начало   контакти
vardar@art.bg


Биография на Г.Ст. Генов
Македония
Малко смех
М У З И К А
Новини
История на изкуството: http://classica.art.bg/
ПОЕЗИЯ
Фотогалерия
литература
Книжарница "История" предлага
Религия: Православно християнство
Религия: Католицизъм
Религия: Протестанство
I Българска държава
II Българска държава
III Българска държава
Списание "Исторически архив"
Изкуство и култура
Здраве и спорт

всички теми »


ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕНОВ

дата: 07 Януари 2012 г. , автор: Георги Младенов

Биография на главния редактор на списание "Исторически архив"- Ревностен ПРАВОСЛАВЕН (частична)... historicalarchives@gmail.com vardar@art.bg classica.gallery@gmail.com

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕНОВ

Роден във Варна


Академична кариера

Образование

          1969 - завършва френския лисей "Пиер и Мария Кюри " извън България.

1978 - Магистър по история, Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Специалност : ИСТОРИЯ

Втора специалност : История на изкуството през Българското Възраждане – икони, щампи, ерминии, техники на гравюрите...

1980-1983 - Аспирантура в Института по история, БАН.

1985 - К.и.н. (PhD) след защита на дисертация върху "Беломорска Македония, 1908-1916 г." под научното ръководство на проф. д-р Добрин Мичев.

Назначение

1984 - Проучвател в Института по история, БАН.

1986 - Научен сътрудник в Института по история, БАН .

Master of the art from "Overseas Institute" - Newport: held in "John Owen Gallery" from 1990 to 1993. Appraiser .

2009 - Главен асистент

2017 - as. Profesor

Академична квалификация

Научна степен и звание

1985 - Доктор (PhD).

2010 - Н. с. І ст. в Института по история - БАН.

Членства в научни организации и сдружения :

Съюз на учените в България; МПО ( Македонски Патриотически Организации),Торонто ,Канада.

Членства в редколегии и издателски научни съвети :

 Главен редактор на сп. "Исторически архив " - орган на Съюза на учените в България ( от 1996 г. до сега )

- Главен редактор на сп."Вардар" - изд. на МПО "Любен Димитров ", Торонто , Канада.

- Зам.главен на "Македонска трибуна " , Торонто.

Научни специализации в чужбина

1990-1991 - Архив на МПО, Форт Уейн, Индиана, САЩ - "Македонските политически организации и Българската православна църква в Северна Америка" ; магистър по изкуствата в "Овърсииз Инститют" - Нюпорт ; работа в архивите на Американски университети и библиотеки; обиколка на българските Православни храмове в САЩ и Канада ( 1995 ,1997 );Франция;Белгия...


 

Участие в съвместни научни проекти :

         Американската Православна Църква и българите ( 1906 - 1970 г.).Документи в пет тома по 900-1000 стр.Ръководител и отговорен редактор.Участник: Елена Бугарчева.

Области на научни интереси

 1. История на България и Българската православна църква в САЩ и Канада;
 2. Българите в Беломорска Македония;
 3. Българското изкуство през Възраждането и Третата българска държава.
 4. Книжовни паметници от българското минало. 

Преподавателска дейност

          Гостуващ лектор в "Браун унивърсити "- Провиданс, Род Айлънд,  Принстън,"Овърсииз Инститют" - Нюпорт...

         

Езици :

Английски , Френски , Руски


Публикации

А. МОНОГРАФИИ:

1. Беломорска Македония ,дис. ,ИИИ, С. ,517 стр.  

2. Беломорска Македония (1908-1916 г.). София, 1985, 250 стр. ;Второ издание - Форт Уейн,Изд. на МПО,250 стр
    .strumski.com/biblioteka/

3. Съпротивата на българите от Беломорска Македония срещу гръцкото иго (1912-1916 г.),Издателство "Веритас ет пневма Пъблишърс" ,
Ню Йорк - Торонто, 1993, 217 стр. http://www.hralupa.com/index.php?act=viewProd&productId=1744

4. Американският принос за възраждането на българщината, с особен оглед към личността
на Илайъс Ригс
. „Исторически архив“, София, 2008, 332 стр.

          http://protestantstvo.com/read/16

4 а. Други отзиви за блестящата книга :" Георги Генов за възраждането в Македония " :

         http://clubs.dir.bg/showthreaded.php?Board=maked&Number=1949738901

 

5. Беломорска Македония : 1908 - 1916 , Издателство "Веритас ет Пневма Пъблишърс " , Ню Йорк - Торонто , 2007 , 332 ст. Напълно преработено и допълнено издание .   http://www.hralupa.com/index.php?act=viewProd&productId=1744

6. Погромът над творците на изобразителното изкуство след 9.IX.1944,Sofia,2004 - 2008 ,монографията,в резюме ,виж :

         а / http://bg.altermedia.info/?p=13201

         б / http://www.freemacedonia.net/statia.php?sn=602&t=1&

6 a.    http://izkustvoto.com/content/view/1678/1/

6 б.    http://www.forum.buntarite.com/viewtopic.php?t=917

7. Бъди благословен Иисус от Видин.Паскин и България , С.,2000 , 51 стр.

    Част от студията,на адрес :http://historicalarchives.tripod.com/index.html

8. Американската Православна Църква на българите, С.,2010,част първа: с.1 - 347;част втора : с.348 - 587;част трета: с.588 - 927.

         http://www.freemacedonia.net/statia.php?sn=453&t=1&

9. Pascin and Bulgaria, S.,2011, published by " TEMTO " , ISBN 978 - 954 - 9566 - 57 -4, 84 pp.

10. Православна църква на българите в Америка, Темто, С., 2013, Том І: ISBN 978-954-9566-63-5, 345 стр.; т. ІІ: 978-954-9566-64-2, 239 стр.; т.ІІІ: 978-954-9566-65-9, 319 стр.; т. ІV: 978-954-9566-66-6, 324 стр.; т.V: 978-954-9566-67-3, 302 стр.

11. Българските царе Самуил и Иван Владислав имат живи роднини в Западна Европа и Италия, Veritas et Pneuma Publishers Ltd., New York - Toronto, 2014, ISBN 978 - 954 - 9566 - 74 - 1.

12. Беломорска Македония 1908 - 1916, Veritas et Pneuma Publishers Ltd., New York - Toronto, 2014, 332 стр.,Четвърто, допълнено и преработено издание, ISBN 978- 954 - 9566 - 70 - 3.
13. G. Genov,American Protestant Missionaries proved that in Macedonia live mainly Bulgarians, Sofia, TEMTO,142 pp. ISBN 978-954-9566-75-8
14. G. Genov, The Bulgarian tsars Samuel and Ivan Vladislav have still living relatives in the Western Europe and mainly in Italy.- in Historical Archives,203 pp.,15, Volume 33, 2015, ISSN 1311-848-X
15. Георги Генов, Американските протестантски мисионери доказват, че в Македония живеят главно българи.- В: Исторически архив, г. 15, 2015.ISSN 1311-848-X
16. G.Genov, Canadian documents on the role of priests in our defense of truth on the Macedonian issue, Seven rays,S., 2015, ISBN ISBN 978-619-90333-5-7
17.G. Genov, Canadian documents on the role of priests in our defense of truth on the Macedonian issue,S.,Seven rays,129 , ISBN 978-619-90333-6-4.
18. ВМРО - възходи и падения / 1941 - 1954 г. /. , изд. "Veritas et Pneuma ", New York - Toronto, 2018. 303 стр., ISBN 978 - 619-90920-5-7.
19. The American Orthodox Priests in fight to prove the Bulgarian etnical appearance of Macedonia,  Veritas et Pneuma, New York - Toronto, 200 pp., ISBN 978 - 619 - 90920 - 7 - 1 .
 

Б. СТУДИИ И СТАТИИ:

 1. Унищожаването на българските национални институции и интелигенция в Егейска Македония през 1912-1914 г. - В: България 1300. Институции и държавна традиция, т. 3. София, 1983, с. 247-256.
 2. Българското военно губернаторство в Македония (ноември 1912 - юни 1913 г.). - Исторически преглед, 1985, № 7, 38-46.
 3. Организирано македоно-одринско движение в Северна Америка (1899-1905 г.). - Исторически преглед, 1989, № 11, 21-37.
 4. Из дейността на българските православни общини и свещеници в Америка (1905-1915 г.). - Исторически архив, 3-4, 1998-1999, 21-44.
 5. Американски принос за възраждането на българщината, с особен оглед към личността на Илайъс Ригс. - Исторически архив, 9-10, 2000-2001, 2-121 (резюме на английски език: The American Contribution to the Bulgarian Renaissance with Special Regards to the Personality of Elias Riggs, pp. 122-130).
 6. Американски принос за възраждането на българщината, с особен оглед към личността на Илайъс Ригс. - Исторически архив, 11,  2005, 3-150 (резюме на английски език: The American Contribution to the Bulgarian Renaissance with Special Regards to the Personality of Elias Riggs, pp. 151-161), илюстр.: с. 163-176.
 7. Българската Православна Църкма в Северна Америка:Построяване на първите четири храма.-В: Исторически архив,год.І,кн.2.,октомври 1997 - януари 1998,с.17 - 32.
 8. Из дейността на първите български свещеници и храмове в Северна Америка ( 1905-1914 г.).-В: Исторически архив ,г.І,кн.3-4,февруари 1998 - януари 1999, с. 21 - 54 .
 9. Бъди благословен Иисус от Видин.За Юли Пинкас - наречен Паскин и България.-В:Исторически архив година ІІ ,кн.8,ноември 1999 - март 2000 , 50 стр.
 10. Оригиналът на прочутия "милиционерски" донос от Александър Жендов до Вълко Червенков от 3 март 1950 г. -В: Исторически архив , год. VII ,кн. 16-17 , декември 2008 - февруарий 2009 , с. 3 - 33.http://www.freemacedonia.net/statia.php?sn=541&t=1&
 11. Иван Александров,Георги Генов, Българите в Югозападна Македония под тройна окупация . - В: Исторически архив , год. VII ,кн.16-17,дек.2008 - февр.2009, с. 97 - 144 . 
 12. Железният мъж , или - принос към биографията на финландеца Казимир Ернрот - участник в освобождението на България, неин военен министър и премиер ( 1877 - 1881 г.).-В: Исторически архив ,год.ІІ , кн.6-7 ,септември - октомври 1999 , с. 1-58 . 
 13. Косово според сръбско-немските признания, Сан-стефанския договор и съвременните дадености.- В: Исторически архив, кн.14, март 2008, с. 1-17;Издава се съвместно с "Вардаръ", Торонто, г.ХV, кн.1.http://www.freemacedonia.net/statia.php?sn=3&t=1
 14. Един от българските редактори на в. "Зорница" :Д-р Стефан Томов.-В: Исторически архив ,год.V ,кн. 12 ,2006-2007 , с. 1- 13.
 15. Двама видни българофили : полякът-католик Юлиян и Захария Шумлянски.-В : Исторически архив ,год.VІ , кн. 13 ,ноември 2007 - февруари 2008 , с. 3 - 88 . 
 16. Новооткрит портрет на Димитър Метевски от Георги Данчов - Зографина - В :  http://web.orbitel.bg/classica/matevski.htm
 17. Секретен документ от Президенството на САЩ доказва , така нар. "македонци" са българи и обективно представя възгледите на техните организации.-В:Исторически архив , г. І , кн.2 , окт.1997 - януар.1998 , с.12-44.
 18. Илинденско-Преображенското въстание и Американската общественост.- В:Сб.100 години от Илинденско-преображенсото въстание ,С.,2005 , с. 209- 224.
 19. The Bulgarians in America and the Native-born Intelligentsia in Defence of the Macedonian Liberating Movement.- in : Bulgarian Historical Review ,y.31,2003, i ssue 1 - 2 , pp.125 - 145 .
 20. Трагедията на Никола Танев след 9.ІХ.1944 г.- В:Вардар,г.21 ,кн.1,с.27-21:

          http://www.freemacedonia.net/pagebg.php?P=20

   21.  Лицето Николай Райнов - като главен свидетел на "Народния  съд" :http://www.freemacedonia.net/statia.php?sn=543&t=1&                                 ;  

   22.   Заедно с Акад. Георги Марков , Историята на Охридската архиепископия и на 

           цяла България никога не е принадлежала и няма да бъде собственост на Църквата

           в  БЮРМ. - Исторически архив,г.VІІІ, кн.20, ноември 2009 - февр. 2010 , с.5 - 25.

    23.   Иван Комарницки - малко известен руски поет, с обич за българите.-            В:Историческ и    архив, г.VІІ, кн.18-19, март - юли 2009, с.179 - 207.

     24. Новооткрит портрет от Георги Данчов подтиква към изясняване делото на Димитър

           Матевски - участник в Македоно-румелийското движение за обединение. - В:

           Исторически архив, г. VІІ, кн.18-19, март - юли 2009, с. 90-94http://web.orbitel.bg/classica/matevski.htm 

      25. The Name Belomorian Macedonia.-In:Canadian Review "Vardar",Volume  

            12,2005,Issue   14,pp.17 - 23. 

      26. Волжско-Камска България :

           http://liternet.bg/library/hum/g/ggenov.htm

      27. Зад Океана имаме достоен кандидат за български патриарх :

          http://www.kroraina.com/knigi/v_mak/1998/g_genov.html

      28. Постройте термоядрения щит именно в България :

          http://frognews.bg/news_22016/Postroite_termoiadreniia_shtit_v_Balgariia!/

      29. По - високо билото майстори ! :

          http://frognews.bg/news_20592/Po-visoko_biloto_maistori/

      30. Георги Генов, акад. Георги Марков, Страшна опасност грози църквата на      македонските българи :

http://frognews.bg/news_16286/Strashna_opasnost_grozi_tsarkvata_na_makedonskite_balgari/

      31. Георги Генов, Роси Митанова, За един бугарски "професор" - издание на БЪЛГАРСКИЯТ КУЛТУРЕН КЛУБ В СКОПИЕ :

          http://bkks.org/forum/index.php?topic=2229.0

      32. За истините и лъжите около Александър Македонски .-В: Българска трибуна :

          http://www.bulgarskatribuna.com/GeorgiGenov03.06.2010.htm

      32-34. Можете да купите петтомника на д-р Георги Генов :”Американската Православна Църква на българите”

Авторът  задълбочено, но сбито разказва историята на македонобългарските черкви зад Океана, около които се развива цялостният живот на нашата емиграция от рождението до самата кончина на личността., Той уместно отбелязва, че тритомникът  е абсолютно конвертируема книга, която може да ни представи добре на международния пазар ( САЩ,Канада и Австралия ),както и в Родината.Обръща се с апел за спонсорство, поради ограничените възможности на БАН..

Книгите може да бъдат закупени на цена от 44,90 лв ( 23 Евро ) на адрес :

Музей “Класика” – 32 , Венелин ,София 1132, България, Европейски съюз

За постоянни справки : 02 / 988-24-72

         35.Секретен документ на ЦРУ доказва, че "македонците" са българи :

              http://forum.mdp-bg.org/showthread.php?pid=2211

http://forum.all.bg/showflat.php?Cat=0&Board=macedonia&Number=2502163&page=0&fp art=2

         36.

              Първи стъпки на македонобългарското движение в Америка :

              http://art.bg/classica/HISTORICAL_REVIEW.htm

http://www.bulgarskatribuna.com/MODvAmerika.pdf http://www.makedonskatribuna.com/MODvAmerika.pdf
http://www.macedonobulgarianreview.com/MODvAmerika.pdf
http://www.vardarskamakedonia.com/MODvAmerika.pdf

 

         37. The Bulgarians in America and the native-born Intelligentsia in deffence of the Macedonian liberating movement :

             http://web.orbitel.bg/classica/America.htm

 

         38. ТРАГЕДИЯТА НА ХУДОЖНИКА НИКОЛА ТАНЕВ : 9.09.1944 - 1945 г. :

             http://web.orbitel.bg/clasica/tanev.htm

 

         39. Македония се управлява в атмосфера на постоянен страх: Фрог нюз

http://frognews.bg/news_36345/Wikileaks_Pravitelstvoto_v_Skopie_se_opitva_da_upravliava_v__atmo sfera_na_strah_/

 

         40. Следизборни арести в Македония.Подбират "бугараши ". - Фрог нюз :

http://frognews.bg/news_36290/Sledizborni_razmiritsi_i_aresti_v_Makedoniia_podbirat__bugarashi_ /

 

          41. Macedonian Question.- In: Makedonskatribuna,Is.93,2011

http://www.makedonskatribuna.com/MakedonianQuestion.pdf

 

          42. Победа на Българщината.-В : Българска армия, год. СХХ., бр.39 , 30 септември 2011.
           
          43. Г. Генов. Дяса и внучка. Към родословието на Златю Бояджиев - В: Светъ, кн.6, 2013, с. 52 - 57; ISNN 13-13-9320

         44. Г. Генов. Българите в Югозападна Македония под немска, италианска и гръцка власт по време на Втората световна война - В: Велика Болгария, кн. 10, 2013, с. 1-16; ISNN 1314-5193

 

В. Научни информации, отзиви, рецензии :

          45. Яна Орлинова , Георги Генов , In memoriam : проф. Димитър Димитров . - В: исторически архив , год.VІІ , кн.16-17 ,дек.2008 - февр.2009 , с. 164 . 

          46. Яна Орлинова ,Георги Генов : Заслугите на Протестанството за българския народ , според пастор Христо Куличев : http://www.apostolos.bg/obshtestvo/nachalo.php?id=991749672580037106

http://www.evangelsko.info/?p=2662

Г. ПУБЛИКАЦИИ НА ДОКУМЕНТИ :

         47. Хр.Куличев, Георги Генов, Пастор Ладин Попов - един от мъчениците.-Ист.Арх.,г.VІІІ,

         кн.20, ноемвр.2009 - февр.2010, с.25-101.

Д. ДРУГИ : ОНЛАЙН ИЗДАНИЯ

- Главен редактор на Македонобългарски преглед "Вардар" - орган на "Радко " - партия на българите в БЮРОМ и на МПО "Любен Димитров " - Торонто ,Канада :

http://www.freemacedonia.net/

http://web.orbitel.bg/clasica/

http://classica.art.bg/vardar.htm

www.macedonianbooks.eu

Заместник главен редактор на : Българска трибуна, хостет в Торонто от МПО

http://www.bulgarskatribuna.com/

Зам. главен на Македонска трибуна, орган на МПО :

http://www.makedonskatribuna.com/

Е. Рецензии за негови книги :

Е. Хаджиниколова - Георги Ст. Генов. Американският принос за възраждането на българщината, с особен оглед към личността на Илайъс Ригс. Исторически преглед, год. III, кн. 9-10, ноември 2000- май 2001. 130 с.

Фрог нюз ЗА тритомника "АМЕРИКАНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА НА БЪЛГАРИТЕ ":

http://frognews.bg/news_29041/Balgarski_popove_bili_diplomatichesko_orajie__v_SASHT/

 

Ж. БИБЛИОГРАФИИ :

Процесите на БКП срещу протестантите - отзиви в чуждия печат ( виж : по-долу ).

Summary :

 


 

The Bible in Bulgarian


 

The whole Bible has been, during the year 1871, published for the first time in the spoken language of the Bulgarian people. Methodius and Cyril, who first preached the gospel to the Bulgarians a thousand years ago, gave them the Scriptures in their then spoken language, the Slavic. But this ancient tongue, the mother of the modern Russian, Bulgarian, Servian, Polish, Illyrian etc., has long since ceased to be the vernacular of any of the nations which once employed is as such. Hence the necessity of new translation of the Word of God in all these dialects.

The last fifty years has witnessed a great waking up of the national and intellectual life among many people. In the wide-spread awaking, the six millions of Bulgarians dwelling between the Danube on the north and the Aegean on the south, The Black Sea on the east and Servia on the west, have shared. One of its first fruits was the publication of elementary books in their spoken language. And it may certainly be regarded as an omen of good, that one of the earliest of these was a translation of the four gospels, prepared, so far as appears, without aid or suggestion from abroad, by Messrs. Seraphim, of Eski Zagra, and Sapoonoff, of Trevna, and published in Bucharest in 1828. The latter, who edited the work, in his preface says to the reader, “Enjoy the reading of the gospels in your own tongue; taste and see the wonderful works wrought by our Savior Jesus Christ while he dwelt on the earth; and may it (the readying of the gospels) contribute to reader as pleasing to God and loving toward one another …. These divinely inspired words do greatly tend to regulate our lives; to make us wise, kind, temperate, and loving toward one another. Therefore seeing that our people have remained in darkness for ages, because of not understanding the sacred Scriptures, we have undertaken, according to the ability which a merciful God has bestowed upon us, to translate them.” He goes on to say that not having the means of publishing at once the whole of the New Testament, he was obliged to put out first the four gospels in paper cover, that by the sell of these he might realize sufficient to unable him to go on and publish the remaining books. But in this he seams to have been disappointed.

The first edition of the whole New Testament in Bulgarian was issued in 1840, at Smyrna, this time at the expense of the British and Foreign Bible Society, the literary labor being performed still by a Bulgarian, the Rev. Neophyte P. Petroff of Rila, with the aid and approbation of Hilarion, the Metropolitan Bishop of Turnovo. This edition was well received and sold off rapidly.

 

The writer’s first connection with this work was looking over this first edition, at the request of Mr. Baker, agent of the British and Foreign Bible Society, at Smyrna, with reference to the printing of the second edition. As this translation had not been received by the any agent of the Bible Society, it was satisfactory to find it, on the whole, very faithfully, and ably prepared. It was not strange, however, that the translator had in some instances failed to grasp the true sense and force of the sacred text. For instance , in 2 Corinthians 2:16, where the Apostle, overwhelmed by the consideration of the eternal issue connected with the preaching of the gospel, exclaims, “Who is sufficient for these things?” the translator, fearing, doubtless, that a simple rendering would too much disparage the great Apostle, makes him say, “Who is (so) sufficient for these things (as I)?” honestly making his additions by parentheses but intentionally marring one of the most magnificent passages in the sacred writings.

It is worthy of note in this connection, that the circumstance which led our mission (about the same time) to undertake the publication of tracts in Bulgarian, was a movement on the part of the native Bulgarians. Some young men who had gone to Odessa to study, became acquainted with Mr. Melville, an English teacher and a faithful Christian worker. He put into their hands some evangelical tracts in Russian, a dialect cognate with their own, and in which they were pursuing their studies. These tracts they did not merely read and then throw them aside, but impressed by their truth the excellence, and without any hope of apparent wish for pecuniary compensation, translated some of them into Bulgarian, and Mr. Melville sent them to us for publication. The mission on learning these facts, regarded this voluntary movement on the part of these young men (some of them from Macedonia ) as a repetition of the call addressed in vision to the Apostle of the Gentiles “Come over to Macedonia and help us” and instructed the writer of this article so give so much attention to the Bulgarian language as to be able to examine tracts in it, and be assured of their soundness and fitness for publication. Several tracts were in this way issued, and were eagerly welcomed by the people. But the decision in 1841, to suspend labors in the Greek department of the mission to Turkey (of which the Bulgarian department was regarded as a branch), put a stop to efforts of this kind for several years.

The Bible Society, however, continued its efforts, printing and putting in circulation successively seven editions of the New Testament (forty or forty thousand copies, I cannot positively ascertain which) and authorizing the preparation of a translation of the Old Testament also. The native laborer in the latter work was Mr. Constantine Photinoff, of Smyrna, a man of simple habits, devoted to the improvement of his countrymen, little acquainted with foreigners, and somewhat jealous of them, yet recognizing in the Bible the true means of their elevation, and in the Bible Society and its co-laborers, real friends of his people. He just lived to complete the first draft of the translation of the Old Testament, and died of consumption a few days after having removed from Smyrna to Constantinople, on purpose to revise it with the writer, and prepare it for the press. Though enjoying but slight advantages for becoming acquainted with evangelical Christians or their doctrines, I cannot but trust that he was truly and practically led by the spirit of the Scriptures, which he aided to prepared for others.

 

During the period from 1840, when Mr. Photinoff read in Smyrna the proof-sheet of the first edition of the New Testament, to December 1858, when he died, a rapid change had been taking place in the Bulgarian language, and it became manifest that the translation of the Scriptures must undergo a through revision. At the beginning of this period, the Western (or Macedonian) dialect of Bulgarian had been cultivated much more than the Eastern (or that of Bulgaria proper), which, however, in many respects more nearly resembled the ancient Slavic; but its close, the Eastern dialect was manifestly taking the lead. The proportion of publication in the two had been reversed, and in a tour taken by Mr. Byington and myself in the autumn of 1859, we found the teachers all through Macedonia readily and unanimously acknowledged that their language was destined to be mainly molded after the Eastern model. With equal unanimity they held and expressed the view, that the language was to be one and not two. The translation of both the Old and New Testaments had been prepared in the Macedonian dialect.

The death of Mr. Photinoff threw the responsibility of this important work, so far as style and language were concerned into other hands. On the day after his decease, the Government censor for Bulgarian publications called on me, to express his sympathy in our loss, his hearty interest in the work, and his hope that it would not be delayed. He expressed hid readiness to aid us in obtaining some suitable helper to carry it forward, and assured me that one could be secured without delay.

The details of our arrangements would be out of place in an article for the Herald. Suffice it to say, that Providence led to the employment on this work of two Bulgarian scholars, than whom two more suitable men could hardly have been found in the whole range of Bulgarian teachers, namely, Mr. Chirstodulos Costovich and Mr. Petko Slaveikoff, the one trained in the use of the Western and the other of Eastern dialect. The Rev. A.L. Long, D.D., of the Methodist Bulgarian mission, aided also in the revision of the New Testament. We felt that the result that could be reached harmoniously by us all would be likely to prove generaly acceptable; and so far as we can judge by the reception which editions of the New Testament, Psalms, Proverbs, and the Pentateuch have met with in all parts of the country, east and west, this hope appears to have been well founded. It is too early to speak of the reception of the entire Bible/ But the orders for it are coming in so rapidly that the depository of the British and Foreign Bible Society here, said to me the other day, “You are knocking us of our feet with your Bulgarian Bible”; and added that two of the orders just received were by telegraph.

The edition just issued is a large 8vo volumes, of 1060 pages, and contain references of our English Bible, with omission of a few which relate only to English words or phrases. An edition in smaller form and type, also with the references, Is already in press. The references are of special value to people who have as yet no Concordances, Bible Dictionaries, or Commentaries.

The first copy of the Bulgarian Bible received from the binders was laid on the table of the mission of European Turkey, at its organization at Eski Zagra, in June last. The readers of the Herald will join us in praying that the Lord of the harvest and of the Bible, that this translation of his precious Word may prove life from the dead to many souls.

Protestantism in Bulgaria

Protestantism


Protestantism is a movement within Christianity that originated in the sixteenth-century Protestant Reformation. It is considered to be one of the three principal traditions of Christianity, together with Roman Catholicism and Eastern Orthodoxy....
 is the fourth largest religious congregation in Bulgaria after Eastern Orthodoxy, Islam

Islam


Islam is a Monotheism, Abrahamic religion originating with the teachings of the Prophets of Islam Muhammad, a 7th century Arab religious and political figure....
 and Roman Catholicism. In the census of 2001, a total of 42,308 people declared themselves to be Protestants of different denominations, up from 21,878 in the previous census in 1992. The marked rise in the number of Protestants in the last decennium is owing to a boom in conversions among the Bulgarian Roma, attributed to the relative poverty of the community and the lavish financing of the Protestant denominations in Bulgaria, mostly from the United States. In 2001, the two largest ethnic group among the Bulgarian Protestants were the Bulgarians

Bulgarians


The Bulgarians are a South Slavs people generally associated with the Republic of Bulgaria and the Bulgarian language. Emigration has resulted in Bulgarian minorities or immigrant communities in a number of other countries....
 and the Roma with some 25,000 members each.

Protestantism

Protestantism


Protestantism is a movement within Christianity that originated in the sixteenth-century Protestant Reformation. It is considered to be one of the three principal traditions of Christianity, together with Roman Catholicism and Eastern Orthodoxy....
 was introduced in Bulgaria by missionaries from the United States

United States


The United States of America is a Federal government constitutional republic comprising U.S. state and a federal district. The country is situated mostly in central North America, where its Contiguous United States and Washington, D.C., the Capital districts and territories, lie between the Pacific Ocean and Atlantic Oceans, Borders of the U...
 in 1857-58, amid the National Revival period. The two main denominations, the Methodists and Congregationalists, divided their areas of influence. The former predominated in northern Bulgaria and the latter in the south. In 1875 the Protestant denominations united in the Bulgarian Evangelical Philanthropic Society, which later became the Union of Evangelical Churches in Bulgaria. Besides setting up churches, the Protestants established schools, clinics, and youth clubs, and they distributed copies of the Bible and their own religious publications in Bulgarian. The Union of Evangelical Churches produced a translation of the entire Bible into contemporary Bulgarian in 1871 and founded the nondenominational Robert College in Constantinople

Constantinople


Constantinople was the empire capital of the Roman Empire , the Byzantine Empire , the Latin Empire , and the Ottoman Empire . Strategically located between the Golden Horn and the Sea of Marmara at the point where Europe meets Asia, Byzantine Constantinople had been the capital of a Christendom empire, successor to ancient ancient Greece...
, where many Bulgarian leaders of the post-independence era were educated. After independence in 1878, the Protestants gained influence because they used the vernacular in services and in religious literature.

The 1871 translation of the Bible was based on the work of ABCFM

American Board of Commissioners for Foreign Missions


The American Board of Commissioners for Foreign Missions was the first United States of America Christian foreign mission agency. It was proposed in 1810 by recent graduates of Williams College and officially chartered in 1812....
 missionary Elias Riggs, Methodist-Episcopelian missionary Albert Long, and Bulgarian intellectuals P.R. Slaveikov and Hristodul Sichan-Niolov. Translation was not sponsored by the Bulgarian Evangelical Union, but by the British and Foreign Bible Society

British and Foreign Bible Society


The British and Foreign Bible Society, often known in England and Wales as simply as the Bible Society, is a non-denominational Christian Charitable organization that exists to make the Bible available throughout the world....
.

The communist regimes subjected Protestants to even greater persecution than the Catholics. In 1946 church funding was cut off by a law curbing foreign currency transactions. Because many ministers had been educated in the West before World War II, they were suspected automatically of supporting the opposition parties. In 1949 thirty-one Protestant clergymen were charged with working for American intelligence and running a spy ring in Bulgaria. All church property was confiscated, and the churches' legal status was revoked. Most of the mainstream Protestant denominations maintained the right to worship nominally guaranteed by the constitution of 1947.

Like the practitioners of the other faiths, Protestants in Bulgaria enjoyed greater religious freedom after the fall of the Zhivkov regime in 1989. Due to the work of new, mostly U.S. missionaries, the number of the Protestants in the country almost doubled by 2001 and is soon to overtake the number of the Roman Catholics in the country.

According to estimates in 1991, the 5,000 to 6,000 Bulgarian Pentecostals made that denomination the largest Protestant group. The Pentecostal movement was brought to Bulgaria in 1921 by Russian emigrants. The movement later spread to Varna, Sliven, Sofia, and Pleven. It gained popularity in Bulgaria after freedom of religion was declared in 1944, and the fall of Zhivkov brought another surge of interest. In 1991 the Pentecostal Church had thirty-six clergy in forty-three parishes, with sufficient concentration in Ruse to petition the government to establish a Bible institute there.

In 2006 the Advent Christian Church

Advent Christian Church


The Advent Christian Church is a "first-day" body of Adventist Christianity founded on the teachings of William Miller ....
 had 7,637 Bulgarian members (*). The Adventist movement began in the Dobruja region of Bulgaria at the turn of the century and then spread to Tutrakan, Ruse, Sofia, and Plovdiv. It gained momentum in Bulgaria after 1944. Under the communist regimes, mainstream Adventists maintained the right to worship. Some twenty parishes with forty pastors remained active through that era, although a breakaway reformed group was banned because of its pacifist beliefs. Some Adventists were imprisoned for refusal of military service.

http://nationalistbg.com/readarticle.php?id=1346

НАЙ-СТАРИЯТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИК "ЗОРНИЦА"НАДХВЪРЛИ ЕДИН ВЕК

Когато списание “Зорница” се появява в Цариград през 1864, то не е първото издание на български език в столицата на Османската империя. През Възрожденския период в Цариград излизат около 20 вестника и 9 списания. От 1862 Високата порта открива Департамент по печата, който има за цел да цензурира пресата. Българските вестници, издавани в Цариград, са ограничени в либералното си съдържание поради тези тенденции, докато вестниците, издавани на север от Дунав, се отличават с по-радикална идеология. Цензурата над българския печат се извършва от етнически българи (или) османски чиновници. Такива са Панов, Манчов, Генович, Ваклидов и Драган Цанков.

Тъй като “Зорница” се радва на западното покровителство, би следвало отношението от страна на държавната цензура към вестника да е по-благосклонно. Но на практика това не е така. Д-р Алберт Лонг счита, че спирането на вестника през 1865 става под йезуитско влияние. Макар че липсват достатъчно данни, възможно е именно Драган Цанков да е наложил цензурното спиране, поради католическото си влияние през този период. Американският мисионерски борд също отбелязва, че основен противник на работата му в Цариград са именно българските йезуити.

Поради голямата си популярност и социалната си насока, “Зорница” придобива и заема изключително важна позиция в българската историография. Негативната коннотация на православни апологети, заклеймяващи “чуждата пропаганда” на протестантите в българските земи по онова време, подминава вестника. В годините след Освобождението “Зорница” е разглеждан от историците като вестникът, оказал най-силно влияние в развитието на българите през Възраждането. В студиите си за протестантската история Стоянов, Христов, Петков, Илков, Мутафова и Пантев споменават заслугите на д-р Алберт Лонг. Георги Генов разкри наскоро и ролята на д-р Елиас Ригс като възможен пръв инициатор на в-к “Зорница”. След преглед на личния дневник на Ригс, който понастоящем е забулен в тайна, Генов цитира, че именно Ригс стартира вестника в отсъствието на Лонг.

Проф. Барбара Рийвс-Елингтън, в своята хабилитация, прави основен преглед на мотивите на Лонг за започването на “Зорница”. Нейното мнение е базирано на обстойния преглед на архивите на Лонг в Америка. Тя също отбелязва взаимния труд на Ригс и Лонг в редактирането на вестника, както и значението на феминистката ориентация на „Зорница” под влиянието на Марта Ригс. В дисертацията си Рийвс-Елингтън разяснява началното действие на методисткото общество в България и динамиката около преместването на Лонг в Цариград. Трябва да се отбележи и публикуваното изследване на българските протестантски издания от Росица Ангелова, преподавател в Шуменския университет (БХСС, 2003).

Мисионерите от Американския борд и Методисткото общество установяват първите си станции сред българите през 1857-58. Първите мисионери тук са д-р Алберт Лонг, Уесли Претимен и Фредерик Флокен. По настояване на Обществото, Претимен се премества в Шумен, където скоро престига и Флокен.

След началния успех, Лонг се премества в Търново, но успехът му там е ограничен. Запознаването му със Славейков и Михайловски са сред основните му мотиви, да търси форма за благовестие и просвета, която по-масово да обхване българското население. Разбирайки тясната връзка между националното самосъзнание на българите и българския език, още през 1857 пише: “взимайки предвид опита (на българите) да възстановят езика си и да поведат образователната си система и литература, трябва да се насочат в правилната насока, за да дойдат и до Христа”.

След 1860 д-р Алберт Лонг търси разрешение от турските власти за отваряне на печатница в Търново, което му е отказано. Лонг подава молбата за преместването си в Цариград, като се аргументира с многобройното българско присъствие и че всяка солидна мисия има нужда от представителство в столицата. По това време между 60-80 000 етнически българи живеят в Цариград.

През 1863 Лонг се премества в Цариград, където помага на Ригс в подготовката за изданието на Българската Библия. Там Лонг превежда и отпечатва религиозни брушури на различни теми, като същевременно подготвя и по издаването на “Зорница”. Първият брой на “Зорница” е отпечатан официално през 1864Главен редактор е Алберт Лонг, въпреки че през 1865 тази отговорност поема Елиас Ригс.

Новият вестник излиза всеки месец на български език в печатницата на А. Минасов и съдържа осем четвъртини страници. Форматът на “Зорница” е моделиран по западните религиозни списания за младежи. Главната цел на Лонг е да достигне подрастващото поколение, което след Кримската война и Тансимат-реформите надминава по образованост родителите си и страни от фанариотски влечения.

Друга цел е адресирането на определени теми във вестника до нуждите на жените. По това време не съществува друг вестник с такъв кръгозор. В тази си дейност д-р Лонг получава помощта на Марта Ригс, съпругата на д-р Елиас Ригс. Тя издава серия от статии под заглавито “Писма до майката” с морално и религиозно съдържание. Идеята е, че майките имат неограничено влияние върху подрастващото поколение. На страниците на “Зорница” се афишира и нуждата от образователни заведения за момичета. Цялостното влияние, което “Зорница” оказва върху българското общество по онова време върху промяната на социалното място на жената и отношението към нея, е неоценимо.

Съдържанието на “Зорница” обхваща библейски истории, морални сказки, протестантски химни в превод на Ригс, природознание (Лонг преподава тази дисциплина впоследствие в Робърт Колеж), естествени науки, география с илюстрации, информация за американски институции и училища като модели от просперираща модерна нация, истории за успели хора, стигнали от бедност до праведно благосъстояние, както и биографии на бележити политически личности като Вашингтон, Франклин и др. В този си формат “Зорница” излиза между 1864-1871, когато Алберт Лонг започва да преподава в Роберт Колеж.

От самото начало, “Зорница” се посреща със съмнение от турските власти. След петия си брой “Зорница” е спрян за периода юни 1864 до май 1865. Лонг смята, че тази цензурна забрана е наложена от българин, завършил йезуитски колеж. Налага се секретарят на Американското посолство да пледира пред Великия везир Али Паша за подновяването на изданието. В разговора, предаден от д-р Едуард Хакел години по-късно, везирът обвинява “Зорница” в републиканизъм, правейки асоциаця между протестантството и републиканската идеология. Допълнително обстоятелство е фактът, че в Цариград през юли 1864 се провежда правителствена офанзива срещу протестантската активност. Покръстилите се мюсюлмани са арестувани, сградите на Американския борд, Британското библейско дружество и Американското библейско дружество са запечатани.

Отпечатването на вестника е подновено през 1865. “Зорница” търси широка публика, като различията между протестантство и православие се разглеждат по деликатен и ненатрапчив начин. Зареди това си качество, вестникът е търсен от православни интелектуалци и свещеници. Като цяло, месечното издание на “Зорница” не е информационен вестник, а по-скоро образователно пособие. Цената му от четири гроша е преднамерено ниска и достъпна за читателите, докато други български вестници струват 40-60 гроша. На много места вестникът е използван вместо скъпите учебни помагала.

Вестникът се отпечатва в Цариград, където можело да се изпрати дописка за абонамент, а после чрез миграционните работници и кираджии се отправял към всички краища на Добруджа, Тракия и Македония. Допълнително с вестника се снабдявали чрез мисионерските станции и под-станции, доставян от служителите на Американското и Британското библейски дружества, обикалящи българските етнически територии. Така „Зорница“ достига внушителен за времето си тираж, надминавайки по брой издания и абонати всички останали български издания.
През 1872 г. на Второто годишно събрание на Мисията за Европейска Турция делегатите натоварват д-р Ригс със задължението да подпомогнe по-нататъшното развитие на вестника. Успешно е приключило отпечатването на българския протестантски превод на Библията и “Зорница” излиза на преден план като основна цел в издателските планове на мисионерите.

След възстановяване издаването на вестника през 1874 г. са направени някои промени - форматът е увеличен от четвърт на половин фолио. Най-важната промяна обаче се явява превръщането на изданието в седмично. Седмичната “Зорница” излиза за първи път през декември 1875 г., като успоредно с нея продължава да излиза и месечно издание на вестника, което е ориентирано специално към читателите в юношеска възраст. Главен редактор в този период е Теодор Баингтън, но спомените на съвременниците свидетелстват, че д-р Ригс има ключова роля - както в подготовката на много от статиите (д-р Ригс е автор на много неподписани публикации в “Зорница”), така и в редакционната политика.

Промяната в издателската политика на “Зорница” се извършва непосредствено преди едно от най-драматичните събития в Българското Възраждане - Априлското въстание. Към момента на въстанието “Зорница” е най-разпространеният български вестник, покривaщ практически всички територии, на които се простира българският етнос, като същевременно си е завоювал завиден авторитет сред българската общественост. Позицията на вестника по време на трагичните събития от 1876 г. показва, че това не е случайно явление, че хората, пишещи вестника, са намерили верния начин да благовестват и същевременно да служат и помагат на българския народ.

Мнозина обективни изследователи еднозначно са признали на протестантските мисионери и тяхното издание заслугата за събуждането на международното внимание и обществена съвест по българския въпрос. От една страна издателите на “Зорница” предават всяка получена информация за ужасите, свързани с потушаването на въстанието, директно на британските и американски правителствени организации и лица, както и на влиятелни издания в тези страни.

От друга, самите мисионери смело и усърдно обикалят опустошените региони, като са и основните съмишленици на разследванията, предизвикани и учредени от британския политик Гладстон. Още по-впечатляващо е смелото и съпричастно отразяване на въстанието на страниците на самия вестник.

“Зорница” се превръща в единствения писмен източник на информация за българския народ в неговите най-отдалечени земи за случващото се във въстаналите територии.

Чрез “Зорница” българският народ съпреживява ужаса и трагедията на Априлското въстание – така, макар бойните действия да обхващат ограничени територии, целият български народ е информиран за случващото се. По този начин “Зорница” дава своя своеобразен принос, събитията от април-юни 1876 г. да се превърнат в общонародна драма и общо преживяване за цялата българска нация.

Още с първите дни на въстанието “Зорница” съобщава за мобилизация на турски войски и тяхното придвижване към Пловдив и Пазарджик. В бр. 18 от 30 април 1876 г., в статия със заглавие “Смущения в България” читателите получават информацията за въстанието в Панагюрско.

В следващия брой от 7 май е публикувана телеграма на Хафуз паша за погрома над въстаналата Стрелча. В същия брой подробно е описано превземането от турските войски на въстаналото Панагюрище, има подробна информация за арестите в Пазарджишко и Одринско. Отделно е разказано за арестите на български свещеници, включително и за епископ от Пловдив.

В броя от 14 май 1876 г. читателите са информирани за черкезки грабежи в Тревненско, Софийско, Севлиевско. Извънредно е отразено опожаряването на 118 села в Пловдивския санджак. Издателите на “Зорница” подсказват на читателите за напрежението, което въстанието произвежда във Високата порта, информирайки ги за изпращането на правителствени анкетьори. “Зорница” разказва за черешовите топчета на въстаниците, изправили се срещу оръдията “Круп” на османската армия.

В броя си от 21 май с.г. “Зорница” съобщава подробно за въстаническите действия в Търновско и тормоза над българите в Битолско. Издателите на “Зорница” показват изключителна информираност, съобщавайки за въстаническите чети в Жеравна и Медвен, както и за башибозушките грабежи в Самоковско.

Авторите стават все по-смели, наричайки „терор „действията на башибозука в Шуменско.

Издателите на “Зорница” окуражават българските читатели, информирайки за пробуждането на общественото мнение в Западния свят. Публикуван е първият от поредицата материали – изказването на лорд Стретфорд за необходимостта от “радикална промяна в Османската империя”.

“Зорница” информира читателите си за пристигането на четата на Христо Ботев, като посочва състава й от 175 въстаници и отразява пристигането й на българския бряг с парахода “Радецки”. Публикувано е и известие за смъртта на въстаническия ръководител Георги Бенковски.

В броя си от 11 юни с.г. “Зорница” публикува дословно текста на “Прокламация на българските въстаници към мюсюлманите”, където изрично се показва, че действията на въстаналите българи са насочени срещу османския деспотичен режим, а мюсюлманското население е наречено събирателно “братя”. По този начин “Зорница” свидетелства за толерантността на въстаналите българи и изгражда нравствения облик на тяхната кауза. Издателите на “Зорница” са наясно, че редом с въстаническите битки тече решаваща битка за световното обществено мнение. И прави всичко възможно да подпомага българската кауза на международната сцена.

Същевременно вестникът окуражава българите, че усилията и жертвите дават своите плодове навън – през юли е публикувана препечатка от британския в. “Икономист” с резултати от анкетата на д-р Уошбърн за българското въстание и остри критики срещу протурската политика на премиера Дизраели. В бр. 30 английският консул в Цариград Ф. Франсин е наречен “приятел на българите” и се разказва за неговата лична дипломатическа намеса, следствие на която са освободени 212 арестувани български въстаници от Одринския затвор.

На 3 септември с. г. е публикувана информация за издадената от Гладстон – ръководителя на опозиционната Либерална партия в Англия, брошура “Българските ужаси и Източният въпрос”. В следващия брой е дадена информация за последвало обръщение на Гладстон и Страдфорд към “съвестта на английското общество”. Освен това се публикува информация за създадените в множество английски градове комитети за събиране помощи за пострадалите българи и за даренията на обърнали сърцето си към българския народ личности като лейди Странгфорд и лорд Мейър.

Междувременно вестникът следи отблизо случващото се във въстаналите региони – читателите са информирани за арестите на комитетските дейци в Македония, както и за зверствата на башибозушкия отряд на Хаджи Мурад. Впоследствие главатарят на отряда и 14 членове са осъдени от турски военен съд. В бр. 39 е публикуван докладът на Берин за “турските жестокости”, последван от целите текстове на “Български мемоар на лорд Дерби” и петицията на Балабанов и Цанков до „английската царица”.

Този кратък обзор на отразяването на събитията от 1876 г. на страниците на “Зорница” показва реалната полза за българската кауза от съществуването на вестника. Трябва да имаме предвид, че споменатите публикации са извършени в условията на силен цензурен контрол и дори спиране на българските издания в Османската империя. Въпреки това протестантските мисионери успяват на дело да послужат на народа, за чието вечно спасение се трудят, и да изградят в драматичните месеци на 1876 г. един модел на обществено поведение, който и днес може да служи за образец. Запазените писма на мисионерите свидетелстват, че тяхното поведение е подплатено с дълбока искреност и истинска загриженост към съдбата на народа, на когото се чувстват призовани да служат.

 


History of the Bulgarian Protestant Bible


When the representatives of the British and Foreign Bible Society (BFBS )was traveling through European Turkey they noticed the easy with which Bible literature was distributed among the Bulgarians. This observation was conveyed to the missionaries in Constantinople and London. The BFBS came in communication with the Greek Bishop in Ohrid, who gave the responsibility of translating the Gospels to two priests from the town of Sliven. Their work however failed. Their translation of the Gospel of Mathew was of poor quality and the BFBS discontinued their arrangement. The first translation of the Gospel was produced by bishop Theodosy from Bistretcki monastery close to Bucuresht, proposed by H. Pinkarton. It was printed in London in 1828, 5000 copies were send directly to St. Petersburg, where it was completely destroyed.

Then BFBS turned to the Bishop of Turnovo Ilarion with the same request. He committed the work on the translation to Neofit Rilski, who knew old Bulgarian, classical Greek, Russian and Serbian. In the mean time Peter Sapunof of Triavna an immigrant in Bucharest together with priest Seraphim of Satara Zagora published in 1828 the New Testament. This lead to Ilarion stopping the work on the translation. Soon it became clear that Sapunoff's translation included only the four Gospels. Of this work only 1100 copies were published, the authors distributed 400 copies the rest were bought and distributed by the Bible Society. The same year BFBS refused to publish Nefit's translation which was made by a mixture of old church Bulgarian and western dialect.

BFBS renewed it's interest in publishing a modern translation on the Bible. They came in communication with Bishop Ilarion, and in 1839 Neofit's translation was published in Smyrna (Ismir) under the guidance of Elias Riggs. This version included only the four Gospels and the Acts of the Apostles. Under the request of the Greek Archbishop of Constantinople this first edition was destroyed. In 1850 a second edition was published in 30 000 copies. It was distributed widely in European Turkey and had great effect on the spiritual and cultural development of the Bulgarian ethnicity. This edition was characteristic with the use of old Slavic words, mix of Turkish words and Samokov dialect. Over all Neofit Rilski work undergoes six editions. Smyrna 1840; Smyrna 1850, Bucharest 1853; London 1853; Bucharest 1857; Bucharest 1859

Next BFBS requested from Dr. Elias Riggs to translate the whole Bible. Riggs was established in Smyrna where he worked over a few decades translating the Bible in Middle Eastern languages and publishing grammatical textbooks for the foreign missionaries. In 1844 he was in contact with Constantine Fotinoff, who was publishing the magazine "Luboslovie" in the missionary publishing house. 1830's Riggs invites Fotinoff to work on translating the Bible. 1855 his translation of Psalms was published, two years later in Constantinople was published Genesis(1857). During his life time the BFBS published Proverbs and Ecclesiastes. Constantine Fotinoff, however passed away in 1858.

After Fotinoff's dead Elias Riggs invited Hristodul Sechanoff of Samokov(teacher in Gabrovo). Their effort was also joined by Dr. Albert Long (former missionary to Bulgaria, and now president of Robert College) in 1863. Another addition to the team was the successful Bulgarian writer and a poet Petko R. Slaveikov.

First they modernized and corrected the Neofit translation of the New Testament and published it in 1866. Same year Dr. Long traveled to New York to supervise the publishing of a larger print version, in two columns, left with Old-church Bulgarian and on the right modern Bulgarian.

In 1871 after 12 years of labor the team published in 36 000 copies their complete translation of the Bible. It was issued in two version(large print and small print) both with references.

 

 

 

 

 Още статии по темата »
М н е н и я

от: 3'' ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАЕМ, ( easyloanfirm2020@gmail.com )
публикувано: 27.06.2018 21:25:57 часа

Здравейте

    Имате ли нужда от спешен заем, за да решите финансовите си нужди? Ние предлагаме кредити в размер от 2,000. 00 до 50,000,000. 00, ние сме надеждни, мощни, бързи и динамични, без кредитна проверка и предлагаме 100'' гарантирани чуждестранни заеми през периода на този трансфер.

    Ние също издадохме заем във всички валути с 2'' лихвени проценти за всички заеми . . . . Ако се интересувате се свържете с нас чрез този имейл.

Моля, свържете се с нас, ако сте заинтересовани, чрез easyloanfirm2020@gmail. com


За разбирането,
Г-н Дерек Дъглас
easyloanfirm2020@gmail. com


от: 3'' ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАЕМ, ( easyloanfirm2020@gmail.com )
публикувано: 27.06.2018 21:25:57 часа

Здравейте

    Имате ли нужда от спешен заем, за да решите финансовите си нужди? Ние предлагаме кредити в размер от 2,000. 00 до 50,000,000. 00, ние сме надеждни, мощни, бързи и динамични, без кредитна проверка и предлагаме 100'' гарантирани чуждестранни заеми през периода на този трансфер.

    Ние също издадохме заем във всички валути с 2'' лихвени проценти за всички заеми . . . . Ако се интересувате се свържете с нас чрез този имейл.

Моля, свържете се с нас, ако сте заинтересовани, чрез easyloanfirm2020@gmail. com


За разбирането,
Г-н Дерек Дъглас
easyloanfirm2020@gmail. com


от: Г-н Дерек Дъглас, ( easyloanfirm2020@gmail.com )
публикувано: 27.06.2018 21:25:36 часа

Здравейте

    Имате ли нужда от спешен заем, за да решите финансовите си нужди? Ние предлагаме кредити в размер от 2,000. 00 до 50,000,000. 00, ние сме надеждни, мощни, бързи и динамични, без кредитна проверка и предлагаме 100'' гарантирани чуждестранни заеми през периода на този трансфер.

    Ние също издадохме заем във всички валути с 2'' лихвени проценти за всички заеми . . . . Ако се интересувате се свържете с нас чрез този имейл.

Моля, свържете се с нас, ако сте заинтересовани, чрез easyloanfirm2020@gmail. com


За разбирането,
Г-н Дерек Дъглас
easyloanfirm2020@gmail. com


3'' ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАЕМ


от: Mr.Favour Loan Company, ( favourworldbest990@outlook.com )
публикувано: 06.06.2018 08:12:36 часа

Здравейте. . .

Уважаеми кандидат, аз съм Mr. Favour Мелодия Световната най-добра компания за предоставяне на заем ООД . . Ние сме международна фирма за заем. Това е финансова възможност на вашата стъпка Ние предлагаме бизнес и лични заеми и т. н. , стига да се отнася до финансова помощ . . Кандидатствайте днес и ще получите заем от нас.

Кандидатствайте сега за много нисък лихвен процент от 2'' заем!

* Предлагаме заем в евро и долар
* Заеми между 5000USD и 50,000,000. 00USD
* Изберете между 1 и 35 години за погасяване.
* Гъвкави условия за заем.
* Това е свят на щастие, който ни връща тази радост, като кандидатствате за заем с нас днес . . .

Всички тези планове и повече, свържете се с нас сега по имейл за повече информация . . ( favourworldbest990@outlook. com ) ИЛИ SMS US NOW +1518 621 2700

Изпратете ни имейл сега: favourworldbest990@outlook. com

Даването на смисъл на вашия свят.

За разбирането.

Световна оферта за най-добра кредитна компания . .


от: Mr.Favour Loan Company, ( favourworldbest990@outlook.com )
публикувано: 13.04.2018 05:13:33 часа

Здравейте. . .

Уважаеми кандидат, аз съм Mr. Favour Melody World Най-добра кредитна компания, Ние сме международна фирма за заем. Ние предлагаме бизнес и лични заеми и т. н. , доколкото се отнася до финансова помощ.

Кандидатствайте сега за много нисък лихвен процент от 2'' заем!

* Заеми между 5000USD и 50,000,000. 00USD
* Изберете между 1 и 30 години, за да изплатите.
* Гъвкави условия за заем.

Всички тези планове и повече, свържете се с нас сега по електронна поща за повече информация . . favourworldbest990@outlook. com ИЛИ SMS НАС СЕГА +1562 453 0961

Изпратете ни имейл сега: favourworldbest990@outlook. com

За разбирането.

Световна оферта за най-добра кредитна компания . .


от: Mr.Favour Loan Company, ( favourworldbest990@outlook.com )
публикувано: 13.04.2018 05:12:16 часа

Здравейте. . .

Уважаеми кандидат, аз съм Mr. Favour Melody World Най-добра кредитна компания, Ние сме международна фирма за заем. Ние предлагаме бизнес и лични заеми и т. н. , доколкото се отнася до финансова помощ.

Кандидатствайте сега за много нисък лихвен процент от 2'' заем!

* Заеми между 5000USD и 50,000,000. 00USD
* Изберете между 1 и 30 години, за да изплатите.
* Гъвкави условия за заем.

Всички тези планове и повече, свържете се с нас сега по електронна поща за повече информация . . favourworldbest990@outlook. com ИЛИ SMS НАС СЕГА +1562 453 0961

Изпратете ни имейл сега: favourworldbest990@outlook. com

За разбирането.

Световна оферта за най-добра кредитна компания . .


от: Jennifer, ( zenithloanserviceplan@gmail.com )
публикувано: 21.03.2018 17:21:51 часа

Уважаеми господине / господине,
ние даваме привилегията да посрещнем финансовите ви нужди, въпросът за кредита не трябва да ви пречи да получите кредита, от който се нуждаете, и ние сме направили разликата в кредитната индустрия. Ние даваме заеми на физически лица и компании
изпратете резюме на кредита, от който се нуждаете, J & G заеми и доверието на финансови ограничения е специализирано в отпускане на заеми от 1000 до 200 000 000 (двеста милиона) също (от 1000 до 200 000 000 милиона евро) при 2'' лихви по определени, нашите заеми са добре застраховани и максимална сигурност е наш приоритет. J & G заем и доверие финансови ограничени са легитимни и добре познати финансови институции, ние предлагаме кредити на физически лица, както и организации и дори фирми, имаме намерения за обновяване къщи и институции, консолидиране на дълга, рефинансиране, както и създаване на бизнес екипи, предоставяме нашите кредити в щатски долари и евро.
СА НАЙ-финансово стиснати?
Търсите ли средства за изплащане на кредити и дългове?
Търсите ли финансиране за създаване на собствен бизнес?
Имате ли нужда от частни или бизнес кредити за различни цели?
Търсите ли заеми за извършване на голям проект?
Търсите ли средства за различни други процеси?
Ние предлагаме следните видове кредити:
Търговските заеми,
Бизнес кредити,
Лични заеми,
Инвестиционните заеми,
Развитие заеми,
Придобиване заеми,
Строителни заеми и т. н. , etc. our удовлетвореността на клиентите е нашата сила.
Ако се интересувате от получаване на заем от нас, любезно се свържете с нас възможно най-скоро.
Искрено ваш, zenithloanserviceplan
на Ваше разположение
Имейл: zenithloanserviceplan@gmail. com


от: Jennifer, ( zenithloanserviceplan@gmail.com )
публикувано: 21.03.2018 17:20:33 часа

Уважаеми господине / господине,
ние даваме привилегията да посрещнем финансовите ви нужди, въпросът за кредита не трябва да ви пречи да получите кредита, от който се нуждаете, и ние сме направили разликата в кредитната индустрия. Ние даваме заеми на физически лица и компании
изпратете резюме на кредита, от който се нуждаете, J & G заеми и доверието на финансови ограничения е специализирано в отпускане на заеми от 1000 до 200 000 000 (двеста милиона) също (от 1000 до 200 000 000 милиона евро) при 2'' лихви по определени, нашите заеми са добре застраховани и максимална сигурност е наш приоритет. J & G заем и доверие финансови ограничени са легитимни и добре познати финансови институции, ние предлагаме кредити на физически лица, както и организации и дори фирми, имаме намерения за обновяване къщи и институции, консолидиране на дълга, рефинансиране, както и създаване на бизнес екипи, предоставяме нашите кредити в щатски долари и евро.
СА НАЙ-финансово стиснати?
Търсите ли средства за изплащане на кредити и дългове?
Търсите ли финансиране за създаване на собствен бизнес?
Имате ли нужда от частни или бизнес кредити за различни цели?
Търсите ли заеми за извършване на голям проект?
Търсите ли средства за различни други процеси?
Ние предлагаме следните видове кредити:
Търговските заеми,
Бизнес кредити,
Лични заеми,
Инвестиционните заеми,
Развитие заеми,
Придобиване заеми,
Строителни заеми и т. н. , etc. our удовлетвореността на клиентите е нашата сила.
Ако се интересувате от получаване на заем от нас, любезно се свържете с нас възможно най-скоро.
Искрено ваш, zenithloanserviceplan
на Ваше разположение
Имейл: zenithloanserviceplan@gmail. com


от: скидки на экскурсии в паттайе полет гиббона, ( ekskursiipattaya@yandex.ua )
публикувано: 01.03.2018 20:11:36 часа

экскурсии в паттайе рф
[url=https://thailandi. info/pattayya/ekskursii-v-pattaye. html]прейскурант цен на экскурсии в паттайе [/url]


от: ranking loan firm, ( rankingogb@gmail.com )
публикувано: 26.02.2018 23:03:19 часа

Нуждаете се от спешен заем, за да започнете голям бизнес
Това е Класиране заем фирма. Ще даде заем в размер от 2'' до
заемополучателят ще са законен заем заемодател. Ще даде заем от
$ 50,000. 00, $ 1,000,000. $ 100 милиона. към кредитополучателя зависят от заема
нуждаещи се кандидати, максимален срок от 1 до 30 години. Ако имате нужда от това
кредит докосване до нашата фирма Класиране кредитна фирма или по имейл ни
Rankingogb@gmail. com за всеки заем, който ви е необходим

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БОРОВЕ
Твоето име . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Стараната ти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Вашият адрес . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Вашата професия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Вашето семейно положение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Текущо състояние на работното място
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Телефонни номера / мобилен телефон / офис телефон
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Месечен приход . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Продължителност на кредита . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Заета сума . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
как разбрахте за нас?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ние предлагаме заем, за да изплатите размера и сметките си,
Отношение. Класиране на фирмата за заем


от: ranking loan firm, ( rankingogb@gmail.com )
публикувано: 26.02.2018 23:02:49 часа

Нуждаете се от спешен заем, за да започнете голям бизнес
Това е Класиране заем фирма. Ще даде заем в размер от 2'' до
заемополучателят ще са законен заем заемодател. Ще даде заем от
$ 50,000. 00, $ 1,000,000. $ 100 милиона. към кредитополучателя зависят от заема
нуждаещи се кандидати, максимален срок от 1 до 30 години. Ако имате нужда от това
кредит докосване до нашата фирма Класиране кредитна фирма или по имейл ни
Rankingogb@gmail. com за всеки заем, който ви е необходим

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БОРОВЕ
Твоето име . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Стараната ти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Вашият адрес . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Вашата професия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Вашето семейно положение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Текущо състояние на работното място
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Телефонни номера / мобилен телефон / офис телефон
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Месечен приход . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Продължителност на кредита . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Заета сума . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
как разбрахте за нас?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ние предлагаме заем, за да изплатите размера и сметките си,
Отношение. Класиране на фирмата за заем


от: ranking loan firm, ( rankingogb@gmail.com )
публикувано: 26.02.2018 22:28:40 часа

Нуждаете се от спешен заем, за да започнете голям бизнес
Това е Класиране заем фирма. Ще даде заем в размер от 2'' до
заемополучателят ще са законен заем заемодател. Ще даде заем от
$ 50,000. 00, $ 1,000,000. $ 100 милиона. към кредитополучателя зависят от заема
нуждаещи се кандидати, максимален срок от 1 до 30 години. Ако имате нужда от това
кредит докосване до нашата фирма Класиране кредитна фирма или по имейл ни
Rankingogb@gmail. com за всеки заем, който ви е необходим

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БОРОВЕ
Твоето име . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Стараната ти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Вашият адрес . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Вашата професия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Вашето семейно положение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Текущо състояние на работното място
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Телефонни номера / мобилен телефон / офис телефон
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Месечен приход . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Продължителност на кредита . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Заета сума . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
как разбрахте за нас?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ние предлагаме заем, за да изплатите размера и сметките си,
Отношение. Класиране на фирмата за заем


от: где лучше покупать экскурсии в паттайе, ( ekskursiipattaya@yandex.ua )
публикувано: 25.02.2018 23:16:21 часа

экскурсии в паттайе на минивэне
[url=https://thailandi. info/pattayya/ekskursii-v-pattaye. html]экскурсии на паттайе видео [/url]


от: Martin Laura, ( martinlaurafinancefirm@gmail.com )
публикувано: 23.02.2018 12:15:21 часа

Здравейте,

Имате финансови проблеми / усложнения, които се чувстват свободни да се свържете с MARTIN LAURA FINANCE FIRM за вашето надеждно и приемливо кредитно придобиване. В момента предлагаме заем от какъвто и да е вид, който да задоволи финансовите ограничения на нашите клиенти по целия свят, независимо от статуса ви, вариращ от 5 000 долара. до $ 500,000,000. 00 при по-нисък лихвен процент от 2'', без обезпечение, лош кредит приет. Размерът на кредита е по договаряне, Услугите за доверие, които предоставяме. Кандидатствайте за всеки заем по избор при нас, моля, компетентно заявление само чрез (martinlaurafinancefirm@gmail. com) Успех всички.

С Най-Добри Пожелания!


от: Martin Laura, ( martinlaurafinancefirm@gmail.com )
публикувано: 19.02.2018 03:39:56 часа

Здравейте,

Имате финансови проблеми / усложнения, които се чувстват свободни да се свържете с MARTIN LAURA FINANCE FIRM за вашето надеждно и приемливо кредитно придобиване. В момента предлагаме заем от какъвто и да е вид, за да задоволим финансовите ограничения на нашите клиенти по целия свят, независимо от вашето състояние, вариращи от $ 5,000. до $ 500,000,000. 00 с по-нисък лихвен процент от 2'', без обезпечение, лош кредит приет. Размерът на кредита е по договаряне, Услугите за доверие, които предоставяме. Кандидатствайте за всеки заем по избор при нас, моля, компетентно заявление само чрез (martinlaurafinancefirm@gmail. com) Успех всички.

С Най-Добри Пожелания!


от: vick mara, ( vickmara3@gmail.com )
публикувано: 26.01.2018 10:53:27 часа

(VICK MARA LOAN COMPANY)

       (Vickmara3@gmail. com)

Здравейте, аз съм г-жа Вик Мара, заемополучател легитимен и надежден заем за заеми
при ясни и разбираеми условия с 2'' лихвен процент. от
USD $ 12,000 до $ 8,000,000, само евро и паунда. Давам бизнес заеми,
Лични заеми, студентски заеми, автомобилни заеми и заеми за плащане на сметките. ако ти
нуждаят се от loana2
   трябва да направите, за да се свържете директно с мен
В: (vickmara3@gmail. com)
Бог да те благослови.
На Ваше разположение,
Г-жа: викай мара
Имейл: (vickmara3@gmail. com)

Забележка: Целият отговор трябва да бъде изпратен до: (vickmara3@gmail. com)


от: Elena, ( elenanino0007@gmail.com )
публикувано: 22.01.2018 09:38:30 часа

Заемът предлага доверие и сериозност. Аз съм физическо лице, което предлага заем между физически лица и фирми, за всякаква друга информация, моля свържете се с нас на адрес: elenanino0007@gmail. com


от: Herbert Eley, ( loanexpresslltd@gmail.com )
публикувано: 19.01.2018 21:37:29 часа

Loan Express Limited отвори възможност на всеки, който се нуждае от финансова помощ. Ние отпускаме заеми на сериозно мислещи лица Фирми и компании, които се нуждаят от финансова помощ или за лични, или за бизнес цели при нисък лихвен процент от 3''.

За повече информация се свържете с нас loanexpresslltd@gmail. com


от: lloyd austin, ( info.usforceaustin12@gmail.com )
публикувано: 15.01.2018 02:15:27 часа

Предлагаме заеми на частни и корпоративни лица. даваме заем от 100 000 до 100 000 000 долара, евро, GBP за лихвен процент или 3'' годишно за максимален период от 35 години. Бяхте ли отхвърлени от толкова много банки? Имате ли нужда от финансиране, за да установите бизнеса си? Имате ли нужда от финансиране за разширяване на бизнеса си? Или имате нужда от личен заем? Заемът ми варира от личен до бизнес заем. Моят лихвен процент е много достъпен и нашият кредитен процес също е много бърз. Много съм готов да направя всичките си финансови проблеми като нещо от миналото. Ако наистина сте готови да решите финансовите си проблеми. свържете се с нас на адрес: info. usforceaustin12@gmail. com


от: lloyd austin, ( info.usforceaustin12@gmail.com )
публикувано: 15.01.2018 02:14:19 часа

Предлагаме заеми на частни и корпоративни лица. даваме заем от 100 000 до 100 000 000 долара, евро, GBP за лихвен процент или 3'' годишно за максимален период от 35 години. Бяхте ли отхвърлени от толкова много банки? Имате ли нужда от финансиране, за да установите бизнеса си? Имате ли нужда от финансиране за разширяване на бизнеса си? Или имате нужда от личен заем? Заемът ми варира от личен до бизнес заем. Моят лихвен процент е много достъпен и нашият кредитен процес също е много бърз. Много съм готов да направя всичките си финансови проблеми като нещо от миналото. Ако наистина сте готови да решите финансовите си проблеми. свържете се с нас на адрес: info. usforceaustin12@gmail. com


от: harry bulluck, ( harrybulluck345@gmail.com )
публикувано: 04.01.2018 15:28:06 часа

Имате ли нужда от частни или бизнес кредити на 3'' за различни цели Ако е така,
свържете се с нас сега на нашия имейл: Harrybulluck345@gmail. com
Необходима сума:
продължителност:
държава.
мобилен номер


от: SARAH WILLIAMS, ( skyworldloanfirm@gmail.com )
публикувано: 02.12.2017 08:28:04 часа

Sky World заем Firm, ние даваме заеми при лихвен процент 0f 3''. skyworldloanfirm@gmail. com
 

Добър ден, сър.

Ние сме частна компания и предлагаме заеми при ниски лихвени проценти при определянето на размера на заема между 100 милиона заемни заеми от $ 1,000 долара за развитие на бизнеса: ръст / конкурентноспособност на бизнеса.

Ние предлагаме разнообразие от заем

* Лични заеми (обезпечени и необезпечени)
* Бизнес кредити (обезпечени и необезпечени)
* Консолидационен заем
  
Без предварителни такси.

Благодарим ви, че отделихте време да прочетете тази реклама.
За повече информация и запитвания изпратете ни електронна поща днес
skyworldloanfirm@gmail. com
skyworldloanfirms@yahoo. com


Сара Уилямс.


от: Mrs. Alvaro Martinez, ( safeloanglobalcompany@gmail.com )
публикувано: 01.12.2017 01:56:58 часа

Алваро Мартинез | Здравейте, Търсите легитимен и надежден финансов / кредитор? Имате ли нужда от заем? Нуждаете ли се от спешна финансова помощ? Имате ли нужда от спешен заем, за да изплатите дълга си или имате нужда от капиталов заем, за да подобрите бизнеса си? Ние предлагаме всички видове 2'' лихвени заеми на физически лица и фирми по ясен и разбираем начин. Ние предоставяме заеми на всяка височина до всяка дестинация, така че моля свържете се с нас днес, за да получите незабавен заем днес. Свържете се с нас чрез нашия електронен адрес: (safeloanglobalcompany@gmail. com)


от: Mrs. Alvaro Martinez, ( safeloanglobalcompany@gmail.com )
публикувано: 01.12.2017 01:56:14 часа

Алваро Мартинез | Здравейте, Търсите легитимен и надежден финансов / кредитор? Имате ли нужда от заем? Нуждаете ли се от спешна финансова помощ? Имате ли нужда от спешен заем, за да изплатите дълга си или имате нужда от капиталов заем, за да подобрите бизнеса си? Ние предлагаме всички видове 2'' лихвени заеми на физически лица и фирми по ясен и разбираем начин. Ние предоставяме заеми на всяка височина до всяка дестинация, така че моля свържете се с нас днес, за да получите незабавен заем днес. Свържете се с нас чрез нашия електронен адрес: (safeloanglobalcompany@gmail. com)


от: REMY FINK, ( REMY.CREDIT111@gmail.com )
публикувано: 01.11.2017 03:38:00 часа

УВАЖАЕМ ОБИЧАТЕЛ НА КРЕДИТИ,

XMAS КРЕДИТ Е ТО НО НА НИСКА СТАБИЛ 1''

Имате ли нужда от спешен заем за стартиране на бизнес преди Xmas имате нужда от Xmas заем? ние даваме на компанията и индивидуални така че, ако имате нужда от спешен заем сега в рамките на 12 часа ние можем да ви даде заем, без никакво забавяне добре
Xmas кредит е на разположение сега ниска лихва от 1'': моля свържете се с нас директно на следния адрес: [REMY. CREDIT111@gmail. com]
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Име на фирмата: REMY. FINK CREDIT
Имейл адрес на фирмата: {REMY. CREDIT111@gmail. com}
Фирма NMLS ID: 517219
Желая ти всичко най-добро,
REMY. FINK . . .


от: ANA MICHAEL, ( anamichaelguarantytrustloans@gmail.com )
публикувано: 11.10.2017 16:20:41 часа

Добър ден за всички вас!
Това е да се информира широката общественост, че нашата кредитна компания е глобална кредитна организация, посветена на предоставянето на бързо обезпечени парични заеми на квалифицирани физически лица и дружества със субсидиран лихвен процент годишно. Ние помогнахме на многобройни лица и организации, които са изправени пред финансови затруднения по целия свят. Когато кандидатствате с нас, кандидатствате с надеждна компания, която се грижи за вашите финансови нужди. Ще се погрижим за вас през целия процес.

ние предлагаме заеми на всички с нисък лихвен процент. Категориите кредити, които предлагаме, са изброени по-долу,

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ ЗАЕМИ

1) СТУДЕНТНИ ЗАЕМИ
2) ИГРАЧКИ
3) Лични заеми
4) БИЗНЕС КРЕДИТИ
5) КРЕДИТИ НА СОБСТВЕНИЯ ДОГОВОР
6) КОНСОЛИДИРАНИ ЗАЕМИ
7) Автомобилни заеми
8) ЗАЕМИ ЗА ВЕТЕРИНИ

Елате в нашия офис днес и се наслаждавайте на възможността за заем, както никога досега.
И ако не можете да дойдете в нашия офис, можете да се свържете с нас по имейл:

Г-жа ANA MICHAEL [anamichaelguarantytrustloans@gmail. com]
Г-жа РУТ ДЖАМС [ruthjames608@gmail. com]

Благодаря


от: charles din, ( charles_din@hotmail.com )
публикувано: 11.10.2017 15:11:13 часа

Здравейте

Имате ли нужда от заем от всякакъв вид? Ние предлагаме всички видове кредити на ниско ниво
лихвен процент от 2''

Така че, моля, ако имате нужда от заем днес, любезно ни пишете сега
charles_din@hotmail. com с по-долу за повече информация:

Пълно име:. . .
Държава: . . . .
Задължителна сума: . . .
Продължителност: . . . .
Телефон: . . . .

Моля, отговорете на charles_din@hotmail. com за повече информация.
Г-н Чарл Дин


от: christophat, ( globalwelfareservices@gmail.com )
публикувано: 09.10.2017 20:09:21 часа

Вие сте бизнесмен или жена? Имате ли нужда от средства, за да започнете
собствен бизнес? Имате ли нужда от заем, за да уредите дълга си или да си платите
фактури или да започнете добър бизнес? Нуждаете ли се от финансиране за вашия проект?
Ние предлагаме обезпечен кредит навсякъде по света (физически лица,
бизнес, недвижими имоти и юридически лица) по лихвен процент
2'' от заемите. За повече информация и заявка за изпращане на отзиви до
следния имейл адрес: globalwelfareservices@gmail. com


от: Дерек Дъглас, ( easyloanfirm2020@gmail.com )
публикувано: 08.10.2017 18:06:49 часа

Здравейте


Търсите спешен заем? Имам добра новина за вас! Предлагаме заеми, вариращи от 1000 до 50 милиона долара при 3'' лихвен процент годишно.
Ние предлагаме Кредити за развитие на бизнеса, лични заеми, заем за автомобили и т. н. ,

Ние сме сертифицирани, надеждни, надеждни, ефективни, бързи и динамични.

  Ако се интересувате, свържете се с нас на имейл easyloanfirm2020@gmail. com

поздрави
Дерек Дъглас
easyloanfirm2020@gmail. com

Търсите спешен заем


от: Дерек Дъглас, ( easyloanfirm2020@gmail.com )
публикувано: 08.10.2017 18:05:58 часа

Здравейте


Търсите спешен заем? Имам добра новина за вас! Предлагаме заеми, вариращи от 1000 до 50 милиона долара при 3'' лихвен процент годишно.
Ние предлагаме Кредити за развитие на бизнеса, лични заеми, заем за автомобили и т. н. ,

Ние сме сертифицирани, надеждни, надеждни, ефективни, бързи и динамични.

  Ако се интересувате, свържете се с нас на имейл easyloanfirm2020@gmail. com

поздрави
Дерек Дъглас
easyloanfirm2020@gmail. com

Търсите спешен заем


от: raymond millionm, ( raymondmillionloanfirm@gmail.com )
публикувано: 24.09.2017 01:45:11 часа

РАЙМОНД МИЛИОН | Здравейте, Търсите легитимен и надежден Финансист / кредитор? Имате ли нужда от заем? Нуждаете ли се от спешна финансова помощ? Имате ли нужда от спешен заем за погасяване на дълговете си или имате нужда от капиталов заем, за да подобрите бизнеса си? Ние предлагаме всички видове заеми с лихвен процент от 2'' на физически лица и фирми при ясни и разбираеми условия. Ние даваме заеми от всякакъв размер до всяка дестинация, така че свържете се с нас днес, за да получите незабавен заем днес. Изпратете ни имейл на: (raymondmillionnloanfirm@gmail. com)


от: raymond millionm, ( raymondmillionloanfirm@gmail.com )
публикувано: 24.09.2017 01:40:31 часа

РАЙМОНД МИЛИОН | Здравейте, Търсите легитимен и надежден Финансист / кредитор? Имате ли нужда от заем? Нуждаете ли се от спешна финансова помощ? Имате ли нужда от спешен заем за погасяване на дълговете си или имате нужда от капиталов заем, за да подобрите бизнеса си? Ние предлагаме всички видове заеми с лихвен процент от 2'' на физически лица и фирми при ясни и разбираеми условия. Ние даваме заеми от всякакъв размер до всяка дестинация, така че свържете се с нас днес, за да получите незабавен заем днес. Изпратете ни имейл на: (raymondmillionnloanfirm@gmail. com)


от: IVAN ALEKSANDRA, ( IVANALEKSANDRALOANFIRM@GMAIL.COM )
публикувано: 18.09.2017 18:49:22 часа

Здравейте
Ние сме много развълнувани да Ви представим новото начинание, което е честно, надеждно, бързо и много ефективно за лечение на вашите финансови проблеми. Ако имате нужда от финансова помощ за вашия бизнес, за даден проект или за определена цел и за лична употреба, се свържете с г-жа Иван Александра, уважаван заемодател на частни заеми, който е открил финансова възможност за всички нуждаещи се от финансова помощ.

Изпратете ни имейл на: (ivanaleksandraloanfirm@gmail. com), за да кандидатствате.


от: GREG OWEN, ( gregowenloanfirm1@gmail.com )
публикувано: 22.08.2017 20:44:49 часа

Имате ли нужда от бърз, дългосрочен или краткосрочен заем с относително нисък лихвен процент
Малко от 3''?

Предлагаме бизнес заем:
Личен заем:
Заем за дома:
Автоматичен заем:
Студентски заем:
Кредит за консолидиране на дълга: e. t. c.

Независимо от вашия кредитен рейтинг
Финансови услуги на нашите многобройни клиенти по целия свят.
С нашите гъвкави пакети за кредитиране,
Кредитите могат да бъдат обработени и прехвърлени на кредитополучателя в рамките на
Възможно най-краткото време.
 
Ако имате нужда от бърз заем, свържете се с нас по имейл:

gregowenloanfirm1@gmail. com

Осигурена надеждна гаранция от 3''.


от: david, ( davidharryloancompany@gmail.com )
публикувано: 21.08.2017 11:36:55 часа

Ние сме християнска организация, създадена, за да помогнем на хората в нужда от помощ, като финансова помощ. Така че, ако преживявате финансово трудно или сте във финансова бъркотия и имате нужда от средства за започване на собствен бизнес, търсите ли Финансова помощ от всякакъв вид? Ние сме частна фирма за заем, която предоставя всички видове заем / финансиране за всички, които желаят финансова помощ. Или ви е трудно да получите капиталов заем от местни банки, защото библията казва "" Лука 11:10 Всеки, който поиска, получава Който търси, намира И на този, който почука, вратата ще се отвори ", така че не оставяйте тази възможност да ви премине, защото Исус е същият вчера, днес и завинаги повече. Моля, това е за сериозно мислене и Бог, страхуващ се от хората, ще бъде тук, за да помогне на тези Които се нуждаят от помощ . .
Email{davidharryloancompany@gmail. com}


от: merit hope, ( merithope6@gmail.com )
публикувано: 08.08.2017 00:46:10 часа

(MERIT Надежда компания за заемна фирма)
 
Здравейте г-жа г-жа, заслуга надежда, заемодателят легитимен и надежден заем на заеми
При условия и условия ясни и разбираеми при 2'' лихвен процент. от
USD $ 12,000 до $ 8,000,000, само евро и паунда. Давам бизнес заеми,
Лични заеми, студентски заеми, заеми за автомобили и заеми за плащане на сметките. ако ти
Нуждаят се от loana2
   Което трябва да направите, е да се свържете директно с мен
В: (merithope6@gmail. com)
Бог да те благослови.
С уважение,
Г-жа: заслужава Надежда
Имейл: (merithope6@gmail. com)

Забележка: Целият отговор трябва да бъде изпратен до: (merithope6@gmail. com)


от: ANA MICHAEL, ( anamichaelguarantytrustloans@gmail.com )
публикувано: 02.08.2017 14:19:19 часа

Казвам се г-жа Ана Майкъл, услугата за онлайн обслужване на клиенти на гаранции за кредит TRUST. Имате ли нужда от спешен заем, за да изплатите дълга си? Имате нужда от заем, за да подобрите бизнеса си? Имате ли нужда от консолидационен заем? Ипотечни или други цели? Бяхте ли отхвърлени от банки и други финансови институции? Не търсете повече, защото сме тук, за да направим всичките ви финансови проблеми нещо от миналото! Даваме заеми на фирми, частни лица и надеждни физически лица с нисък и достъпен лихвен процент за определен период от 1-30 години и шестмесечен гратисен период преди началото на месечната вноска. Можете да се свържете с нас чрез
Електронна поща чрез: (anamichaelguarantytrustloans@gmail. com)


НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ ТИПОВЕ ЗАЕМИ

1) СТУДЕНТНИ ЗАЕМИ
2) ИПТИЦИИ
3) Лични заеми
4) БИЗНЕС КРЕДИТИ
5) КРЕДИТИ НА ВЪТРЕШНИЯ КРЕДИТ
6) КОНСОЛИДИРАНИ ЗАЕМИ
7) АВТОМОБИЛНИ ЗАЕМИ
8) ЗАЕМИ ЗА ВЕТЕРИНИ

Благодаря


от: merit hope, ( merithope6@gmail.com )
публикувано: 01.08.2017 07:38:57 часа

(MERIT НАДЕЖДА КРЕДИТ)
 
Здравейте г-жа г-жа, заслуга надежда, заемодателят легитимен и надежден заем на заеми
При условия и условия ясни и разбираеми при 2'' лихвен процент. от
USD $ 12,000 до $ 8,000,000, само евро и паунда. Давам бизнес заеми,
Лични заеми, студентски заеми, заеми за автомобили и заеми за плащане на сметките. ако ти
Нуждаят се от loana2
   Което трябва да направите, е да се свържете директно с мен
В: (merithope6@gmail. com)
Бог да те благослови.
С уважение,
Г-жа: заслужава Надежда
Имейл: (merithope6@gmail. com)

Забележка: Целият отговор трябва да бъде изпратен до: (merithope6@gmail. com)


от: SARAH WILLIAMS, ( skyworldloanfirm@gmail.com )
публикувано: 30.07.2017 01:27:45 часа

Sky World заем Firm, ние даваме заеми при лихвен процент 0f 3''.
 

Добър ден, сър.

Ние сме частна компания и предлагаме заеми при ниски лихвени проценти при определянето на размера на заема между 100 милиона заемни заеми от $ 1,000 долара за развитие на бизнеса: ръба / конкуренция на бизнеса.

Ние предлагаме разнообразие от заем

* Лични заеми (обезпечени и необезпечени)
* Бизнес кредити (обезпечени и необезпечени)
* Консолидационен заем
  
Без предварителни такси.

Благодарим Ви, че отделихте време да прочетете тази реклама.
За повече информация и запитвания изпратете ни електронна поща днес
skyworldloanfirm@gmail. com
skyworldloanfirms@yahoo. com


Сара Уилямс.


от: jane, ( saintloanss@gmail.com )
публикувано: 13.07.2017 02:20:20 часа

Здравейте,
Това е да информира широката общественост, че г-жа Rose Badmus, заемодател на частни заеми, е открила финансова възможност за всеки, който се нуждае от финансова помощ. Ние даваме заеми на физически лица, фирми и компании при ясни и разбираеми условия само с 2'' лихвен процент. Свържете се с нас по електронна поща, за да Ви предоставим нашите условия за заем на адрес: (roseofsharonfinance@gmail. com)


от: SERGEY YAKUBOVA, ( constantloanfirm1@gmail.com )
публикувано: 12.07.2017 00:43:26 часа

ПОДХОДЯЩА КРЕДИТНА ОФЕРТА БЕЗ ТАКСА ЗА ПОДКРЕПА

Здравейте,

Какви са вашите финансови нужди?
Ние даваме заеми от минимум $ 2,000. 00 до максимум $ 100,000,000. 00 с удобна продължителност, която варира от 1 до 30 години при много намален лихвен процент от 3''.

Имате ли нужда от бизнес заем?
Имате ли нужда от личен заем?
Искате ли да си купите кола?
Искате ли да рефинансирате?
Имате ли нужда от ипотечен заем?

Имате ли нужда от огромен капитал, за да започнете бизнес предложение или разширяване? Изгубили ли сте надеждата си и мислите, че няма изход, а финансовите ви разходи все още продължават?
Моля, не се колебайте да се свържете с нас за възможно бизнес сътрудничество

Свържете се с нас по имейл: constantloanfirm1@gmail. com
                                   constantloanfirm@yahoo. com


от: SERGEY YAKUBOVA, ( constantloanfirm1@gmail.com )
публикувано: 12.07.2017 00:43:25 часа

ПОДХОДЯЩА КРЕДИТНА ОФЕРТА БЕЗ ТАКСА ЗА ПОДКРЕПА

Здравейте,

Какви са вашите финансови нужди?
Ние даваме заеми от минимум $ 2,000. 00 до максимум $ 100,000,000. 00 с удобна продължителност, която варира от 1 до 30 години при много намален лихвен процент от 3''.

Имате ли нужда от бизнес заем?
Имате ли нужда от личен заем?
Искате ли да си купите кола?
Искате ли да рефинансирате?
Имате ли нужда от ипотечен заем?

Имате ли нужда от огромен капитал, за да започнете бизнес предложение или разширяване? Изгубили ли сте надеждата си и мислите, че няма изход, а финансовите ви разходи все още продължават?
Моля, не се колебайте да се свържете с нас за възможно бизнес сътрудничество

Свържете се с нас по имейл: constantloanfirm1@gmail. com
                                   constantloanfirm@yahoo. com


от: SERGEY YAKUBOVA, ( constantloanfirm1@gmail.com )
публикувано: 12.07.2017 00:43:24 часа

ПОДХОДЯЩА КРЕДИТНА ОФЕРТА БЕЗ ТАКСА ЗА ПОДКРЕПА

Здравейте,

Какви са вашите финансови нужди?
Ние даваме заеми от минимум $ 2,000. 00 до максимум $ 100,000,000. 00 с удобна продължителност, която варира от 1 до 30 години при много намален лихвен процент от 3''.

Имате ли нужда от бизнес заем?
Имате ли нужда от личен заем?
Искате ли да си купите кола?
Искате ли да рефинансирате?
Имате ли нужда от ипотечен заем?

Имате ли нужда от огромен капитал, за да започнете бизнес предложение или разширяване? Изгубили ли сте надеждата си и мислите, че няма изход, а финансовите ви разходи все още продължават?
Моля, не се колебайте да се свържете с нас за възможно бизнес сътрудничество

Свържете се с нас по имейл: constantloanfirm1@gmail. com
                                   constantloanfirm@yahoo. com


от: SERGEY YAKUBOVA, ( constantloanfirm1@gmail.com )
публикувано: 12.07.2017 00:43:23 часа

ПОДХОДЯЩА КРЕДИТНА ОФЕРТА БЕЗ ТАКСА ЗА ПОДКРЕПА

Здравейте,

Какви са вашите финансови нужди?
Ние даваме заеми от минимум $ 2,000. 00 до максимум $ 100,000,000. 00 с удобна продължителност, която варира от 1 до 30 години при много намален лихвен процент от 3''.

Имате ли нужда от бизнес заем?
Имате ли нужда от личен заем?
Искате ли да си купите кола?
Искате ли да рефинансирате?
Имате ли нужда от ипотечен заем?

Имате ли нужда от огромен капитал, за да започнете бизнес предложение или разширяване? Изгубили ли сте надеждата си и мислите, че няма изход, а финансовите ви разходи все още продължават?
Моля, не се колебайте да се свържете с нас за възможно бизнес сътрудничество

Свържете се с нас по имейл: constantloanfirm1@gmail. com
                                   constantloanfirm@yahoo. com


от: SERGEY YAKUBOVA, ( constantloanfirm1@gmail.com )
публикувано: 12.07.2017 00:42:27 часа

ПОДХОДЯЩА КРЕДИТНА ОФЕРТА БЕЗ ТАКСА ЗА ПОДКРЕПА

Здравейте,

Какви са вашите финансови нужди?
Ние даваме заеми от минимум $ 2,000. 00 до максимум $ 100,000,000. 00 с удобна продължителност, която варира от 1 до 30 години при много намален лихвен процент от 3''.

Имате ли нужда от бизнес заем?
Имате ли нужда от личен заем?
Искате ли да си купите кола?
Искате ли да рефинансирате?
Имате ли нужда от ипотечен заем?

Имате ли нужда от огромен капитал, за да започнете бизнес предложение или разширяване? Изгубили ли сте надеждата си и мислите, че няма изход, а финансовите ви разходи все още продължават?
Моля, не се колебайте да се свържете с нас за възможно бизнес сътрудничество

Свържете се с нас по имейл: constantloanfirm1@gmail. com
                                   constantloanfirm@yahoo. com


от: SERGEY YAKUBOVA, ( constantloanfirm1@gmail.com )
публикувано: 12.07.2017 00:42:26 часа

ПОДХОДЯЩА КРЕДИТНА ОФЕРТА БЕЗ ТАКСА ЗА ПОДКРЕПА

Здравейте,

Какви са вашите финансови нужди?
Ние даваме заеми от минимум $ 2,000. 00 до максимум $ 100,000,000. 00 с удобна продължителност, която варира от 1 до 30 години при много намален лихвен процент от 3''.

Имате ли нужда от бизнес заем?
Имате ли нужда от личен заем?
Искате ли да си купите кола?
Искате ли да рефинансирате?
Имате ли нужда от ипотечен заем?

Имате ли нужда от огромен капитал, за да започнете бизнес предложение или разширяване? Изгубили ли сте надеждата си и мислите, че няма изход, а финансовите ви разходи все още продължават?
Моля, не се колебайте да се свържете с нас за възможно бизнес сътрудничество

Свържете се с нас по имейл: constantloanfirm1@gmail. com
                                   constantloanfirm@yahoo. com


от: cindy moore, ( cindymoore8182@gmail.com )
публикувано: 08.07.2017 14:08:25 часа

Поздравления
Тя трябва да информира обществеността, че г-жа Синди Мур, заем какво
Заемът Ви предостави финансова възможност за всеки, който има нужда
Финансова помощ. Ние получаваме 2'' лихвен процент
Физически лица, фирми и фирми в съответствие с разбираемо
Правилата. Свържете се с нас днес по имейл:
Cindymoore8182@gmail. com


от: cindy moore, ( cindymoore8182@gmail.com )
публикувано: 08.07.2017 13:52:11 часа

Поздравления
Тя трябва да информира обществеността, че г-жа Синди Мур, заем какво
Заемът Ви предостави финансова възможност за всеки, който има нужда
Финансова помощ. Ние получаваме 2'' лихвен процент
Физически лица, фирми и фирми в съответствие с разбираемо
Правилата. Свържете се с нас днес по имейл:
Cindymoore8182@gmail. com


от: SERGEY YAKUBOVA, ( Constantloanfirm1@gmail.com )
публикувано: 06.07.2017 07:18:39 часа

ПОДХОДЯЩА КРЕДИТНА ОФЕРТА БЕЗ ТАКСА ЗА ПОДКРЕПА

Здравейте,

Какви са вашите финансови нужди?
Ние даваме заеми от минимум $ 2,000. 00 до максимум $ 100,000,000. 00 с удобна продължителност, която варира от 1 до 30 години при много намален лихвен процент от 3''.

Имате ли нужда от бизнес заем?
Имате ли нужда от личен заем?
Искате ли да си купите кола?
Искате ли да рефинансирате?
Имате ли нужда от ипотечен заем?

Имате ли нужда от огромен капитал, за да започнете бизнес предложение или разширяване? Изгубили ли сте надеждата си и мислите, че няма изход, а финансовите ви разходи все още продължават?
Моля, не се колебайте да се свържете с нас за възможно бизнес сътрудничество

Свържете се с нас по имейл: constantloanfirm1@gmail. com


от: SERGEY YAKUBOVA, ( Constantloanfirm1@gmail.com )
публикувано: 06.07.2017 07:18:37 часа

ПОДХОДЯЩА КРЕДИТНА ОФЕРТА БЕЗ ТАКСА ЗА ПОДКРЕПА

Здравейте,

Какви са вашите финансови нужди?
Ние даваме заеми от минимум $ 2,000. 00 до максимум $ 100,000,000. 00 с удобна продължителност, която варира от 1 до 30 години при много намален лихвен процент от 3''.

Имате ли нужда от бизнес заем?
Имате ли нужда от личен заем?
Искате ли да си купите кола?
Искате ли да рефинансирате?
Имате ли нужда от ипотечен заем?

Имате ли нужда от огромен капитал, за да започнете бизнес предложение или разширяване? Изгубили ли сте надеждата си и мислите, че няма изход, а финансовите ви разходи все още продължават?
Моля, не се колебайте да се свържете с нас за възможно бизнес сътрудничество

Свържете се с нас по имейл: constantloanfirm1@gmail. com


от: SERGEY YAKUBOVA, ( Constantloanfirm1@gmail.com )
публикувано: 06.07.2017 07:18:36 часа

ПОДХОДЯЩА КРЕДИТНА ОФЕРТА БЕЗ ТАКСА ЗА ПОДКРЕПА

Здравейте,

Какви са вашите финансови нужди?
Ние даваме заеми от минимум $ 2,000. 00 до максимум $ 100,000,000. 00 с удобна продължителност, която варира от 1 до 30 години при много намален лихвен процент от 3''.

Имате ли нужда от бизнес заем?
Имате ли нужда от личен заем?
Искате ли да си купите кола?
Искате ли да рефинансирате?
Имате ли нужда от ипотечен заем?

Имате ли нужда от огромен капитал, за да започнете бизнес предложение или разширяване? Изгубили ли сте надеждата си и мислите, че няма изход, а финансовите ви разходи все още продължават?
Моля, не се колебайте да се свържете с нас за възможно бизнес сътрудничество

Свържете се с нас по имейл: constantloanfirm1@gmail. com


от: Al baker, ( akbaralbaker4@gmail.com )
публикувано: 28.06.2017 02:14:50 часа

Искате ли личен / бизнес / инвестиционен заем? КРЕДИТЪТ Е ЗА ВАС в заемната компания "Саймън Фин" ние предлагаме истински заем за вас.
Предоставихме над 1 милиард долара бизнес кредит на над 15 000 собственици на фирми точно като вас. Използваме собствената си определена технология за управление на риска, за да Ви предоставим подходящия бизнес заем, за да можете да развивате бизнеса си. Нашите услуги са бързи и надеждни, кредитите са одобрени в рамките на 72 часа от успешното кандидатстване. Ние предлагаме кредити от минимален диапазон от $ 5000 до максимум $ 20 милиона.

Ние предлагаме:
* Бизнес кредити
* Лични заеми или заеми за подпис
* Споразумения за заемане от $ 5,000. 00 до $ 20,000,000
* Изберете между 1 и 10 години период на изплащане.
* Изберете между месечен и годишен план за погасяване.
* Гъвкави условия за кредит, приложени.
* Лихвени проценти до 2''.

Ние сме сертифицирани и вашата поверителност е 100'' безопасна при нас. Не се безпокойте повече за заемите или финансите си.
Свържете се с нас днес на нашия Email: simonfinnloan. inc@gmail. com
Ние очакваме Вашия отговор.


от: Al baker, ( akbaralbaker4@gmail.com )
публикувано: 28.06.2017 02:11:26 часа

Искате ли личен / бизнес / инвестиционен заем? КРЕДИТЪТ Е ЗА ВАС в заемната компания "Саймън Фин" ние предлагаме истински заем за вас.
Предоставихме над 1 милиард долара бизнес кредит на над 15 000 собственици на фирми точно като вас. Използваме собствената си определена технология за управление на риска, за да Ви предоставим подходящия бизнес заем, за да можете да развивате бизнеса си. Нашите услуги са бързи и надеждни, кредитите са одобрени в рамките на 72 часа от успешното кандидатстване. Ние предлагаме кредити от минимален диапазон от $ 5000 до максимум $ 20 милиона.

Ние предлагаме:
* Бизнес кредити
* Лични заеми или заеми за подпис
* Споразумения за заемане от $ 5,000. 00 до $ 20,000,000
* Изберете между 1 и 10 години период на изплащане.
* Изберете между месечен и годишен план за погасяване.
* Гъвкави условия за кредит, приложени.
* Лихвени проценти до 2''.

Ние сме сертифицирани и вашата поверителност е 100'' безопасна при нас. Не се безпокойте повече за заемите или финансите си.
Свържете се с нас днес на нашия Email: simonfinnloan. inc@gmail. com
Ние очакваме Вашия отговор.


от: Ben, ( 24hoursloanservices@gmail.com )
публикувано: 23.06.2017 17:35:28 часа

Здравейте,
Аз съм доктор Бен Питърсън, заемодател на частни заеми, който дава времеви възможности за заеми. Имате ли някакви финансови затруднения? Нуждае се от заем за консолидиране на дълга, при 2'' строителство, кредит за недвижими имоти, рефинансиране, лични, бизнес цели или спешни пари? Вие сте бизнесмен или жени, които мислят за разширяване на вашия бизнес предлагат кредитиране от всякакъв вид. Ако се интересувате, свържете се с нас днес (24hoursloanservices@gmail. com)


от: culbert cullen, ( culbertcullen77@gmail.com )
публикувано: 23.06.2017 04:21:03 часа

Имате ли нужда от гаранция и достъпен заем?
Ако отговорът е "да", се обърнете към нас и получете бързо одобрение.
Свържете се с нас днес чрез: culbertcullen77@gmail. com
За повече информация заемът е заем


от: culbert cullen, ( culbertcullen77@gmail.com )
публикувано: 23.06.2017 04:20:24 часа

Имате ли нужда от гаранция и достъпен заем?
Ако отговорът е "да", се обърнете към нас и получете бързо одобрение.
Свържете се с нас днес чрез: culbertcullen77@gmail. com
За повече информация заемът е заем


от: Robert, ( mg539928@gmail.com )
публикувано: 19.06.2017 14:25:18 часа

Здравей Уважаеми кредитополучател,
 
Аз съм частен, надежден и надежден кредитор Предоставям заеми на фирми и физически лица при нисък и достъпен лихвен процент от 3''.
 
Търсите ли бизнес заем, личен заем, жилищен кредит, кредит за кола, студентски кредит, заем за консолидиране на дълга, необезпечен заем и рисков капитал?
 
Ако ви е отказан кредит от банка или финансова институция По една или повече причини. Вие сте на точното място за вашия кредит решения, Ние даваме заеми в диапазона от $ 2,000 до $ 100,000,000 в рамките на 1 година до 20 години период на изплащане продължителност, за всяка част на света Email: mg539928@gmail. com
Контакт: Зелен Робърт Майкъл


от: Affordable Loan Offer ( PergoCF@cheerful.com , ( PergoCF@qualityservice.com )
публикувано: 15.06.2017 02:05:35 часа

Affordable Loan Offer ( PergoCF@cheerful. com )
Do You Need A Business Loan? ( PergoCF@gmail. com )
Interested applicants should Contact us via email: ( PergoCF@qualityservice. com )

Do You Need A Business Loan,Or A Personal Loan,At 1. 0'' If Yes? Name,Amount,Country,Loan Durations,Phone Mobile:Please, Interested Applicants Should Contact Us Via Email: PergoCF@cheerful. com ,( PergoCF@qualityservice. com ), PergoCF@gmail. com
Kindly write us back with the loan information
- Complete Name:
- Loan amount needed. . . $, €, £:
- Loan Duration:
- Purpose of loan:
- City / Country:
- Telephone:
- Name of the Site:
Interested Applicants Should Contact Us Via Email: PergoCF@cheerful. com ,( PergoCF@qualityservice. com ), PergoCF@gmail. com
Yours Sincerely,
Mrs. Ceren Kelly
Interested Applicants Should Contact Us Via Email: PergoCF@cheerful. com ,( PergoCF@qualityservice. com ), PergoCF@gmail. com
We look forward to hear from you ASAP.

Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful. com ,( PergoCF@qualityservice. com ), PergoCF@gmail. com

Our loans are well insured for maximum security is our priority, Our leading goal is to help you get the services you deserve, Our program is the quickest way to get what you need in a snap. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Gain flexibility with which you can use for any purpose from vacations, to education, to unique purchases. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@gmail. com ,( PergoCF@qualityservice. com ), PergoCF@cheerful. com

We offer a wide range of financial services which includes: Business Planning, Commercial and Development Finance, Properties and Mortgages, Debt Consolidation Loans, Business Loans, Private loans, Home Refinancing Loans with low interest rate at 1. 00'' per annul for individuals, companies and corporate bodies. Get the best for your family and own your dream home as well with our General Loan scheme. Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice. com ,( PergoCF@gmail. com ), PergoCF@cheerful. com

WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.

Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice. com ,( PergoCF@gmail. com ), PergoCF@cheerful. com
Kindly write us back with the loan information
- Complete Name:
- Loan amount needed:
- Loan Duration:
- Purpose of loan:
- City / Country:
- Telephone:
- How Did You Hear About Us:

If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice. com ,( PergoCF@gmail. com ), PergoCF@cheerful. com
Yours Sincerely,
Mrs. Ceren Kelly
PergoCF@gmail. com
PergoCF@qualityservice. com
PergoCF@cheerful. com

We look forward to hear from you ASAP

Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful. com

Affordable Loan Offer ( PergoCF@cheerful. com )
Do You Need A Business Loan? ( PergoCF@gmail. com )
Interested applicants should Contact us via email: ( PergoCF@qualityservice. com )

Do You Need A Business Loan,Or A Personal Loan,At 1. 0'' If Yes? Name,Amount,Country,Loan Durations,Phone Mobile:Please, Interested Applicants Should Contact Us Via Email: PergoCF@cheerful. com ,( PergoCF@qualityservice. com ), PergoCF@gmail. com
Kindly write us back with the loan information
- Complete Name:
- Loan amount needed. . . $, €, £:
- Loan Duration:
- Purpose of loan:
- City / Country:
- Telephone:
- Name of the Site:
Interested Applicants Should Contact Us Via Email: PergoCF@cheerful. com ,( PergoCF@qualityservice. com ), PergoCF@gmail. com
Yours Sincerely,
Mrs. Ceren Kelly
Interested Applicants Should Contact Us Via Email: PergoCF@cheerful. com ,( PergoCF@qualityservice. com ), PergoCF@gmail. com
We look forward to hear from you ASAP.

WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.

We are Financial Institution, who is committed to Treat Customers Fairly, We are Specializes on Affordable Loans, Business Loan, Personal Loan, Every customer has the Guarantee of obtaining a Loan from Us. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: PergoCF@cheerful. com ,( PergoCF@qualityservice. com ), PergoCF@gmail. com
We look forward to hear from you ASAP.

Our mission is to help customers get out of difficult emergency financial solution. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: PergoCF@cheerful. com ,( PergoCF@qualityservice. com ), PergoCF@gmail. com
We look forward to hear from you ASAP.


от: mrs Elizabeth Zamfir, ( Accessibleloanfirm@gmail.com )
публикувано: 13.06.2017 22:32:15 часа

Имате ли нужда от бърз, дълъг или краткосрочен план
Заем със сравнително нисък лихвен процент
Малко от 3''?

Предлагаме бизнес заем,

Личен заем

Домашен заем

Автоматичен заем

Студентски заем

Кредит за консолидиране на дълга e. t. c.

Независимо от вашия кредитен рейтинг
Финансови услуги на нашите многобройни клиенти по целия свят.
С нашите гъвкави пакети за кредитиране,
Кредитите могат да бъдат обработени и прехвърлени на кредитополучателя в рамките на
Възможно най-краткото време.

Ако имате нужда от бърз заем, свържете се с нас по имейл:

Accessibleloanfirm@gmail. com


от: Mr lanlazar owen, ( lanlazarowen@gmail.com )
публикувано: 13.06.2017 22:30:17 часа

Имате ли нужда от заем между отделни лица за справяне с финансови затруднения

И за съжаление от обсебените от банките за отхвърляне на кредитните им записи? Контакт: (lanlazarowen@gmail. com)

Предлагаме истински заем от 1000 до 100 милиона заем без банкова гаранция и на достъпен 3'' лихвен процент.
Можем да Ви помогнем да направите конкретна сума, която искате.

Свържете се с мен, ако се интересувате.

Електронна поща: lanlazarowen@gmail. com


от: markkent5050@gmail.com, ( markkent5050@gmail.com )
публикувано: 12.06.2017 23:08:32 часа

Do you need a loan?
Do you need financial help?
Does your firm, company or industry need financial assistance?
Do you need finance to start your business?
Do you need finance to expand your business?
Do you need personal loan? Please, contact us for more information:
Mr Mark Kemnt
Email: markkent5050@gmail. com


от: prince rodriguez, ( rodriguezcourservices@gmail.com )
публикувано: 05.06.2017 18:11:26 часа

Имате ли нужда от заем, за да изплатите вашите сметки и да изчистите дълговете си? имам
Търсите ли кредит за заем от легитим? Имате ли нужда от спешен заем
Или бизнес заем? Би ли ви лишен от заем от вашата банка или някой друг
Финансова фирма? Имате ли нужда от заем за закупуване на кола или за закупуване на жилище? Ти ли си?
Имате нужда от заем, за да започнете бизнес или да започнете проект? И т. н.
Предлагат заем от $ 5,000 USD до 100,000,000 USD (Сто милиона)
В рамките на 1 година до 20 години срок на изплащане. Получете достъпна цена
Заем с нисък лихвен процент от 2'' Свържете се с нас на: prince rodriguez Кредитна фирма
(Rodriguezcourservices@gmail. com)


Попълнете информацията на кредитора

Твоето име:
Вашият адрес:
Стараната ти:
Вашата професия:
Необходима сума на кредита:
Продължителност на кредита:
Месечен приход:
Секс:
Възраст:
Номер на мобилен телефон:

След като попълнете формуляра за кандидатстване за кредит, изпратете го обратно на нас и на нас
Ще ви препрати условията на заема, които можете да видите
Всичко, което трябва да предоставите за заема.

Свържете се с мен на този имейл заем на компанията: rodriguezcourservices@gmail. com

С Най-Добри Пожелания
 Господин Родриге


от: prince rodriguez, ( rodriguezcourservices@gmail.com )
публикувано: 05.06.2017 17:57:57 часа

Имате ли нужда от заем, за да изплатите вашите сметки и да изчистите дълговете си? имам
Търсите ли кредит за заем от легитим? Имате ли нужда от спешен заем
Или бизнес заем? Би ли ви лишен от заем от вашата банка или някой друг
Финансова фирма? Имате ли нужда от заем за закупуване на кола или за закупуване на жилище? Ти ли си?
Имате нужда от заем, за да започнете бизнес или да започнете проект? И т. н.
Предлагат заем от $ 5,000 USD до 100,000,000 USD (Сто милиона)
В рамките на 1 година до 20 години срок на изплащане. Получете достъпна цена
Заем с нисък лихвен процент от 2'' Свържете се с нас на: prince rodriguez Кредитна фирма
(Rodriguezcourservices@gmail. com)


Попълнете информацията на кредитора

Твоето име:
Вашият адрес:
Стараната ти:
Вашата професия:
Необходима сума на кредита:
Продължителност на кредита:
Месечен приход:
Секс:
Възраст:
Номер на мобилен телефон:

След като попълнете формуляра за кандидатстване за кредит, изпратете го обратно на нас и на нас
Ще ви препрати условията на заема, които можете да видите
Всичко, което трябва да предоставите за заема.

Свържете се с мен на този имейл заем на компанията: rodriguezcourservices@gmail. com

С Най-Добри Пожелания
 Господин Родриге


от: magret james, ( magretjames321@gmail.com )
публикувано: 01.06.2017 16:48:49 часа

Здравейте,
Имате ли нужда от спешен заем ??? Има ли в дълг? Имате ли лош кредит? сте били отхвърлени от банки, имате ли нужда от заем за започване на собствен бизнес? Ние даваме заеми на хора, въпреки че са бедни / лоши кредитни оценки. Ние даваме заеми двете бизнес и персонала с дългосрочните и краткосрочните продължителност по ваш избор с нисък лихвен процент с 2'' за да се отмени за физически лица и фирми . . Нашият заем програмист е бърза и надеждна, се прилагат днес и да получите незабавен reply. Our заемите са добре осигурени, 100'' гарантиран и клиенти могат да бъдат сигурни максимална сигурност. За допълнителни запитвания се свържете с нас чрез нашия имейл адрес: (MAGRETJAMES321@GMAIL. COM) и да получите вашия кредит днес.
Г-жа Magret Джеймс MD / главен изпълнителен директор
Email: (MAGRETJAMES321@GMAIL. COM)


от: magret james, ( magretjames321@gmail.com )
публикувано: 01.06.2017 12:31:03 часа

Здравейте,
Имате ли нужда от спешен заем ??? Има ли в дълг? Имате ли лош кредит? сте били отхвърлени от банки, имате ли нужда от заем за започване на собствен бизнес? Ние даваме заеми на хора, въпреки че са бедни / лоши кредитни оценки. Ние даваме заеми двете бизнес и персонала с дългосрочните и краткосрочните продължителност по ваш избор с нисък лихвен процент с 2'' за да се отмени за физически лица и фирми . . Нашият заем програмист е бърза и надеждна, се прилагат днес и да получите незабавен reply. Our заемите са добре осигурени, 100'' гарантиран и клиенти могат да бъдат сигурни максимална сигурност. За допълнителни запитвания се свържете с нас чрез нашия имейл адрес: (MAGRETJAMES321@GMAIL. COM) и да получите вашия кредит днес.
Г-жа Magret Джеймс MD / главен изпълнителен директор
Email: (MAGRETJAMES321@GMAIL. COM)


от: Ryan, ( ryanloaninvestment001@outlook.com )
публикувано: 27.05.2017 13:57:48 часа

Здравейте !

Нуждаете ли се от законна и бърза услуга по заема?
В момента предлагаме 3'' заеми от всички видове, бизнес кредити, лични заеми, автомобилни заеми, земеделски заеми или финансиране на проекти? Предлагаме заеми на компании и физически лица по целия свят, консолидиране на дълга, въпреки че имате нисък кредитен рейтинг и ви е трудно да получите заеми от местните си банки или от финансови институции? , И сега имате трудно да се занимавате с банката си или с други финансови институции? Имате ли нужда от спешен заем, ако отговорите?
(Ryanloaninvestment001@outlook. com) ние даваме всички видове заеми.

Кандидатствайте сега и спечелете спешно!

* Заеми между 50 000 и 50 000 000
* Изберете от 1 до 30 години, за да погасите.
* Гъвкави условия за заем.

Всички тези планове и още, свържете се с нас сега.

Свържете се с нас по имейл: за кредитната компания, която ми помогна тук, е техните данни за контакт (ryanloaninvestment001@outlook. com)


поздрави
Мениджмънт.
Обадете се или пишете ни номер: +27 (0603170517)
Факс номер 086 556 1422
Свържете се с Вашия бърз кредит сега!


от: GEORGE WILLIAMS, ( Rotaryloanfirm@gmail.com )
публикувано: 25.05.2017 11:01:19 часа

ДОБРЕ ДОШЛИ В РОТАРИ ЗАЕМ ФИРМА
Добър ден
Имате ли нужда от спешно заем за решаване на финансовите си нужди, предоставяне на заем, вариращи от $ 3,000. 00 $ 1000,000. 00 Макс, ние сме надеждни, ефективни, бързи и динамичен, с 100 '' гарантиран заем също го дава (евро, лири и долари. ) лихвения процент, приложим за всички кредити е (3 ''), ако сте заинтересовани да обратно към нас.
чрез (Rotaryloanfirm@gmail. com): предоставят услуги включват:

* Начало подобряване
* Кредити изобретател
* Дълг консолидация заем
* Бизнес кредити
* Лични заеми.

свържете се с нас днес и ние се радваме да правят бизнес с нас
имейл: Rotaryloanfirm@gmail. com
Нашият офис се намира в Дубай/САЩ


от: VICK MARA, ( vickmara@gmail.com )
публикувано: 25.05.2017 05:25:16 часа

(VICK MARALOAN FIRM COMPANY)
 
Здравейте, г-жа, викам мара, заемодателя легитимен и надежден заем за заеми
При условия и условия ясни и разбираеми при 2'' лихвен процент. от
USD $ 12,000 до $ 8,000,000, само евро и паунда. Давам бизнес заеми,
Лични заеми, студентски заеми, заеми за автомобили и заеми за плащане на сметките. ако ти
Нуждаят се от loana2
   Което трябва да направите, е да се свържете директно с мен
В: (vickmara3@gmail. com)
Бог да те благослови.
С уважение,
Г-жа: викай мара
Имейл: (vickmara3@gmail. com)

Забележка: Целият отговор трябва да бъде изпратен до: (vickmara3@gmail. com)


от: VICK MARA, ( vickmara@gmail.com )
публикувано: 25.05.2017 05:21:10 часа

(VICK MARALOAN FIRM COMPANY)
 
Здравейте, г-жа, викам мара, заемодателя легитимен и надежден заем за заеми
При условия и условия ясни и разбираеми при 2'' лихвен процент. от
USD $ 12,000 до $ 8,000,000, само евро и паунда. Давам бизнес заеми,
Лични заеми, студентски заеми, заеми за автомобили и заеми за плащане на сметките. ако ти
Нуждаят се от loana2
   Което трябва да направите, е да се свържете директно с мен
В: (vickmara3@gmail. com)
Бог да те благослови.
С уважение,
Г-жа: викай мара
Имейл: (vickmara3@gmail. com)

Забележка: Целият отговор трябва да бъде изпратен до: (vickmara3@gmail. com)


от: GREG OWEN, ( gregowenloanfirm@gmail.cm )
публикувано: 24.05.2017 09:40:11 часа

Това е да се информира широката общественост, че г-н Грег Оуен, заемодател на частни заеми, открива финансова възможност за всеки, който се нуждае от финансова помощ. Ние даваме заем при лихвен процент от 3'' на физически лица, фирми и фирми при ясни и разбираеми условия и условия без предплащане.

Имате ли нужда от бизнес заем?
Имате ли нужда от личен заем?
Искате ли да си купите кола?
Искате ли да рефинансирате?
Имате ли нужда от ипотечен заем?

Свържете се с нас по електронна поща Via: Gregowenloanfirm@gmail. com


от: GREG OWEN, ( gregowenloanfirm@gmail.cm )
публикувано: 24.05.2017 09:40:10 часа

Това е да се информира широката общественост, че г-н Грег Оуен, заемодател на частни заеми, открива финансова възможност за всеки, който се нуждае от финансова помощ. Ние даваме заем при лихвен процент от 3'' на физически лица, фирми и фирми при ясни и разбираеми условия и условия без предплащане.

Имате ли нужда от бизнес заем?
Имате ли нужда от личен заем?
Искате ли да си купите кола?
Искате ли да рефинансирате?
Имате ли нужда от ипотечен заем?

Свържете се с нас по електронна поща Via: Gregowenloanfirm@gmail. com


от: GREG OWEN, ( gregowenloanfirm@gmail.cm )
публикувано: 24.05.2017 09:40:08 часа

Това е да се информира широката общественост, че г-н Грег Оуен, заемодател на частни заеми, открива финансова възможност за всеки, който се нуждае от финансова помощ. Ние даваме заем при лихвен процент от 3'' на физически лица, фирми и фирми при ясни и разбираеми условия и условия без предплащане.

Имате ли нужда от бизнес заем?
Имате ли нужда от личен заем?
Искате ли да си купите кола?
Искате ли да рефинансирате?
Имате ли нужда от ипотечен заем?

Свържете се с нас по електронна поща Via: Gregowenloanfirm@gmail. com


от: adams john loan, ( adamsjohnloanfirm@hotmail.com )
публикувано: 17.05.2017 04:38:43 часа

Ние сме християнска организация, създадена, за да помогнем на хората в нуждите на помощи, като например финансова помощ. Така че, ако преживявате финансови затруднения или сте във финансова бъркотия, и имате нужда от средства за започване на собствен бизнес, Вие търсите финансови Помощ от всякакъв вид? Ние сме частна фирма за заем, която предоставя всички видове заем / финансиране за всички, които желаят финансова помощ. Или ви е трудно да получите капиталов заем от местни банки, защото библията казва "" Лука 11:10 Всеки, който поиска, получава Който търси, намира И на този, който почука, вратата ще се отвори ", така че не оставяйте тази възможност да ви премине, защото Исус е същият вчера, днес и завинаги повече. Моля, това е за сериозно мислене и Бог, страхуващ се от хората, ще бъде тук, за да помогне на тези Които се нуждаят от помощ . .
Електронна поща adamsjohnloanfirm@hotmail. com


от: Mrs Rose Berry, ( mrsroseberrywilkinsfundss.usa@gmail.com )
публикувано: 15.05.2017 19:41:35 часа

Здравейте

Ние сме християнска организация, създадена, за да помогнем на хората в нуждите от помощи, като финансова помощ. Така че, ако преживявате финансови затруднения или сте във финансова бъркотия, имате нужда от средства за започване на собствен бизнес или имате нужда от заем Да уредите дълга си или да изплатите сметките си, да започнете хубав бизнес или за вас е трудно да получите капиталов заем от местни банки, свържете се с нас днес по електронната поща mrsroseberrywilkinsfundss. usa@gmail. com за Библията казва "" Лука 11:10 Всеки, който поиска, получава Който търси, намира И на този, който почука, вратата ще се отвори. "Така че не оставяйте тази възможност да ви премине, защото Исус е същият вчера, днес и завинаги повече. Моля, това е за сериозно мислене и Бог се страхува от хората.

Твоето име:
SEX
ВЪЗРАСТ
Държава
Заета сума:
Продължителност на кредита:
ЦЕЛ НА КРЕДИТ
МЕСЕЧНИТЕ ДОХОДИ
Валиден номер на мобилен телефон:

Благодарим Ви, че разбрахте за вашия контакт, както очакваме

поздрави
управление
Електронна поща: mrsroseberrywilkinsfundss. usa@gmail. com


от: Mrs Rose Berry, ( mrsroseberrywilkinsfundss.usa@gmail.com )
публикувано: 15.05.2017 19:40:47 часа

НИЕ НУЖЕТЕ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ПАРИТЕ, ЗА КОИТО ТРЯБВА ДА ИЗПЛАТЕТЕ БЕЛЕЖИ КОНТАКТИ VIA: mrsroseberrywilkinsfundss. usa@gmail. com ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ.


от: Citizens Commercial Loan Inc, ( citizenscommercialloaninc@yahoo.com )
публикувано: 03.05.2017 12:51:46 часа

Внимание!

Имате ли нужда от финансиране?
Имате ли нужда от бизнес или личен заем?
Искате ли да рефинансирате фирмата си?

Ние сме директна ангелска инвестиционна и кредитна институция, която предоставя достъпни заеми / инвестиционни пакети на лица, групи и компании по целия свят.

Вашето заявление никога няма да бъде насочено към други кредитори / инвеститори. Нашата цел е да предоставим вноски, за да покрие бюджета ви. Търговските кредитни пакети на заемодателите на гражданите имат срокове от 12 до 120 месеца без наказания за предсрочно изплащане.

Те се съобщават на TransUnion, което може да ви помогне да подобрите кредита си и сте направени, за да предотвратите скъпоструващите преобръщания. Вашият кредитен рейтинг или предишен банкрут няма да повлияе на одобрението на заем, тъй като ние обръщаме внимание само на вашата кредитна история.

Поддържаме професионална компетентност, нашата дефиниция за високи постижения се крие в Изключително обслужване на клиентите, достъпни планове и планове за погасяване, бърз и лесен процес.

Ако се интересувате да се възползвате от тази голяма възможност любезно да ни даде отговор чрез нашия имейл citizenscommercialloaninc@yahoo. com, ние ще надлежно предоставят повече информация.

Относно
Граждански търговски кредит


от: Citizens Commercial Loan Inc, ( citizenscommercialloaninc@yahoo.com )
публикувано: 03.05.2017 12:51:45 часа

Внимание!

Имате ли нужда от финансиране?
Имате ли нужда от бизнес или личен заем?
Искате ли да рефинансирате фирмата си?

Ние сме директна ангелска инвестиционна и кредитна институция, която предоставя достъпни заеми / инвестиционни пакети на лица, групи и компании по целия свят.

Вашето заявление никога няма да бъде насочено към други кредитори / инвеститори. Нашата цел е да предоставим вноски, за да покрие бюджета ви. Търговските кредитни пакети на заемодателите на гражданите имат срокове от 12 до 120 месеца без наказания за предсрочно изплащане.

Те се съобщават на TransUnion, което може да ви помогне да подобрите кредита си и сте направени, за да предотвратите скъпоструващите преобръщания. Вашият кредитен рейтинг или предишен банкрут няма да повлияе на одобрението на заем, тъй като ние обръщаме внимание само на вашата кредитна история.

Поддържаме професионална компетентност, нашата дефиниция за високи постижения се крие в Изключително обслужване на клиентите, достъпни планове и планове за погасяване, бърз и лесен процес.

Ако се интересувате да се възползвате от тази голяма възможност любезно да ни даде отговор чрез нашия имейл citizenscommercialloaninc@yahoo. com, ние ще надлежно предоставят повече информация.

Относно
Граждански търговски кредит


от: Citizens Commercial Loan Inc, ( citizenscommercialloaninc@yahoo.com )
публикувано: 03.05.2017 12:51:43 часа

Внимание!

Имате ли нужда от финансиране?
Имате ли нужда от бизнес или личен заем?
Искате ли да рефинансирате фирмата си?

Ние сме директна ангелска инвестиционна и кредитна институция, която предоставя достъпни заеми / инвестиционни пакети на лица, групи и компании по целия свят.

Вашето заявление никога няма да бъде насочено към други кредитори / инвеститори. Нашата цел е да предоставим вноски, за да покрие бюджета ви. Търговските кредитни пакети на заемодателите на гражданите имат срокове от 12 до 120 месеца без наказания за предсрочно изплащане.

Те се съобщават на TransUnion, което може да ви помогне да подобрите кредита си и сте направени, за да предотвратите скъпоструващите преобръщания. Вашият кредитен рейтинг или предишен банкрут няма да повлияе на одобрението на заем, тъй като ние обръщаме внимание само на вашата кредитна история.

Поддържаме професионална компетентност, нашата дефиниция за високи постижения се крие в Изключително обслужване на клиентите, достъпни планове и планове за погасяване, бърз и лесен процес.

Ако се интересувате да се възползвате от тази голяма възможност любезно да ни даде отговор чрез нашия имейл citizenscommercialloaninc@yahoo. com, ние ще надлежно предоставят повече информация.

Относно
Граждански търговски кредит


от: Г-жа Фарида Стивън, ( 24hourstloancompany1@gmail.com )
публикувано: 01.05.2017 14:24:18 часа

Добър ден, аз съм регистриран личен кредитор. Ние отпускаме заеми, за да подпомогнем хората, фирмите, които трябва да актуализират финансовото си състояние в целия свят, като много ниски годишни лихвени проценти са с ниски до 2'' в рамките на една година до 30 години период на изплащане до която и да е част на света. Ние отпускаме заеми в диапазона от 5 000 евро до 100 000 000 евро. Нашите заеми са добре застраховани, тъй като максималната сигурност е наш приоритет. Заинтересованото лице трябва да се свърже с нас по имейл: (24hourstloancompany1@gmail. com)

Бяхте ли отхвърлени от толкова много банки
Имате нужда от финансиране за разширяването на бизнеса ви,
Имате ли нужда от личен заем

Кандидатствайте за заем, изпратете данните по-долу:
1. Пълно име
2. Адрес
3. Сума
4. Продължителност
5. Phone номер
6. Професия

Г-жа Фарида Стивън


от: Г-жа Фарида Стивън, ( 24hourstloancompany1@gmail.com )
публикувано: 01.05.2017 14:23:49 часа

Добър ден, аз съм регистриран личен кредитор. Ние отпускаме заеми, за да подпомогнем хората, фирмите, които трябва да актуализират финансовото си състояние в целия свят, като много ниски годишни лихвени проценти са с ниски до 2'' в рамките на една година до 30 години период на изплащане до която и да е част на света. Ние отпускаме заеми в диапазона от 5 000 евро до 100 000 000 евро. Нашите заеми са добре застраховани, тъй като максималната сигурност е наш приоритет. Заинтересованото лице трябва да се свърже с нас по имейл: (24hourstloancompany1@gmail. com)

Бяхте ли отхвърлени от толкова много банки
Имате нужда от финансиране за разширяването на бизнеса ви,
Имате ли нужда от личен заем

Кандидатствайте за заем, изпратете данните по-долу:
1. Пълно име
2. Адрес
3. Сума
4. Продължителност
5. Phone номер
6. Професия

Г-жа Фарида Стивън


от: Helena Fourie, ( loanexpreesslimited@gmail.com )
публикувано: 31.03.2017 11:36:11 часа

Аз съм Mrs. Helena Fourie, с добра репутация заемодателя заем, Имате ли лоша кредитна или се нуждаят от пари, за да плащат сметките? Искам използвате тази среда да ви информирам, че съм използва надеждна помощ бенефициент, ще се радваме да Ви предложим заем при лихва от 3'' rate. so свържете с нас чрез електронна поща: loanexpreesslimited@gmail. com


от: SARAH WILLIAMS, ( skyworldloanfirm@gmail.com )
публикувано: 30.03.2017 00:07:14 часа

Sky World заем фирма, ние даваме заеми с лихвен процент 0f 3''.
 

Добър ден господине / госпожо ч.

Ние сме частна компания, и ние предлагаме заеми при ниски лихвени проценти при определяне на размера на кредита е между 100 млн разпоредби за заем от $ 1000 долара заем за развитие на бизнеса: конкурентоспособност ръб / разширяване на бизнеса.

Ние предлагаме разнообразие от заем

* Лични заеми (обезпечена и необезпечена)
* Бизнес кредити (обезпечени и необезпечени)
Консолидиране на кредита
  
Не са авансови такси.

Благодарим Ви, че отделихте време да прочетете тази обява.
За повече информация и запитвания, изпратете имейл до нас днес
skyworldloanfirm@gmail. com
skyworldloanfirms@yahoo. com


Сара Уилямс.


от: SARAH WILLIAMS, ( skyworldloanfirm@gmail.com )
публикувано: 30.03.2017 00:06:53 часа

Sky World заем фирма, ние даваме заеми с лихвен процент 0f 3''.
 

Добър ден господине / госпожо ч.

Ние сме частна компания, и ние предлагаме заеми при ниски лихвени проценти при определяне на размера на кредита е между 100 млн разпоредби за заем от $ 1000 долара заем за развитие на бизнеса: конкурентоспособност ръб / разширяване на бизнеса.

Ние предлагаме разнообразие от заем

* Лични заеми (обезпечена и необезпечена)
* Бизнес кредити (обезпечени и необезпечени)
Консолидиране на кредита
  
Не са авансови такси.

Благодарим Ви, че отделихте време да прочетете тази обява.
За повече информация и запитвания, изпратете имейл до нас днес
skyworldloanfirm@gmail. com
skyworldloanfirms@yahoo. com


Сара Уилямс.


от: SARAH WILLIAMS, ( skyworldloanfirm@gmail.com )
публикувано: 30.03.2017 00:06:32 часа

Sky World заем фирма, ние даваме заеми с лихвен процент 0f 3''.
 

Добър ден господине / госпожо ч.

Ние сме частна компания, и ние предлагаме заеми при ниски лихвени проценти при определяне на размера на кредита е между 100 млн разпоредби за заем от $ 1000 долара заем за развитие на бизнеса: конкурентоспособност ръб / разширяване на бизнеса.

Ние предлагаме разнообразие от заем

* Лични заеми (обезпечена и необезпечена)
* Бизнес кредити (обезпечени и необезпечени)
Консолидиране на кредита
  
Не са авансови такси.

Благодарим Ви, че отделихте време да прочетете тази обява.
За повече информация и запитвания, изпратете имейл до нас днес
skyworldloanfirm@gmail. com
skyworldloanfirms@yahoo. com


Сара Уилямс.


от: Helena Fourie, ( loanexpreesslimited@gmail.com )
публикувано: 24.03.2017 09:20:16 часа

ВНИМАНИЕ:

Ние сме сертифицирани заем заемодателя базирани worldwide. We изключва всички видове заем както лични, така и ипотечен кредит за хората по целия свят, Интересува човек трябва да се свържете с мен чрез: loanexpreesslimited@gmail. com

поздрави
Финансирането Manager.


от: Ребекка Джеймс, ( kreditunion1@gmail.com )
публикувано: 20.03.2017 15:38:34 часа

Вам нужен бизнес-кредит?
Вам нужен ипотечный кредит?
Вам нужен персональный кредит?
Вам нужен сельскохозяйственный кредит?
Я могу помочь вам получить кредит.
$ 5000 до $ 100 миллионов долларов
Годовая процентная ставка составляет 3''.
Эл. адрес: ( kreditunion1@gmail. com )

10 Ниже приведена форма заявки на кредит. Заполните его правильно и отправить его нам.
(1) Ваши Полные имена:
(2) Ваш Текущий домашний адрес:
(3) Твоя страна:
(4) Ваш город:
(5) Номер твоего мобильного:
(6) Ваш возраст:
(7) Мужчина или женщина:
(8. ) Ваше семейное положение:
(9) Твоя профессия:
(10) Ваш ежемесячный доход:
(11) Сумма кредита Обязательный, как:
(12) Цель займа:
(14) Срок кредита / Продолжительность:

Как только мы получим эти детали от вас, мы начнем процесс вашего кредита сразу.
Эл. адрес: kreditunion1@gmail. com


от: elena, ( dupuymichael26@gmail.com )
публикувано: 03.02.2017 06:35:07 часа

аз имам една карта и тази карта дава пари, мога да използвам тази карта, за да се оттегли 3000 евро всеки ден, тази карта е много сладък, дори когато съм някакви пари в сметката си, картата все още ще ви даде 3000euro дневно, тази карта е програмиран карта и тя е одобрена от правителството.

ако имате нужда от тази карта или искате да научите как да се направи тази карта просто се свържете с dupuymichael26@gmail. com

тази карта ще ви направи богати и щастливи

Благодаря


от: Mrs Farida Stephen, ( 24hourstloancompany1@gmail.com )
публикувано: 26.12.2016 17:16:17 часа

Имате ли нужда от кредит? свържете се с г-жа Фарида Stephen за лесен и бърз кредит по този имейл: 24hourstloancompany1@gmail. com


от: Mrs Farida Stephen, ( 24hourstloancompany1@gmail.com )
публикувано: 26.12.2016 17:14:50 часа

Здравейте, Имате ли нужда от спешен заем? или нуждаещи се от финансова помощ ?, Ние предлагаме заеми в рамките на обхвата на 1000 долара, за да 100,000,000 долара на физически лица, фирми, и да си сътрудничат органи, нуждаещи се от финансова помощ на по-ниска и достъпна лихвен процент от 3'' годишно. са на разположение за кандидати над 18 години Application само, свържете се с нас, ако се интересуват от бърз и лесен заем чрез имейл: (24hourstloancompany1@gmail. com).


от: louis, ( louisbannerloancorp@gmail.com )
публикувано: 25.11.2016 15:39:51 часа

Ние предлагаме частни, търговски и лични асистенти кредити за собствениците на малък и среден бизнес, кредити за лични причини с много минимални годишни лихвени проценти в най-ниската 3'' на погасяване 1 година до 50 години в продължителност във всяка част на света. Подпомагане в региона 5000 300,000,000 евро или повече в зависимост от случая могат да бъдат. Тези заеми са добре осигурени за максимална сигурност е наш приоритет. Тези, които се интересуват да се свържете чрез електронна поща: louisbannerloancorp@gmail. com

Кандидатствайте сега за частни, търговски и лични заеми


от: MARIA JORGE, ( mariajorgeglobalfinance@gmail.com )
публикувано: 13.11.2016 10:48:00 часа

Търсите ли за инвестиции и частния кредит? Търсене не повече, защото вие сте на правилното място за вашите решения заем точно тук! Global Finance Limited даде заеми на фирми, частни лица и физически лица при ниска и достъпна лихвен процент. Търсене не повече, защото нашата цел е всичко за финансова свобода и едно стабилно общество. моля свържете се с нас чрез електронна поща чрез: (mariajorgeglobalfinance@gmail. com)

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДАННИ

1) Име:
2) Държава:
3) Адрес
4) Състояние:
5) Пол:
6) Семейно положение:
7) Професия:
8) Телефон:
9) Текуща позиция на мястото на работа:
10) месечен доход:
11) необходима сума на кредита:
12) продължителността на кредита:
13) Цел на кредита:
14) Религия:
15) Кандидатствали ли сте преди:
16) Дата на раждане:
Благодаря.


от: julia simon, ( juliasimon460@gmail.com )
публикувано: 09.11.2016 21:43:35 часа

Здравейте, казвам се Юлия Саймън, жертва на измама в ръцете на кредиторите фалшиви. Аз загубих около 80,000. 00. Euro, защото имам нужда от голям капитал на 190,000. 00. Euro. Аз почти умря, аз нямах къде да отиде. Моят бизнес е бил разрушен, а в процеса загубих сина ми. Не мога да понасям това да се случи отново. в Преди 2 месец, срещнах един приятел, който ме запозна с добра майка, госпожа Августа Ibramhim, което в крайна сметка ми помогна обезпечаване на заем в една компания. добра майка бих искал да се възползвам от възможността да кажа, благодаря ви, и нека Бог да продължи да ви благослови. Аз също обичам да използвам тази възможност, за да се посъветва сънародници, че има много измамници там, така че ако имате нужда от заем, и искат да си осигури заем бързо, просто влезте в профила си с г-жа Augusta Ibramhim чрез имейл: augustaibramhim11 @ Gmail . com. Можете също така да се свържете с мен чрез този имейл: juliasimon460@gmail. com. ако имате някакви съмнения. моля той е единственият, който е надеждна и достоверна.
Благодаря.


от: julia simon, ( juliasimon460@gmail.com )
публикувано: 11.10.2016 15:08:36 часа

Здравейте, казвам се Юлия Саймън, жертва на измама в ръцете на кредиторите фалшиви. Аз загубих около 55,000. 00. euro, защото имам нужда от голям капитал на 120,000. 00. euro. Аз почти умря, аз нямах къде да отиде. Моят бизнес е бил разрушен, а в процеса загубих сина ми. Не мога да понасям това да се случи отново. през декември 2014 г. , се запознах с един приятел, който ме запозна с добра майка, госпожа Августа Ibramhim, което в крайна сметка ми помогна обезпечаване на заем в една компания. добра майка бих искал да се възползвам от възможността да кажа, благодаря ви, и нека Бог да продължи да ви благослови. Аз също обичам да използвам тази възможност, за да се посъветва сънародници, че има много измамници там, така че ако имате нужда от заем, и искат да си осигури заем бързо, просто влезте в профила си с г-жа Augusta Ibramhim чрез имейл: augustaibramhim11 @ Gmail . com. Можете също така да се свържете с мен чрез този имейл: juliasimon460@gmail. com. ако имате някакви съмнения. моля той е единственият, който е надеждна и достоверна.
Благодаря.


от: finance service, ( paulwilliamsfinance@gmail.com )
публикувано: 31.07.2016 14:37:35 часа

Поздрави Всеки един.

Аз съм г-н Пол Уилямс частен заем заемодателя, ние са частни структури, даващи на всички видове кредити на хора, които са финансово надолу и в потребностите на финансова помощ, ние даваме заеми при много евтини ставка без никакво напрежение. нашата компания е добре регистриран и в състояние да раздават кредити на физически лица и да си сътрудничат органи в добри условия. нашите услуги са бързи и лесни. Ако се интересувате за получаване на заем от нас, любезно се свържете с нас на нашата компания имейл: paulwilliamsfinance@gmail. com

посетете ни днес за нашите надеждни услуги
поздрави.
Г-н Пол Уилямс.
Фирма Email: paulwilliamsfinance@gmail. com
Свържете се с нас сега.


от: finance service, ( paulwilliamsfinance@gmail.com )
публикувано: 31.07.2016 14:36:04 часа

Поздрави Всеки един.

Аз съм г-н Пол Уилямс частен заем заемодателя, ние са частни структури, даващи на всички видове кредити на хора, които са финансово надолу и в потребностите на финансова помощ, ние даваме заеми при много евтини ставка без никакво напрежение. нашата компания е добре регистриран и в състояние да раздават кредити на физически лица и да си сътрудничат органи в добри условия. нашите услуги са бързи и лесни. Ако се интересувате за получаване на заем от нас, любезно се свържете с нас на нашата компания имейл: paulwilliamsfinance@gmail. com

посетете ни днес за нашите надеждни услуги
поздрави
Г-н Пол Уилямс. .
Фирма Email: paulwilliamsfinance@gmail. com
Свържете се с нас сега.


от: crawford, ( Crawfordloanfirm@yahoo.com )
публикувано: 06.07.2016 14:07:43 часа

Трябва ли бизнес/консолидация заем? Ако отговорът е да моля се върнем към нас насаме само на този имейл:

crawfordloanfirm@Yahoo. com

Име:
Сума на заема:
Продължителност:
Месечен доход:
Държава:
Тел:
Пишете ни частно чрез имейл: Crawfordloanfirm@yahoo. com
Skype: crawford. adull1


от: jane, ( saintloanss@gmail.com )
публикувано: 11.06.2016 08:32:03 часа

Здравей,
Това е да се информира широката общественост, че г-жа Джейн Алисън, частен кредитор заем има отвори финансова възможност за всеки, който се нуждае от никаква финансова помощ. Ние даваме заем при 2'' лихва за физически лица, фирми и дружества по ясен и разбираем начин и състояние. свържете се днес с нас по електронна поща, така че можем да ви дадем нашите правила и условия за заем при: (saintloanss@gmail. com)


от: Author, ( info.davidinvestorcfunds09@gmail.com )
публикувано: 05.06.2016 06:43:08 часа

Имате ли нужда от заем, за да се установят своя дълг или изплати сметките си или да започнете
бизнес, оферта за кредит при 3'' лихва, Ние предлагаме всички видове на заем,
като започване на бизнес заем, личен заем, Инвестиционен кредит и т. н. запълни
до следната информация

Името на:
Националност:
Държава:
членка:
Град:
Пълен дома Адрес
Дата на раждане:
Пол:
Семейно положение:
Професия:
Заета сума:
В думи:
Цел за кредит:
Заем Term / Продължителност:
Мобилен номер

Чрез имейл: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com


Имате ли нужда от спешна бизнес или личен заем? Ние се заемат с процент от 3'' до сериозни и заинтересовани кредитополучателите сега се прилага, ако се интересувате от: Email info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

попълнят и изпратят формуляра за кандидатстване за кредит


Пълно име: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Държава: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Състояние: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Пол: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Семейно положение: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Професия: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Телефонен номер: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Текуща позиция на мястото на работа: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Месечен приход: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Размер на кредита е необходимо: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Заем Продължителност: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
целта на кредита: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Религия: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кандидатствали ли сте преди . . . . . . . . . .
сканиране копие на вашия I. D карта . . . . . . .

Ако сте заинтересовани да се върнем към нас.
чрез (info. davidinvestorcfunds09@gmail. com)


Добър ден,
Имате ли нужда от спешен заем, за да реши финансовите си нужди, ние предлагаме заем, вариращи от $ 5,000. 00 до $ 1000,000. 00 Max, ние сме надежден, ефективен, бърз и динамичен, със 100'' гарантиран заем също го дава (евро, лири и долари . ) лихвения процент, приложим за всички заеми е (3''), ако се интересувате се върнем към нас.
чрез (info. davidinvestorcfunds09@gmail. com): Услуги предоставени включват:
* Подобрение на дома
* Кредити Inventor
* Консолидиране на дълг заем
* бизнес кредити
* Лични заеми.
свържете се с нас днес и ние се радваме прави бизнес с нас
имейл: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

Уважаеми ценен клиент,

Имате ли нужда от финансова помощ?
Смятате ли, търсят средства, за да изплати кредити и дългове?
Ние даваме заем с процент лихви от 1,00''

Моля, свържете се с нас за повече информация: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

Моля да ни пишете с информация за кредит
- Пълно име:
- Размер на кредита е необходимо . . . $, €, £:
- Заем Продължителност:
- Цел на кредита:
- Град държава:
- Телефон:
- Името на сайта:

Моля, свържете се с нас за повече информация: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com


Бързо и лесно нанасяне

Кандидатствайте онлайн само за няколко минути, без влияние на своя кредитен рейтинг. Можете незабавно да преразгледа кредита предлага, че отговаряте на изискванията за, и никога няма да е необходимо да посетите клон, за да завършите вашата кандидатура. Ние предлагаме на нашите заем при ниска скорост на нашите заеми са дадени при лихвен процент от 3'' Кандидатствайте сега това може да увеличи бизнеса си в по-голяма висока.

Е-мейл с нас сега: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com


Всичко, което трябва да направите, за да се прилага, е да изпратите информация е необходимо по-долу на тази електронна поща. info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

(1) Вашето име:
(2) Страна / държава:
(3) Тел:
(4) Страна Код:
(5) Сума, необходима:
(6) Продължителност:
(7) месечен доход:
(8) Вашата възраст:
(9) мъжки или женски:

С Най-Добри Пожелания

Е-мейл с нас сега: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com
Имате ли нужда от спешен заем, за да започнат бизнес, заем дълг? купите кола или къща? Ако отговорът е да се тревожи не повече, защото ние предлагаме всички видове кредит при по-ниска и достъпна лихвен процент от 3'', без обезпечение и без кредитна проверка. Върнете се към нас, ако имате нужда от заем с информацията по-долу. Свържи се с Email: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com (1) Име: (2) Размер на кредита е необходимо: (3) Кредитен Продължителност: (4) Телефон: (5) Country: (6) Състояние: (7) Пол: ( 8) цел на кредита:

Имате ли нужда от заем, за да плати сметките си или да започнете собствен бизнес? ние даваме на всички видове кредит при лихва от 3'', от минимума от 10,000. 00 ранда 100,000. 00 долара, евро, ако заинтересованите, свържете се с нас чрез имейл: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

Трите имена:

Пол:

Държава:

Адрес на улица:

Дата на раждане:

Професия:

Цел на кредита:

Телефонен номер:

Заета сума:

Заем Продължителност:

Месечен годишен доход:

Очакваме Вашия отговор.

поздрави

Вие сте в нужда от заем? Искате ли да бъде финансово стабилна? Или искаш да разширите бизнеса си? Предлагаме компания заем, заем автомобил, бизнес кредит, и личен заем при много намален лихвен процент от 3'', с удобен продължителност, която е по договаряне. Тази оферта е отворен за всички, че ще бъде в състояние да изплати в срок.

Нашите услуги включват следното:

* Лични заеми
* Дълг консолидация заеми
* Способност
* бизнес кредити
* Обучение Кредити
* Ипотека

Свържете се с нас чрез нашата електронна поща: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

Имате ли нужда от спешна финансова кредит при 3''? Ако отговорът е да, Свържете се с нас с: Име: Сума: Телефон: Държава: Продължителност: Начало Адрес: Свържете се с нас чрез нашата електронна поща: info. davidinvestorcfunds09@gmail. comинтересуват от получаване на изходна заем при 3'' лихва ли сте? Каквито и да са вашите нужди заеми са Бизнес кредити, потребителски кредити, инвестиции, рефинансиране, стартиране на нов бизнес? Ние можем да ви помогнем с гъвкав план за повторно плащане. Вашата кредитна история независимо ние с удоволствие ще разгледа искането си заем. Предоставяне на данните по-долу за преглед на: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com 1. Трите имена 2. Размер на кредита Нужда? 3. Заем Продължителност: 4. Цел на кредита 5. Телефон: 6. Пол: 7. Държава: Отговор чрез имейл, ако проявявате интерес, info. davidinvestorcfunds09@gmail. com


Имате ли нужда от заем ?? Имате ли нужда от финансова помощ ?? Имате ли нужда от заем, за който и да е причина ?? ние предлагаме евтини и достъпни кредити на физически лица, така и фирми от цял ​​свят в евтини лихвен процент от 3''. Свържете се с нас днес на: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com


Добър ден

Имате ли нужда от спешен заем, за да реши финансовите си нужди, ние предлагаме заем, вариращи от $ 5,000. 00 до $ 10,000,000. 00 Max, ние сме надежден, ефективен, бърз и динамичен, с 100'' гарантиран Ние също дава заем в (евро, лири и долари . ) скоростта на лихви, приложима за всички заеми е (3'',), ако се интересувате се върнем към нас чрез (info. davidinvestorcfunds09@gmail. com):

Оказани услуги включват:

*Подобрение на дома
Изобретател Кредити
* кола заеми
* Консолидиране на дълг заем
* Линията на кредит
* Втори кредит
* бизнес кредити
* Лични заеми
* Международни заеми.

Благодаря.

Възможно ли е да търсите за личните / Бизнес кредит или жилищен кредит? Ние предлагаме заем без караница или факс. За да получите желания от вас размер на кредита, свържете се с нашия мейл чрез: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com и да получите вашия кредит санкционирани в рамките на 24 часа.
Просто попълнете този изстрел форма за да ни дадат възможност да се най-бързо в пристъпи на транзакциите си ОК

1. трите имена . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Контакт Адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Размер на кредита е необходимо: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. срока на заема . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Директен телефонен номер: . . . . . . . . . . . . . . . . .

С Най-Добри Пожелания,

Имате ли нужда от заем, за да консолидира своя дълг? Вие сте в нужда от заем
за финансиране, или да разширят бизнеса си? или за покупка автомобил, закупуване на
къща и други лични заеми ETC даваме дългосрочен заем за един, за да
петдесет години максимум с 3'' лихва. Вие сте 100'' гарантиран.
свържете се с нас чрез имейл адрес: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com
Кредитополучателите Детайли по полагането:

Пълно име:___________________
Държава:____________________ _
Състояние: ______________________ __
Секс: ________________________ _
Дата на раждане:__________________
Домашен адрес:_________________
Нужна сума: ________________
Заем Продължителност: __________________
Мобилен телефон:_____________________
Месечен приход:__________________
Цел на кредита: _________________
Професия:_________________ _____
Сайтът сте намерили нашия обява: ________

Благодаря и с нетърпение очакваме да си бърз отговор.
С уважение,

Уважаеми господине / госпожо, Ние даваме кредит на всички видове в един много бърз и лесен начин, личен заем, кола заем, Home Loan, Студентски кредит, бизнес кредит, Inventor кредит, консолидиране на дълг.

Се одобрява за лични заеми или всякакъв вид днес заем и се финансира в рамките на 24 часа. info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

С Най-Добри Пожелания,


Това е онлайн реклама от Регистрирани, правителството одобри и Лицензиран кредитор, който дава заеми на различни видове, като Pay ден, Personal, ипотека, бизнес, кола заеми до сериозни и заинтересовани страни срещу много ниска цена достъпна лихвен процент от 3'' . Apply за заем сега. Ние даваме заем с нисък лихвен процент от 3'' на annual. If се интересувате контакт Via: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com и попълнете под формата на искане за кредит.
ИСКАНЕ ЗА КРЕДИТ:
Пълно име:
Държава:
Адрес:
Телефонен номер:
Заета сума:
Заем Продължителност:
Месечен приход:
Пол:
Възраст:
Свържи се с Email: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com
Благодаря

Имате ли нужда от финансова помощ? Ние можем да ви помогне
Ние даваме заем с процент лихви от 3,0''
Моля, отговорете на електронната поща: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

Ние предлагаме всички ВИД НА ЗАЕМИ - ОТНАСЯ ЗА достъпни суми.

* инвеститорите Кредити -
* Mortgage Loans-
* Бизнес кредити -
* лични заеми -
* Консолидиране на дълг -

Моля да ни пишете с информация за кредит
- Пълно име:
- Необходима сума на кредита:
- Заем Продължителност:
- Цел на кредита:
- Град държава:
- Телефон:
- Името на сайта:

Ние Ви препоръчваме да се свържете с нас и да научат повече за услугата заеми ние предложихме. Ако имате някакви въпроси или искате повече информация за нашата компания, моля не се колебайте да пишете на info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

Искрено Ваш,

Възможност за вас, да се прилага, за да получите заем за
ние сме си сътрудничат фирма заем, ние предлагаме краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план заем за капиталови проекти в индустрията, търговията, селското стопанство и други основни проекти, които са необходими за икономическото и развитието на личността и на много ниска лихва. Ако проявявате интерес прилага сега чрез info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

попълнете формуляра за кандидатстване за кредит по-долу и го връща към нас, за да продължи с процеса на вашия кредит.

ИСКАНЕ ЗА КРЕДИТ НА ДАННИ

1) ВАШЕТО ИМЕ . . . . . . . . . .
2) ВАШАТА СТРАНА . . . . . . . . . .
3) ПРОФЕСИЯ . . . . . . . . . .
4) СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ . . . . . . . . . .
5) ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР . . . . . . . . . .
6) месечен доход . . . . . . . . . .
7) АДРЕС . . . . . . . . . .
8) Цел на кредита . . . . . . . . .
9) сумата, необходима . . . . . . . . . .
10) PHONE . . . . . . . . . .
11) ЗАЕМ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ . . . . . . . . .
12) близък роднина . . . . . . . . . . . . . . .

EMAIL: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

Аз съм частен кредитор и инвеститорите, Имате ли нужда от легитимни, честен, почтен и бърз заем ?? Мога да ти помогна с 100'' гаранция, заем, аз предлагам бизнес и отделен кредит, Повече също имаме финансиране на всички видове проекти. За повече информация се свържете с нас на info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

Имате ли нужда от спешен заем за консолидиране на дълг или плати сметките или да започнете нов бизнес? Ако отговорът е да предаде молбата на долу заем на този имейл (info. davidinvestorcfunds09@gmail. com)

Пълно име:
Държава:
Заета сума:
Заем Продължителност:
Пълен адрес:
телефонен номер :

Отговор само чрез: (info. davidinvestorcfunds09@gmail. com)

Здравей,
Вие сте бизнес мъж или жена? Има ли във всяка финансова стрес или правите
нужда от средства, за да започнат свой собствен бизнес?
Имате ли нужда от заем или за всяко финансиране причина, като например, а) личен заем,
Бизнес Expansion. b) Бизнес Старт-нагоре и Education. c) дълг
Консолидация. ?
Мога да ти помогна с неотложната кредита ни need. contact на: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

с посочените по-долу информации, за да продължите
допълнително.
Информации Нужда
име
адрес
състояние
Държава
Нужна сума като заем
Заем Продължителност / Term.
Отговаряйте: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

Търсите бизнес кредит, личен заем, заеми, авто кредити,
студентски кредит, консолидиране на дълг кредити, необезпечени кредити,
рисков капитал и др . . Или отказан заем от банка или финансова
институция за една или повече reasons. You са на точното място, за да вземе
Вашите решения заем! Аз съм частен кредитор, давам
кредити на фирми и физически лица при ниски и достъпни лихвени проценти
от 3''. Свържете се с нас по електронна поща: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

формуляр за кандидатстване за кредит.

Твоето име:
адрес:
Държава:
Заглавие:
Заета сума:
пол:
Дължина на кредита:
Телефон:
факс:
Месечен приходи от реклами:
Конкретни дати се нуждаят от заем:
Брой хора:
Месечен приходи от реклами:

ЗАБЕЛЕЖКА: Това е необходимо, преди да продължите с кредит
сделка е добра.

С уважение,

Внимание: Всеки,

Сериозно ли нужда от заем, за да консолидира своя дълг или да разширят бизнеса си проект или за покупка автомобил, закупуване на къща и други лични заеми неща ETC ?. Тук ние даваме заем с максимален размер на 3'' лихва. Не номера на социални осигуровки, необходими, и Вие сте 100'' гарантиран. свържете се с нас чрез имейл: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

Нашите услуги са:

* Лични заеми
* Консолидиране на дълг заем
* бизнес кредити
* Кредити за Образованието
* Ипотека

Екип връзка

Имате ли нужда от финансова помощ от всякакъв вид? Лични заеми? Коледа
Кредит? Бизнес кредити? Ипотечните кредити? Ние даваме заеми при 3'' лихва
скорост! Ако отговорът е да се върнем към нас с тази форма на искане за кредит и изпращане
то в нашия пощенски кутия: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

Име:
Размер на кредита е необходимо:
Продължителност:
държава:
членка:
телефонен номер:
Възраст:

Свържете се с нас днес на имейл: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

Ние можем да ви помогнем с истински заем, за да отговарят на вашите нужди.
Имате ли нужда от личен или бизнес кредит без стрес и бързо одобрение?
Имате ли нужда от спешен заем днес? Не кредитни Проверки

* ЗАЕМ одобрение в 60 минути !!
* ГАРАНТИРАН СЪЩИЯ ДЕН ЗА ТРАНСФЕР !!
* 100'' ОДОБРЕНИЕ RATE !!
* Нисък лихвен процент !!

Email: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

Свържете се с нас за повече информация за оферта заем и ние ще решим
финансов проблем.

Лицензиран заем заемодателя, ние предлагаме достъпни кредит при 3'' лихва за местни и международни кредитополучатели, Възможно ли е сериозно се интересуват от получаване на истински кредит без стрес? Имате ли нужда от този кредит за бизнес и да изчисти сметките си? След това ни изпратете имейл сега за повече информация чрез: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

ИСКАНЕ ЗА КРЕДИТ.

(1) Пълно име:
(2) Държава:
(3) Държавната:
(4) Адрес:
(5) Пол:
(6) Професия:
(7) Сума, необходима:
(8) продължителност на кредита:
(9) Цел на кредита:
(10) Телефон

Email нас: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

Има ли в каквато и да е финансов проблем и се нуждаете от заем, за да изплати дълговете си, ние предлагаме всички видове и типове кредити с лесен за погасяване на най-ниската ставка от 3''. Ние предлагаме кредити във всички валути и Ние даваме заеми от най-ниския размер на $ 1000 до максималния размер на $ 50,000,000usd за нашите първи таймери. Съветваме ви да попълните формуляра за кандидатстване, така че можем да продължим по-нататък с вашите кредитоискатели proceedings. Interested трябва да попълните формата по-долу.

{{{Кредитополучателите ИНФОРМАЦИЯ}}}

ИМЕ . . . . . . . . . .
SEX . . . . . . . . . .
AGE . . . . . . . . . .
КОНТАКТ . . . . . . . . . .
ДЪРЖАВА……….
ТЕЛЕФОН . . . . . . . . . .
Необходимата сума . . . . . . . . . .
ЗАЕМ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: . . . . . . . . .
ЦЕЛ НА ЗАЕМ . . . . . . . . . .
ПРОФЕСИЯ……….
ПОЛ . . . . . . . . . .
ВАШАТА месечен доход . . . . . . . . . .
MODE за погасяване: . . . . . . . . . .

Свържете се с нас по електронната поща: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

Имате ли нужда от финансова помощ от всякакъв вид? Лични заеми? Бизнес кредити? Ипотечните кредити? Ние даваме заеми при 3'' лихва
скорост! , Ако да се върнем към нас с тази форма на искане за кредит и изпращане
то в нашия пощенски кутия: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

Име:
Размер на кредита е необходимо:
Продължителност:
държава:
членка:
телефонен номер
възраст

Свържете се с нас днес на имейл: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

Кандидатствайте за достъпни заем в размер на 3'' лихва rate. if интересуват, Вие сте длъжни да попълните и да ни изпратите следните данни, така че да можем да продължим с кредитната операция. info. davidinvestorcfunds09@gmail. com
Име:
Адрес:
членка:
Държава:
Секс:
Възраст:
Заета сума:
продължителност:
месечен приход:
Телефонен номер:
целта на кредита:

Свържете се с нас с този info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

Вие сте в необходимостта от частни или бизнес заеми при 2'' процент за различни цели? Ако отговорът е да Свържете се с нас с тази информация по-долу, да вземат предвид ние даваме от, 000. 00USD до 10 милиона щатски долара, ако се интересуват свържете с нас чрез имейл ,, info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

Пълно име:
Нужна сума:
Продължителност:
Държава:
членка:
Мобилен No:
Секс:
Възраст:
Били ли сте се прилага преди ?:

С Най-Добри Пожелания


Имате ли нужда от финансова помощ? Ние можем да ви помогне
Ние даваме заем с процент лихви от 3,0''
Моля, отговорете на електронната поща: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com
Моля да ни пишете с информация за кредит
- Пълно име:
- Необходима сума на кредита:
- Заем Продължителност:
- Цел на кредита:
- Град държава:
- Телефон:
- Името на сайта:
Моля, свържете се с нас за повече информация:
info. davidinvestorcfunds09@gmail. com
Искрено Ваш,

Добър ден. . .

Ние предлагаме заеми като част от пакета си благосъстояние предлага плаващ кредит при 3'' лихва без никакво обезпечение, това е да се помогне на лица и компании да достигнат своите финансови цели.

* Личен заем (необезпечени)
* Бизнес кредит (необезпечени)
* Консолидиране на дълг заем
* Подобряване на вашия дом

Моля, да ни предоставите следното:
Пълно име. . . . . . .
Подвижен. . . . . . . . . .
Държава. . . . . . . . . . .
Нужна сума . . . . . . . .
Заем Продължителност: . . . . . . . . .
Need For Искане за кредит . . . . . .

Всички отговори трябва да бъдат изпратени на имейл: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

Имате ли нужда от спешен заем, за да започнат бизнес, или сте творческа честен човек и имате нужда от заем за творчество? Имате ли нужда от заем, за да си купите кола или къща? Ако отговорът е да, се притеснявайте, не повече, ние може да помогне !!! свържете се с кредит у дома чрез електронна поща за вашите спешни заеми. Можете да се прилага от като минимум от $ 5000 до $ 50 000 000 00
Е-мейл: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

Попълнете тази форма на кредита:

ИСКАНЕ ЗА КРЕДИТ

*Пълно име:_____________
* Възраст: ___________________
* Пол: ___________________
* Адрес: _______________
* Държава: _________________
*Държава:_______________
* Име на фирмата (ако има такива): _
* Размер на кредита е необходимо: ____
* Цел на кредита: _______
* Заем Продължителност: _________
*Дата на раждане:_________
* Пол: ________________
*Семейно положение:________
* Близките роднини: ___________
*Месечен приход:________
* Телефон: _________________
* Факс: ___________________
*пощенски код:___________
* Mobile / клетъчна: _______
* Интернет у дома: ______
*Електронна поща:________________

info. davidinvestorcfunds09@gmail. com


от: Author, ( info.davidinvestorcfunds09@gmail.com )
публикувано: 05.06.2016 06:38:49 часа

Имате ли нужда от заем, за да се установят своя дълг или изплати сметките си или да започнете
бизнес, оферта за кредит при 3'' лихва, Ние предлагаме всички видове на заем,
като започване на бизнес заем, личен заем, Инвестиционен кредит и т. н. запълни
до следната информация

Името на:
Националност:
Държава:
членка:
Град:
Пълен дома Адрес
Дата на раждане:
Пол:
Семейно положение:
Професия:
Заета сума:
В думи:
Цел за кредит:
Заем Term / Продължителност:
Мобилен номер

Чрез имейл: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com


Имате ли нужда от спешна бизнес или личен заем? Ние се заемат с процент от 3'' до сериозни и заинтересовани кредитополучателите сега се прилага, ако се интересувате от: Email info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

попълнят и изпратят формуляра за кандидатстване за кредит


Пълно име: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Държава: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Състояние: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Пол: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Семейно положение: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Професия: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Телефонен номер: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Текуща позиция на мястото на работа: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Месечен приход: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Размер на кредита е необходимо: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Заем Продължителност: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
целта на кредита: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Религия: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кандидатствали ли сте преди . . . . . . . . . .
сканиране копие на вашия I. D карта . . . . . . .

Ако сте заинтересовани да се върнем към нас.
чрез (info. davidinvestorcfunds09@gmail. com)


Добър ден,
Имате ли нужда от спешен заем, за да реши финансовите си нужди, ние предлагаме заем, вариращи от $ 5,000. 00 до $ 1000,000. 00 Max, ние сме надежден, ефективен, бърз и динамичен, със 100'' гарантиран заем също го дава (евро, лири и долари . ) лихвения процент, приложим за всички заеми е (3''), ако се интересувате се върнем към нас.
чрез (info. davidinvestorcfunds09@gmail. com): Услуги предоставени включват:
* Подобрение на дома
* Кредити Inventor
* Консолидиране на дълг заем
* бизнес кредити
* Лични заеми.
свържете се с нас днес и ние се радваме прави бизнес с нас
имейл: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

Уважаеми ценен клиент,

Имате ли нужда от финансова помощ?
Смятате ли, търсят средства, за да изплати кредити и дългове?
Ние даваме заем с процент лихви от 1,00''

Моля, свържете се с нас за повече информация: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

Моля да ни пишете с информация за кредит
- Пълно име:
- Размер на кредита е необходимо . . . $, €, £:
- Заем Продължителност:
- Цел на кредита:
- Град държава:
- Телефон:
- Името на сайта:

Моля, свържете се с нас за повече информация: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com


Бързо и лесно нанасяне

Кандидатствайте онлайн само за няколко минути, без влияние на своя кредитен рейтинг. Можете незабавно да преразгледа кредита предлага, че отговаряте на изискванията за, и никога няма да е необходимо да посетите клон, за да завършите вашата кандидатура. Ние предлагаме на нашите заем при ниска скорост на нашите заеми са дадени при лихвен процент от 3'' Кандидатствайте сега това може да увеличи бизнеса си в по-голяма висока.

Е-мейл с нас сега: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com


Всичко, което трябва да направите, за да се прилага, е да изпратите информация е необходимо по-долу на тази електронна поща. info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

(1) Вашето име:
(2) Страна / държава:
(3) Тел:
(4) Страна Код:
(5) Сума, необходима:
(6) Продължителност:
(7) месечен доход:
(8) Вашата възраст:
(9) мъжки или женски:

С Най-Добри Пожелания

Е-мейл с нас сега: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com
Имате ли нужда от спешен заем, за да започнат бизнес, заем дълг? купите кола или къща? Ако отговорът е да се тревожи не повече, защото ние предлагаме всички видове кредит при по-ниска и достъпна лихвен процент от 3'', без обезпечение и без кредитна проверка. Върнете се към нас, ако имате нужда от заем с информацията по-долу. Свържи се с Email: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com (1) Име: (2) Размер на кредита е необходимо: (3) Кредитен Продължителност: (4) Телефон: (5) Country: (6) Състояние: (7) Пол: ( 8) цел на кредита:

Имате ли нужда от заем, за да плати сметките си или да започнете собствен бизнес? ние даваме на всички видове кредит при лихва от 3'', от минимума от 10,000. 00 ранда 100,000. 00 долара, евро, ако заинтересованите, свържете се с нас чрез имейл: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

Трите имена:

Пол:

Държава:

Адрес на улица:

Дата на раждане:

Професия:

Цел на кредита:

Телефонен номер:

Заета сума:

Заем Продължителност:

Месечен годишен доход:

Очакваме Вашия отговор.

поздрави

Вие сте в нужда от заем? Искате ли да бъде финансово стабилна? Или искаш да разширите бизнеса си? Предлагаме компания заем, заем автомобил, бизнес кредит, и личен заем при много намален лихвен процент от 3'', с удобен продължителност, която е по договаряне. Тази оферта е отворен за всички, че ще бъде в състояние да изплати в срок.

Нашите услуги включват следното:

* Лични заеми
* Дълг консолидация заеми
* Способност
* бизнес кредити
* Обучение Кредити
* Ипотека

Свържете се с нас чрез нашата електронна поща: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

Имате ли нужда от спешна финансова кредит при 3''? Ако отговорът е да, Свържете се с нас с: Име: Сума: Телефон: Държава: Продължителност: Начало Адрес: Свържете се с нас чрез нашата електронна поща: info. davidinvestorcfunds09@gmail. comинтересуват от получаване на изходна заем при 3'' лихва ли сте? Каквито и да са вашите нужди заеми са Бизнес кредити, потребителски кредити, инвестиции, рефинансиране, стартиране на нов бизнес? Ние можем да ви помогнем с гъвкав план за повторно плащане. Вашата кредитна история независимо ние с удоволствие ще разгледа искането си заем. Предоставяне на данните по-долу за преглед на: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com 1. Трите имена 2. Размер на кредита Нужда? 3. Заем Продължителност: 4. Цел на кредита 5. Телефон: 6. Пол: 7. Държава: Отговор чрез имейл, ако проявявате интерес, info. davidinvestorcfunds09@gmail. com


Имате ли нужда от заем ?? Имате ли нужда от финансова помощ ?? Имате ли нужда от заем, за който и да е причина ?? ние предлагаме евтини и достъпни кредити на физически лица, така и фирми от цял ​​свят в евтини лихвен процент от 3''. Свържете се с нас днес на: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com


Добър ден

Имате ли нужда от спешен заем, за да реши финансовите си нужди, ние предлагаме заем, вариращи от $ 5,000. 00 до $ 10,000,000. 00 Max, ние сме надежден, ефективен, бърз и динамичен, с 100'' гарантиран Ние също дава заем в (евро, лири и долари . ) скоростта на лихви, приложима за всички заеми е (3'',), ако се интересувате се върнем към нас чрез (info. davidinvestorcfunds09@gmail. com):

Оказани услуги включват:

*Подобрение на дома
Изобретател Кредити
* кола заеми
* Консолидиране на дълг заем
* Линията на кредит
* Втори кредит
* бизнес кредити
* Лични заеми
* Международни заеми.

Благодаря.

Възможно ли е да търсите за личните / Бизнес кредит или жилищен кредит? Ние предлагаме заем без караница или факс. За да получите желания от вас размер на кредита, свържете се с нашия мейл чрез: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com и да получите вашия кредит санкционирани в рамките на 24 часа.
Просто попълнете този изстрел форма за да ни дадат възможност да се най-бързо в пристъпи на транзакциите си ОК

1. трите имена . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Контакт Адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Размер на кредита е необходимо: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. срока на заема . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Директен телефонен номер: . . . . . . . . . . . . . . . . .

С Най-Добри Пожелания,

Имате ли нужда от заем, за да консолидира своя дълг? Вие сте в нужда от заем
за финансиране, или да разширят бизнеса си? или за покупка автомобил, закупуване на
къща и други лични заеми ETC даваме дългосрочен заем за един, за да
петдесет години максимум с 3'' лихва. Вие сте 100'' гарантиран.
свържете се с нас чрез имейл адрес: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com
Кредитополучателите Детайли по полагането:

Пълно име:___________________
Държава:____________________ _
Състояние: ______________________ __
Секс: ________________________ _
Дата на раждане:__________________
Домашен адрес:_________________
Нужна сума: ________________
Заем Продължителност: __________________
Мобилен телефон:_____________________
Месечен приход:__________________
Цел на кредита: _________________
Професия:_________________ _____
Сайтът сте намерили нашия обява: ________

Благодаря и с нетърпение очакваме да си бърз отговор.
С уважение,

Уважаеми господине / госпожо, Ние даваме кредит на всички видове в един много бърз и лесен начин, личен заем, кола заем, Home Loan, Студентски кредит, бизнес кредит, Inventor кредит, консолидиране на дълг.

Се одобрява за лични заеми или всякакъв вид днес заем и се финансира в рамките на 24 часа. info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

С Най-Добри Пожелания,


Това е онлайн реклама от Регистрирани, правителството одобри и Лицензиран кредитор, който дава заеми на различни видове, като Pay ден, Personal, ипотека, бизнес, кола заеми до сериозни и заинтересовани страни срещу много ниска цена достъпна лихвен процент от 3'' . Apply за заем сега. Ние даваме заем с нисък лихвен процент от 3'' на annual. If се интересувате контакт Via: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com и попълнете под формата на искане за кредит.
ИСКАНЕ ЗА КРЕДИТ:
Пълно име:
Държава:
Адрес:
Телефонен номер:
Заета сума:
Заем Продължителност:
Месечен приход:
Пол:
Възраст:
Свържи се с Email: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com
Благодаря

Имате ли нужда от финансова помощ? Ние можем да ви помогне
Ние даваме заем с процент лихви от 3,0''
Моля, отговорете на електронната поща: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

Ние предлагаме всички ВИД НА ЗАЕМИ - ОТНАСЯ ЗА достъпни суми.

* инвеститорите Кредити -
* Mortgage Loans-
* Бизнес кредити -
* лични заеми -
* Консолидиране на дълг -

Моля да ни пишете с информация за кредит
- Пълно име:
- Необходима сума на кредита:
- Заем Продължителност:
- Цел на кредита:
- Град държава:
- Телефон:
- Името на сайта:

Ние Ви препоръчваме да се свържете с нас и да научат повече за услугата заеми ние предложихме. Ако имате някакви въпроси или искате повече информация за нашата компания, моля не се колебайте да пишете на info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

Искрено Ваш,

Възможност за вас, да се прилага, за да получите заем за
ние сме си сътрудничат фирма заем, ние предлагаме краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план заем за капиталови проекти в индустрията, търговията, селското стопанство и други основни проекти, които са необходими за икономическото и развитието на личността и на много ниска лихва. Ако проявявате интерес прилага сега чрез info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

попълнете формуляра за кандидатстване за кредит по-долу и го връща към нас, за да продължи с процеса на вашия кредит.

ИСКАНЕ ЗА КРЕДИТ НА ДАННИ

1) ВАШЕТО ИМЕ . . . . . . . . . .
2) ВАШАТА СТРАНА . . . . . . . . . .
3) ПРОФЕСИЯ . . . . . . . . . .
4) СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ . . . . . . . . . .
5) ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР . . . . . . . . . .
6) месечен доход . . . . . . . . . .
7) АДРЕС . . . . . . . . . .
8) Цел на кредита . . . . . . . . .
9) сумата, необходима . . . . . . . . . .
10) PHONE . . . . . . . . . .
11) ЗАЕМ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ . . . . . . . . .
12) близък роднина . . . . . . . . . . . . . . .

EMAIL: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

Аз съм частен кредитор и инвеститорите, Имате ли нужда от легитимни, честен, почтен и бърз заем ?? Мога да ти помогна с 100'' гаранция, заем, аз предлагам бизнес и отделен кредит, Повече също имаме финансиране на всички видове проекти. За повече информация се свържете с нас на info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

Имате ли нужда от спешен заем за консолидиране на дълг или плати сметките или да започнете нов бизнес? Ако отговорът е да предаде молбата на долу заем на този имейл (info. davidinvestorcfunds09@gmail. com)

Пълно име:
Държава:
Заета сума:
Заем Продължителност:
Пълен адрес:
телефонен номер :

Отговор само чрез: (info. davidinvestorcfunds09@gmail. com)

Здравей,
Вие сте бизнес мъж или жена? Има ли във всяка финансова стрес или правите
нужда от средства, за да започнат свой собствен бизнес?
Имате ли нужда от заем или за всяко финансиране причина, като например, а) личен заем,
Бизнес Expansion. b) Бизнес Старт-нагоре и Education. c) дълг
Консолидация. ?
Мога да ти помогна с неотложната кредита ни need. contact на: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

с посочените по-долу информации, за да продължите
допълнително.
Информации Нужда
име
адрес
състояние
Държава
Нужна сума като заем
Заем Продължителност / Term.
Отговаряйте: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

Търсите бизнес кредит, личен заем, заеми, авто кредити,
студентски кредит, консолидиране на дълг кредити, необезпечени кредити,
рисков капитал и др . . Или отказан заем от банка или финансова
институция за една или повече reasons. You са на точното място, за да вземе
Вашите решения заем! Аз съм частен кредитор, давам
кредити на фирми и физически лица при ниски и достъпни лихвени проценти
от 3''. Свържете се с нас по електронна поща: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

формуляр за кандидатстване за кредит.

Твоето име:
адрес:
Държава:
Заглавие:
Заета сума:
пол:
Дължина на кредита:
Телефон:
факс:
Месечен приходи от реклами:
Конкретни дати се нуждаят от заем:
Брой хора:
Месечен приходи от реклами:

ЗАБЕЛЕЖКА: Това е необходимо, преди да продължите с кредит
сделка е добра.

С уважение,

Внимание: Всеки,

Сериозно ли нужда от заем, за да консолидира своя дълг или да разширят бизнеса си проект или за покупка автомобил, закупуване на къща и други лични заеми неща ETC ?. Тук ние даваме заем с максимален размер на 3'' лихва. Не номера на социални осигуровки, необходими, и Вие сте 100'' гарантиран. свържете се с нас чрез имейл: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

Нашите услуги са:

* Лични заеми
* Консолидиране на дълг заем
* бизнес кредити
* Кредити за Образованието
* Ипотека

Екип връзка

Имате ли нужда от финансова помощ от всякакъв вид? Лични заеми? Коледа
Кредит? Бизнес кредити? Ипотечните кредити? Ние даваме заеми при 3'' лихва
скорост! Ако отговорът е да се върнем към нас с тази форма на искане за кредит и изпращане
то в нашия пощенски кутия: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

Име:
Размер на кредита е необходимо:
Продължителност:
държава:
членка:
телефонен номер:
Възраст:

Свържете се с нас днес на имейл: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

Ние можем да ви помогнем с истински заем, за да отговарят на вашите нужди.
Имате ли нужда от личен или бизнес кредит без стрес и бързо одобрение?
Имате ли нужда от спешен заем днес? Не кредитни Проверки

* ЗАЕМ одобрение в 60 минути !!
* ГАРАНТИРАН СЪЩИЯ ДЕН ЗА ТРАНСФЕР !!
* 100'' ОДОБРЕНИЕ RATE !!
* Нисък лихвен процент !!

Email: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

Свържете се с нас за повече информация за оферта заем и ние ще решим
финансов проблем.

Лицензиран заем заемодателя, ние предлагаме достъпни кредит при 3'' лихва за местни и международни кредитополучатели, Възможно ли е сериозно се интересуват от получаване на истински кредит без стрес? Имате ли нужда от този кредит за бизнес и да изчисти сметките си? След това ни изпратете имейл сега за повече информация чрез: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

ИСКАНЕ ЗА КРЕДИТ.

(1) Пълно име:
(2) Държава:
(3) Държавната:
(4) Адрес:
(5) Пол:
(6) Професия:
(7) Сума, необходима:
(8) продължителност на кредита:
(9) Цел на кредита:
(10) Телефон

Email нас: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

Има ли в каквато и да е финансов проблем и се нуждаете от заем, за да изплати дълговете си, ние предлагаме всички видове и типове кредити с лесен за погасяване на най-ниската ставка от 3''. Ние предлагаме кредити във всички валути и Ние даваме заеми от най-ниския размер на $ 1000 до максималния размер на $ 50,000,000usd за нашите първи таймери. Съветваме ви да попълните формуляра за кандидатстване, така че можем да продължим по-нататък с вашите кредитоискатели proceedings. Interested трябва да попълните формата по-долу.

{{{Кредитополучателите ИНФОРМАЦИЯ}}}

ИМЕ . . . . . . . . . .
SEX . . . . . . . . . .
AGE . . . . . . . . . .
КОНТАКТ . . . . . . . . . .
ДЪРЖАВА……….
ТЕЛЕФОН . . . . . . . . . .
Необходимата сума . . . . . . . . . .
ЗАЕМ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: . . . . . . . . .
ЦЕЛ НА ЗАЕМ . . . . . . . . . .
ПРОФЕСИЯ……….
ПОЛ . . . . . . . . . .
ВАШАТА месечен доход . . . . . . . . . .
MODE за погасяване: . . . . . . . . . .

Свържете се с нас по електронната поща: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

Имате ли нужда от финансова помощ от всякакъв вид? Лични заеми? Бизнес кредити? Ипотечните кредити? Ние даваме заеми при 3'' лихва
скорост! , Ако да се върнем към нас с тази форма на искане за кредит и изпращане
то в нашия пощенски кутия: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

Име:
Размер на кредита е необходимо:
Продължителност:
държава:
членка:
телефонен номер
възраст

Свържете се с нас днес на имейл: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

Кандидатствайте за достъпни заем в размер на 3'' лихва rate. if интересуват, Вие сте длъжни да попълните и да ни изпратите следните данни, така че да можем да продължим с кредитната операция. info. davidinvestorcfunds09@gmail. com
Име:
Адрес:
членка:
Държава:
Секс:
Възраст:
Заета сума:
продължителност:
месечен приход:
Телефонен номер:
целта на кредита:

Свържете се с нас с този info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

Вие сте в необходимостта от частни или бизнес заеми при 2'' процент за различни цели? Ако отговорът е да Свържете се с нас с тази информация по-долу, да вземат предвид ние даваме от, 000. 00USD до 10 милиона щатски долара, ако се интересуват свържете с нас чрез имейл ,, info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

Пълно име:
Нужна сума:
Продължителност:
Държава:
членка:
Мобилен No:
Секс:
Възраст:
Били ли сте се прилага преди ?:

С Най-Добри Пожелания


Имате ли нужда от финансова помощ? Ние можем да ви помогне
Ние даваме заем с процент лихви от 3,0''
Моля, отговорете на електронната поща: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com
Моля да ни пишете с информация за кредит
- Пълно име:
- Необходима сума на кредита:
- Заем Продължителност:
- Цел на кредита:
- Град държава:
- Телефон:
- Името на сайта:
Моля, свържете се с нас за повече информация:
info. davidinvestorcfunds09@gmail. com
Искрено Ваш,

Добър ден. . .

Ние предлагаме заеми като част от пакета си благосъстояние предлага плаващ кредит при 3'' лихва без никакво обезпечение, това е да се помогне на лица и компании да достигнат своите финансови цели.

* Личен заем (необезпечени)
* Бизнес кредит (необезпечени)
* Консолидиране на дълг заем
* Подобряване на вашия дом

Моля, да ни предоставите следното:
Пълно име. . . . . . .
Подвижен. . . . . . . . . .
Държава. . . . . . . . . . .
Нужна сума . . . . . . . .
Заем Продължителност: . . . . . . . . .
Need For Искане за кредит . . . . . .

Всички отговори трябва да бъдат изпратени на имейл: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

Имате ли нужда от спешен заем, за да започнат бизнес, или сте творческа честен човек и имате нужда от заем за творчество? Имате ли нужда от заем, за да си купите кола или къща? Ако отговорът е да, се притеснявайте, не повече, ние може да помогне !!! свържете се с кредит у дома чрез електронна поща за вашите спешни заеми. Можете да се прилага от като минимум от $ 5000 до $ 50 000 000 00
Е-мейл: info. davidinvestorcfunds09@gmail. com

Попълнете тази форма на кредита:

ИСКАНЕ ЗА КРЕДИТ

*Пълно име:_____________
* Възраст: ___________________
* Пол: ___________________
* Адрес: _______________
* Държава: _________________
*Държава:_______________
* Име на фирмата (ако има такива): _
* Размер на кредита е необходимо: ____
* Цел на кредита: _______
* Заем Продължителност: _________
*Дата на раждане:_________
* Пол: ________________
*Семейно положение:________
* Близките роднини: ___________
*Месечен приход:________
* Телефон: _________________
* Факс: ___________________
*пощенски код:___________
* Mobile / клетъчна: _______
* Интернет у дома: ______
*Електронна поща:________________

info. davidinvestorcfunds09@gmail. com


от: Meryl Heitinga, ( financialassuranceloans@gmail.com )
публикувано: 28.04.2015 15:39:43 часа

сте били търсите дадена оферта заем? Може би легитимен кредитор за големи заеми, или евтини и бързи заеми при 2'' годишно, за да плати за спешни сметки и дългове? свържете се с нас сега, financialassuranceloans@gmail. com


от: harold, ( haroldsidneyloanfirm@gmail.com )
публикувано: 08.04.2015 17:32:56 часа

Здравейте,

Ние сме фирма, организация, създадена, за да помогне на хората в нуждите на
помага, като финансова помощ. Така че, ако се минава през финансовата
затруднено или сте във всяка финансова каша, и имате нужда от средства за
стартиране на собствен бизнес, или имате нужда от заем, за да уреди дълга си или да плащат
разстояние сметките си, започнете хубав бизнес, или сте го намерите трудно да се
получи капитал заем от местни банки, свържете се с нас днес чрез: имейл
haroldsidneyloanfirm@gmail. com Така че не позволявайте на тях възможност пас
ви от защото Исус е същият вчера, днес и завинаги повече.
Моля те е за сериозни съмишленици и Бог, страхуващи се хора.

Вашето Име:
Размер на кредита:
Заем Продължителност:
Валиден Cell Phone Number:

Благодарим Ви за разбирането към вашия контакт, както ние очакваме

поздрави
управление
Email: haroldsidneyloanfirm@gmail. com


от: Ailton Jones, ( argylefoxfinanceltd1@gmail.com )
публикувано: 04.08.2014 02:25:29 часа

Здравейте,

   Трябва пари, за да се справят с финансовите трудности, които трябва най-накрая да прекъсне застоя, причинена от банките, от отхвърлянето на молбата му за подаване на заявления за финансиране. Ние предлагаме заеми с много изгодни условия, които ще направят живота по-лесен.
Това са области, в които можем да ви помогнат:
* финансов
* Начало на кредита
* Инвестиционен кредит
* Консолидация дълг
* Линията на кредит
* Втора ипотека
* Придобиване на кредит
* Личен заем
Вие сте регистрирани, забранява банка и не са в полза на банки или по-добре да има проект и се нуждаят от финансиране, лоша кредитна история или нужда от пари, за да плащат сметки, наем, фондове, които инвестират в компании. Така че, ако имате нужда от пари в брой заем, не се колебайте да се свържете с нас за повече информация за този адрес: (argylefoxfinanceltd1@gmail. com) За повече информация, ние сме на ваше разположение.
Г-н, Ailton Jones.


от: esther veritas, ( estherveritas@gmail.com )
публикувано: 19.11.2013 12:56:45 часа

Здравейте,
Това е да се информира обществеността, че г-жа Esther Veritas, частен кредитор заем отвори финансова възможност за всеки, които се нуждаят от никаква финансова помощ. Ние даваме кредит при лихва 2'' ставка за физически лица, фирми и компании по ясен и разбираем начин и състояние. свържете се с нас днес по електронната поща на адрес: (estherveritas@gmail. com)

Кредитополучателя DATA
1) Пълно име: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2) Държава: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3) Адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4) Държава: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5) Пол: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6) Семейно положение: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7) Професия: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8) Телефон: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9) В момента в позиция на работното място: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10) месечен доход: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11) Заем Нужна сума: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12) Продължителност кредита: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13) Цел на кредита: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14) Религия: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15) Кандидатствали ли сте преди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

благодаря,
Г-жа Esther


от: Mr.Pablo Young C.E.O, ( pablosolonloanfrim02@gmail.com )
публикувано: 04.11.2013 14:47:12 часа

Здравейте,

Вие сте Отчаяно се нуждаят от заем от помощ ? Били ли сте да се отрече на заем
от вашата банка или финансова фирма? Имате ли нужда от финансова помощ ? правя
имате нужда от заем за изплащане на сметките си или закупуване на жилище ? Искате ли да имате
Собствен бизнес и се нуждаете от финансов заем помощ? Свържете се с нас днес
за финансова подкрепа кредит . Ние сме готови да ти помогне от двете
Бизнес и лични заеми Оферта са налични и на достъпна интерес

. размер на 3'' Заинтересованите лица трябва да се свържете с нас чрез електронна поща :
pablosolonloanfrim02@gmail. com

ПОДРОБНОСТИ искане за кредит

Име: _________________________
Фамилия: ___________________________
Пол: _______________________________
Семейно положение : _______________________
Адрес за контакти : _____________________
Град / Пощенски код: ________________________
Държава: __________________________
State_______________________________
Дата на раждане: ________________________
Сумата, необходима като заем : ________________
Заем Продължителност: ________________________
Месечен доход / годишен доход : _________
Професия: __________________________
Цел на кредита: _____________________
Cell_________________________
Били ли сте кандидатстват за заем преди? ________

свържете се с нас на нашия имейл :
pablosolonloanfrim02@gmail. com
============================
Най-добри пожелания ,
Mr. Pablo Young C. E. O


от: bozman, ( bozman@abv.bg )
публикувано: 21.03.2013 04:42:19 часа

Кукич, вече за историк ли се имаш ? Нали още не са ти зарастнали пришките да мъкнеш кутии с филмирани македонски паметници от Канада ? А разкажи как завърши история в СУ, пък имаш лицей във Франция ? Хайде червено папагалче разкажи със думи прости, как се излюпи от люпилнята на ченгетата БАН и пръкна по света ?


от: George, ( baumschutz@nabu-hamburg.de )
публикувано: 21.03.2012 09:14:34 часа

At last! Somtehnig clear I can understand. Thanks!


от: Георги Генов, ( historicalarchives@gmail.com )
публикувано: 09.06.2010 10:15:37 часа

Г-жо Христова,
Заповядайте да получите книгата за ЕРНРОТ в музей "Класика " - Венелин 32 ( ъгъла с Каравелов ) , зад турското посолство. Ще ви посрещнат или Г-н Слави Кърмов,или Г-жа Яна Орлинова,или Александър Стайков Балчев. Аз съм повечето от времето си в Македония и се извинявам,ако не се видим. . .
С уважение :Г. Генов


от: Христина Христова, ( christina_christova@abv.bg )
публикувано: 22.05.2010 17:45:55 часа

Здравейте, много бих искала да получа тази статия: Железният мъж , или - принос към биографията на финландеца Казимир Ернрот - участник в освобождението на България, неин военен министър и премиер ( 1877 - 1881 г. ). -В: Исторически архив ,год. ІІ , кн. 6-7 ,септември - октомври 1999 , с. 1-58"
Причината е, че имам приятели във Финландия и със сигурност много ще се зарадват, ако научат такива интересни факти от живота на свой бележит сънародник.


от: Нада Нешева, ( nadanesheva@gmail.com )
публикувано: 06.09.2009 16:26:01 часа

Бих искала да се свържа с г-н Генов, защотото смятам, че България има нужда най-после от подобни съвестни историци, които да пренапишат истината за нашето изкуство. Във възторг съм от неговите статии. Работя върху една енциклопедия на нашите изобазителни изкуства.И з п р а т и   м н е н и е

Име:
E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box

  начало   Кои сме ние   история   контакти   връзки   МУЗИКА   история на изуството   Форум МАКЕДОНИЯ   ЕСЕИСТИКА   Литература   Нашата книжарница предлага