начало   контакти
vardar@art.bg


Новости
Македония
Малко смех
М У З И К А
novini
История на изкуството: http://classica.art.bg/
ПОЕЗИЯ
Фотогалерия
литература
Книжарница "История" предлага
Религия: Православно християнство
Религия: Католицизъм
Религия: Протестанство
I Българска държава
II Българска държава
III Българска държава
Списание "Исторически архив"
Изкуство и култура
Здраве и спорт

всички теми »


ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕНОВ

дата: 07 Януари 2012 г. , автор: Георги Младенов

Биография на главния редактор на списание "Исторически архив"- Ревностен ПРАВОСЛАВЕН (частична)... historicalarchives@gmail.com vardar@art.bg classica.gallery@gmail.com

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕНОВ

Роден във Варна


Академична кариера

Образование

          1969 - завършва френския лисей "Пиер и Мария Кюри " извън България.

1978 - Магистър по история, Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Специалност : ИСТОРИЯ

Втора специалност : История на изкуството през Българското Възраждане – икони, щампи, ерминии, техники на гравюрите...

1980-1983 - Аспирантура в Института по история, БАН.

1985 - К.и.н. (PhD) след защита на дисертация върху "Беломорска Македония, 1908-1916 г." под научното ръководство на проф. д-р Добрин Мичев.

Назначение

1984 - Проучвател в Института по история, БАН.

1986 - Научен сътрудник в Института по история, БАН .

Master of the art from "Overseas Institute" - Newport: held in "John Owen Gallery" from 1990 to 1993. Appraiser .

2009 - Главен асистент

2017 - as. Profesor

Академична квалификация

Научна степен и звание

1985 - Доктор (PhD).

2010 - Н. с. І ст. в Института по история - БАН.

Членства в научни организации и сдружения :

Съюз на учените в България; МПО ( Македонски Патриотически Организации),Торонто ,Канада.

Членства в редколегии и издателски научни съвети :

 Главен редактор на сп. "Исторически архив " - орган на Съюза на учените в България ( от 1996 г. до сега )

- Главен редактор на сп."Вардар" - изд. на МПО "Любен Димитров ", Торонто , Канада.

- Зам.главен на "Македонска трибуна " , Торонто.

Научни специализации в чужбина

1990-1991 - Архив на МПО, Форт Уейн, Индиана, САЩ - "Македонските политически организации и Българската православна църква в Северна Америка" ; магистър по изкуствата в "Овърсииз Инститют" - Нюпорт ; работа в архивите на Американски университети и библиотеки; обиколка на българските Православни храмове в САЩ и Канада ( 1995 ,1997 );Франция;Белгия...


 

Участие в съвместни научни проекти :

         Американската Православна Църква и българите ( 1906 - 1970 г.).Документи в пет тома по 900-1000 стр.Ръководител и отговорен редактор.Участник: Елена Бугарчева.

Области на научни интереси

 1. История на България и Българската православна църква в САЩ и Канада;
 2. Българите в Беломорска Македония;
 3. Българското изкуство през Възраждането и Третата българска държава.
 4. Книжовни паметници от българското минало. 

Преподавателска дейност

          Гостуващ лектор в "Браун унивърсити "- Провиданс, Род Айлънд,  Принстън,"Овърсииз Инститют" - Нюпорт...

         

Езици :

Английски , Френски , Руски


Публикации

А. МОНОГРАФИИ:

1. Беломорска Македония ,дис. ,ИИИ, С. ,517 стр.  

2. Беломорска Македония (1908-1916 г.). София, 1985, 250 стр. ;Второ издание - Форт Уейн,Изд. на МПО,250 стр
    .strumski.com/biblioteka/

3. Съпротивата на българите от Беломорска Македония срещу гръцкото иго (1912-1916 г.),Издателство "Веритас ет пневма Пъблишърс" ,
Ню Йорк - Торонто, 1993, 217 стр. http://www.hralupa.com/index.php?act=viewProd&productId=1744

4. Американският принос за възраждането на българщината, с особен оглед към личността
на Илайъс Ригс
. „Исторически архив“, София, 2008, 332 стр.

          http://protestantstvo.com/read/16

4 а. Други отзиви за блестящата книга :" Георги Генов за възраждането в Македония " :

         http://clubs.dir.bg/showthreaded.php?Board=maked&Number=1949738901

 

5. Беломорска Македония : 1908 - 1916 , Издателство "Веритас ет Пневма Пъблишърс " , Ню Йорк - Торонто , 2007 , 332 ст. Напълно преработено и допълнено издание .   http://www.hralupa.com/index.php?act=viewProd&productId=1744

6. Погромът над творците на изобразителното изкуство след 9.IX.1944,Sofia,2004 - 2008 ,монографията,в резюме ,виж :

         а / http://bg.altermedia.info/?p=13201

         б / http://www.freemacedonia.net/statia.php?sn=602&t=1&

6 a.    http://izkustvoto.com/content/view/1678/1/

6 б.    http://www.forum.buntarite.com/viewtopic.php?t=917

7. Бъди благословен Иисус от Видин.Паскин и България , С.,2000 , 51 стр.

    Част от студията,на адрес :http://historicalarchives.tripod.com/index.html

8. Американската Православна Църква на българите, С.,2010,част първа: с.1 - 347;част втора : с.348 - 587;част трета: с.588 - 927.

         http://www.freemacedonia.net/statia.php?sn=453&t=1&

9. Pascin and Bulgaria, S.,2011, published by " TEMTO " , ISBN 978 - 954 - 9566 - 57 -4, 84 pp.

10. Православна църква на българите в Америка, Темто, С., 2013, Том І: ISBN 978-954-9566-63-5, 345 стр.; т. ІІ: 978-954-9566-64-2, 239 стр.; т.ІІІ: 978-954-9566-65-9, 319 стр.; т. ІV: 978-954-9566-66-6, 324 стр.; т.V: 978-954-9566-67-3, 302 стр.

11. Българските царе Самуил и Иван Владислав имат живи роднини в Западна Европа и Италия, Veritas et Pneuma Publishers Ltd., New York - Toronto, 2014, ISBN 978 - 954 - 9566 - 74 - 1.

12. Беломорска Македония 1908 - 1916, Veritas et Pneuma Publishers Ltd., New York - Toronto, 2014, 332 стр.,Четвърто, допълнено и преработено издание, ISBN 978- 954 - 9566 - 70 - 3.
13. G. Genov,American Protestant Missionaries proved that in Macedonia live mainly Bulgarians, Sofia, TEMTO,142 pp. ISBN 978-954-9566-75-8
14. G. Genov, The Bulgarian tsars Samuel and Ivan Vladislav have still living relatives in the Western Europe and mainly in Italy.- in Historical Archives,203 pp.,15, Volume 33, 2015, ISSN 1311-848-X
15. Георги Генов, Американските протестантски мисионери доказват, че в Македония живеят главно българи.- В: Исторически архив, г. 15, 2015.ISSN 1311-848-X
16. G.Genov, Canadian documents on the role of priests in our defense of truth on the Macedonian issue, Seven rays,S., 2015, ISBN ISBN 978-619-90333-5-7
17.G. Genov, Canadian documents on the role of priests in our defense of truth on the Macedonian issue,S.,Seven rays,129 , ISBN 978-619-90333-6-4.
18. ВМРО - възходи и падения / 1941 - 1954 г. /. , изд. "Veritas et Pneuma ", New York - Toronto, 2018. 303 стр., ISBN 978 - 619-90920-5-7.
19. The American Orthodox Priests in fight to prove the Bulgarian etnical appearance of Macedonia,  Veritas et Pneuma, New York - Toronto, 200 pp., ISBN 978 - 619 - 90920 - 7 - 1 .
 

Б. СТУДИИ И СТАТИИ:

 1. Унищожаването на българските национални институции и интелигенция в Егейска Македония през 1912-1914 г. - В: България 1300. Институции и държавна традиция, т. 3. София, 1983, с. 247-256.
 2. Българското военно губернаторство в Македония (ноември 1912 - юни 1913 г.). - Исторически преглед, 1985, № 7, 38-46.
 3. Организирано македоно-одринско движение в Северна Америка (1899-1905 г.). - Исторически преглед, 1989, № 11, 21-37.
 4. Из дейността на българските православни общини и свещеници в Америка (1905-1915 г.). - Исторически архив, 3-4, 1998-1999, 21-44.
 5. Американски принос за възраждането на българщината, с особен оглед към личността на Илайъс Ригс. - Исторически архив, 9-10, 2000-2001, 2-121 (резюме на английски език: The American Contribution to the Bulgarian Renaissance with Special Regards to the Personality of Elias Riggs, pp. 122-130).
 6. Американски принос за възраждането на българщината, с особен оглед към личността на Илайъс Ригс. - Исторически архив, 11,  2005, 3-150 (резюме на английски език: The American Contribution to the Bulgarian Renaissance with Special Regards to the Personality of Elias Riggs, pp. 151-161), илюстр.: с. 163-176.
 7. Българската Православна Църкма в Северна Америка:Построяване на първите четири храма.-В: Исторически архив,год.І,кн.2.,октомври 1997 - януари 1998,с.17 - 32.
 8. Из дейността на първите български свещеници и храмове в Северна Америка ( 1905-1914 г.).-В: Исторически архив ,г.І,кн.3-4,февруари 1998 - януари 1999, с. 21 - 54 .
 9. Бъди благословен Иисус от Видин.За Юли Пинкас - наречен Паскин и България.-В:Исторически архив година ІІ ,кн.8,ноември 1999 - март 2000 , 50 стр.
 10. Оригиналът на прочутия "милиционерски" донос от Александър Жендов до Вълко Червенков от 3 март 1950 г. -В: Исторически архив , год. VII ,кн. 16-17 , декември 2008 - февруарий 2009 , с. 3 - 33.http://www.freemacedonia.net/statia.php?sn=541&t=1&
 11. Иван Александров,Георги Генов, Българите в Югозападна Македония под тройна окупация . - В: Исторически архив , год. VII ,кн.16-17,дек.2008 - февр.2009, с. 97 - 144 . 
 12. Железният мъж , или - принос към биографията на финландеца Казимир Ернрот - участник в освобождението на България, неин военен министър и премиер ( 1877 - 1881 г.).-В: Исторически архив ,год.ІІ , кн.6-7 ,септември - октомври 1999 , с. 1-58 . 
 13. Косово според сръбско-немските признания, Сан-стефанския договор и съвременните дадености.- В: Исторически архив, кн.14, март 2008, с. 1-17;Издава се съвместно с "Вардаръ", Торонто, г.ХV, кн.1.http://www.freemacedonia.net/statia.php?sn=3&t=1
 14. Един от българските редактори на в. "Зорница" :Д-р Стефан Томов.-В: Исторически архив ,год.V ,кн. 12 ,2006-2007 , с. 1- 13.
 15. Двама видни българофили : полякът-католик Юлиян и Захария Шумлянски.-В : Исторически архив ,год.VІ , кн. 13 ,ноември 2007 - февруари 2008 , с. 3 - 88 . 
 16. Новооткрит портрет на Димитър Метевски от Георги Данчов - Зографина - В :  http://web.orbitel.bg/classica/matevski.htm
 17. Секретен документ от Президенството на САЩ доказва , така нар. "македонци" са българи и обективно представя възгледите на техните организации.-В:Исторически архив , г. І , кн.2 , окт.1997 - януар.1998 , с.12-44.
 18. Илинденско-Преображенското въстание и Американската общественост.- В:Сб.100 години от Илинденско-преображенсото въстание ,С.,2005 , с. 209- 224.
 19. The Bulgarians in America and the Native-born Intelligentsia in Defence of the Macedonian Liberating Movement.- in : Bulgarian Historical Review ,y.31,2003, i ssue 1 - 2 , pp.125 - 145 .
 20. Трагедията на Никола Танев след 9.ІХ.1944 г.- В:Вардар,г.21 ,кн.1,с.27-21:

          http://www.freemacedonia.net/pagebg.php?P=20

   21.  Лицето Николай Райнов - като главен свидетел на "Народния  съд" :http://www.freemacedonia.net/statia.php?sn=543&t=1&                                 ;  

   22.   Заедно с Акад. Георги Марков , Историята на Охридската архиепископия и на 

           цяла България никога не е принадлежала и няма да бъде собственост на Църквата

           в  БЮРМ. - Исторически архив,г.VІІІ, кн.20, ноември 2009 - февр. 2010 , с.5 - 25.

    23.   Иван Комарницки - малко известен руски поет, с обич за българите.-            В:Историческ и    архив, г.VІІ, кн.18-19, март - юли 2009, с.179 - 207.

     24. Новооткрит портрет от Георги Данчов подтиква към изясняване делото на Димитър

           Матевски - участник в Македоно-румелийското движение за обединение. - В:

           Исторически архив, г. VІІ, кн.18-19, март - юли 2009, с. 90-94http://web.orbitel.bg/classica/matevski.htm 

      25. The Name Belomorian Macedonia.-In:Canadian Review "Vardar",Volume  

            12,2005,Issue   14,pp.17 - 23. 

      26. Волжско-Камска България :

           http://liternet.bg/library/hum/g/ggenov.htm

      27. Зад Океана имаме достоен кандидат за български патриарх :

          http://www.kroraina.com/knigi/v_mak/1998/g_genov.html

      28. Постройте термоядрения щит именно в България :

          http://frognews.bg/news_22016/Postroite_termoiadreniia_shtit_v_Balgariia!/

      29. По - високо билото майстори ! :

          http://frognews.bg/news_20592/Po-visoko_biloto_maistori/

      30. Георги Генов, акад. Георги Марков, Страшна опасност грози църквата на      македонските българи :

http://frognews.bg/news_16286/Strashna_opasnost_grozi_tsarkvata_na_makedonskite_balgari/

      31. Георги Генов, Роси Митанова, За един бугарски "професор" - издание на БЪЛГАРСКИЯТ КУЛТУРЕН КЛУБ В СКОПИЕ :

          http://bkks.org/forum/index.php?topic=2229.0

      32. За истините и лъжите около Александър Македонски .-В: Българска трибуна :

          http://www.bulgarskatribuna.com/GeorgiGenov03.06.2010.htm

      32-34. Можете да купите петтомника на д-р Георги Генов :”Американската Православна Църква на българите”

Авторът  задълбочено, но сбито разказва историята на македонобългарските черкви зад Океана, около които се развива цялостният живот на нашата емиграция от рождението до самата кончина на личността., Той уместно отбелязва, че тритомникът  е абсолютно конвертируема книга, която може да ни представи добре на международния пазар ( САЩ,Канада и Австралия ),както и в Родината.Обръща се с апел за спонсорство, поради ограничените възможности на БАН..

Книгите може да бъдат закупени на цена от 44,90 лв ( 23 Евро ) на адрес :

Музей “Класика” – 32 , Венелин ,София 1132, България, Европейски съюз

За постоянни справки : 02 / 988-24-72

         35.Секретен документ на ЦРУ доказва, че "македонците" са българи :

              http://forum.mdp-bg.org/showthread.php?pid=2211

http://forum.all.bg/showflat.php?Cat=0&Board=macedonia&Number=2502163&page=0&fp art=2

         36.

              Първи стъпки на македонобългарското движение в Америка :

              http://art.bg/classica/HISTORICAL_REVIEW.htm

http://www.bulgarskatribuna.com/MODvAmerika.pdf http://www.makedonskatribuna.com/MODvAmerika.pdf
http://www.macedonobulgarianreview.com/MODvAmerika.pdf
http://www.vardarskamakedonia.com/MODvAmerika.pdf

 

         37. The Bulgarians in America and the native-born Intelligentsia in deffence of the Macedonian liberating movement :

             http://web.orbitel.bg/classica/America.htm

 

         38. ТРАГЕДИЯТА НА ХУДОЖНИКА НИКОЛА ТАНЕВ : 9.09.1944 - 1945 г. :

             http://web.orbitel.bg/clasica/tanev.htm

 

         39. Македония се управлява в атмосфера на постоянен страх: Фрог нюз

http://frognews.bg/news_36345/Wikileaks_Pravitelstvoto_v_Skopie_se_opitva_da_upravliava_v__atmo sfera_na_strah_/

 

         40. Следизборни арести в Македония.Подбират "бугараши ". - Фрог нюз :

http://frognews.bg/news_36290/Sledizborni_razmiritsi_i_aresti_v_Makedoniia_podbirat__bugarashi_ /

 

          41. Macedonian Question.- In: Makedonskatribuna,Is.93,2011

http://www.makedonskatribuna.com/MakedonianQuestion.pdf

 

          42. Победа на Българщината.-В : Българска армия, год. СХХ., бр.39 , 30 септември 2011.
           
          43. Г. Генов. Дяса и внучка. Към родословието на Златю Бояджиев - В: Светъ, кн.6, 2013, с. 52 - 57; ISNN 13-13-9320

         44. Г. Генов. Българите в Югозападна Македония под немска, италианска и гръцка власт по време на Втората световна война - В: Велика Болгария, кн. 10, 2013, с. 1-16; ISNN 1314-5193

 

В. Научни информации, отзиви, рецензии :

          45. Яна Орлинова , Георги Генов , In memoriam : проф. Димитър Димитров . - В: исторически архив , год.VІІ , кн.16-17 ,дек.2008 - февр.2009 , с. 164 . 

          46. Яна Орлинова ,Георги Генов : Заслугите на Протестанството за българския народ , според пастор Христо Куличев : http://www.apostolos.bg/obshtestvo/nachalo.php?id=991749672580037106

http://www.evangelsko.info/?p=2662

Г. ПУБЛИКАЦИИ НА ДОКУМЕНТИ :

         47. Хр.Куличев, Георги Генов, Пастор Ладин Попов - един от мъчениците.-Ист.Арх.,г.VІІІ,

         кн.20, ноемвр.2009 - февр.2010, с.25-101.

Д. ДРУГИ : ОНЛАЙН ИЗДАНИЯ

- Главен редактор на Македонобългарски преглед "Вардар" - орган на "Радко " - партия на българите в БЮРОМ и на МПО "Любен Димитров " - Торонто ,Канада :

http://www.freemacedonia.net/

http://web.orbitel.bg/clasica/

http://classica.art.bg/vardar.htm

www.macedonianbooks.eu

Заместник главен редактор на : Българска трибуна, хостет в Торонто от МПО

http://www.bulgarskatribuna.com/

Зам. главен на Македонска трибуна, орган на МПО :

http://www.makedonskatribuna.com/

Е. Рецензии за негови книги :

Е. Хаджиниколова - Георги Ст. Генов. Американският принос за възраждането на българщината, с особен оглед към личността на Илайъс Ригс. Исторически преглед, год. III, кн. 9-10, ноември 2000- май 2001. 130 с.

Фрог нюз ЗА тритомника "АМЕРИКАНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА НА БЪЛГАРИТЕ ":

http://frognews.bg/news_29041/Balgarski_popove_bili_diplomatichesko_orajie__v_SASHT/

 

Ж. БИБЛИОГРАФИИ :

Процесите на БКП срещу протестантите - отзиви в чуждия печат ( виж : по-долу ).

Summary :

 


 

The Bible in Bulgarian


 

The whole Bible has been, during the year 1871, published for the first time in the spoken language of the Bulgarian people. Methodius and Cyril, who first preached the gospel to the Bulgarians a thousand years ago, gave them the Scriptures in their then spoken language, the Slavic. But this ancient tongue, the mother of the modern Russian, Bulgarian, Servian, Polish, Illyrian etc., has long since ceased to be the vernacular of any of the nations which once employed is as such. Hence the necessity of new translation of the Word of God in all these dialects.

The last fifty years has witnessed a great waking up of the national and intellectual life among many people. In the wide-spread awaking, the six millions of Bulgarians dwelling between the Danube on the north and the Aegean on the south, The Black Sea on the east and Servia on the west, have shared. One of its first fruits was the publication of elementary books in their spoken language. And it may certainly be regarded as an omen of good, that one of the earliest of these was a translation of the four gospels, prepared, so far as appears, without aid or suggestion from abroad, by Messrs. Seraphim, of Eski Zagra, and Sapoonoff, of Trevna, and published in Bucharest in 1828. The latter, who edited the work, in his preface says to the reader, “Enjoy the reading of the gospels in your own tongue; taste and see the wonderful works wrought by our Savior Jesus Christ while he dwelt on the earth; and may it (the readying of the gospels) contribute to reader as pleasing to God and loving toward one another …. These divinely inspired words do greatly tend to regulate our lives; to make us wise, kind, temperate, and loving toward one another. Therefore seeing that our people have remained in darkness for ages, because of not understanding the sacred Scriptures, we have undertaken, according to the ability which a merciful God has bestowed upon us, to translate them.” He goes on to say that not having the means of publishing at once the whole of the New Testament, he was obliged to put out first the four gospels in paper cover, that by the sell of these he might realize sufficient to unable him to go on and publish the remaining books. But in this he seams to have been disappointed.

The first edition of the whole New Testament in Bulgarian was issued in 1840, at Smyrna, this time at the expense of the British and Foreign Bible Society, the literary labor being performed still by a Bulgarian, the Rev. Neophyte P. Petroff of Rila, with the aid and approbation of Hilarion, the Metropolitan Bishop of Turnovo. This edition was well received and sold off rapidly.

 

The writer’s first connection with this work was looking over this first edition, at the request of Mr. Baker, agent of the British and Foreign Bible Society, at Smyrna, with reference to the printing of the second edition. As this translation had not been received by the any agent of the Bible Society, it was satisfactory to find it, on the whole, very faithfully, and ably prepared. It was not strange, however, that the translator had in some instances failed to grasp the true sense and force of the sacred text. For instance , in 2 Corinthians 2:16, where the Apostle, overwhelmed by the consideration of the eternal issue connected with the preaching of the gospel, exclaims, “Who is sufficient for these things?” the translator, fearing, doubtless, that a simple rendering would too much disparage the great Apostle, makes him say, “Who is (so) sufficient for these things (as I)?” honestly making his additions by parentheses but intentionally marring one of the most magnificent passages in the sacred writings.

It is worthy of note in this connection, that the circumstance which led our mission (about the same time) to undertake the publication of tracts in Bulgarian, was a movement on the part of the native Bulgarians. Some young men who had gone to Odessa to study, became acquainted with Mr. Melville, an English teacher and a faithful Christian worker. He put into their hands some evangelical tracts in Russian, a dialect cognate with their own, and in which they were pursuing their studies. These tracts they did not merely read and then throw them aside, but impressed by their truth the excellence, and without any hope of apparent wish for pecuniary compensation, translated some of them into Bulgarian, and Mr. Melville sent them to us for publication. The mission on learning these facts, regarded this voluntary movement on the part of these young men (some of them from Macedonia ) as a repetition of the call addressed in vision to the Apostle of the Gentiles “Come over to Macedonia and help us” and instructed the writer of this article so give so much attention to the Bulgarian language as to be able to examine tracts in it, and be assured of their soundness and fitness for publication. Several tracts were in this way issued, and were eagerly welcomed by the people. But the decision in 1841, to suspend labors in the Greek department of the mission to Turkey (of which the Bulgarian department was regarded as a branch), put a stop to efforts of this kind for several years.

The Bible Society, however, continued its efforts, printing and putting in circulation successively seven editions of the New Testament (forty or forty thousand copies, I cannot positively ascertain which) and authorizing the preparation of a translation of the Old Testament also. The native laborer in the latter work was Mr. Constantine Photinoff, of Smyrna, a man of simple habits, devoted to the improvement of his countrymen, little acquainted with foreigners, and somewhat jealous of them, yet recognizing in the Bible the true means of their elevation, and in the Bible Society and its co-laborers, real friends of his people. He just lived to complete the first draft of the translation of the Old Testament, and died of consumption a few days after having removed from Smyrna to Constantinople, on purpose to revise it with the writer, and prepare it for the press. Though enjoying but slight advantages for becoming acquainted with evangelical Christians or their doctrines, I cannot but trust that he was truly and practically led by the spirit of the Scriptures, which he aided to prepared for others.

 

During the period from 1840, when Mr. Photinoff read in Smyrna the proof-sheet of the first edition of the New Testament, to December 1858, when he died, a rapid change had been taking place in the Bulgarian language, and it became manifest that the translation of the Scriptures must undergo a through revision. At the beginning of this period, the Western (or Macedonian) dialect of Bulgarian had been cultivated much more than the Eastern (or that of Bulgaria proper), which, however, in many respects more nearly resembled the ancient Slavic; but its close, the Eastern dialect was manifestly taking the lead. The proportion of publication in the two had been reversed, and in a tour taken by Mr. Byington and myself in the autumn of 1859, we found the teachers all through Macedonia readily and unanimously acknowledged that their language was destined to be mainly molded after the Eastern model. With equal unanimity they held and expressed the view, that the language was to be one and not two. The translation of both the Old and New Testaments had been prepared in the Macedonian dialect.

The death of Mr. Photinoff threw the responsibility of this important work, so far as style and language were concerned into other hands. On the day after his decease, the Government censor for Bulgarian publications called on me, to express his sympathy in our loss, his hearty interest in the work, and his hope that it would not be delayed. He expressed hid readiness to aid us in obtaining some suitable helper to carry it forward, and assured me that one could be secured without delay.

The details of our arrangements would be out of place in an article for the Herald. Suffice it to say, that Providence led to the employment on this work of two Bulgarian scholars, than whom two more suitable men could hardly have been found in the whole range of Bulgarian teachers, namely, Mr. Chirstodulos Costovich and Mr. Petko Slaveikoff, the one trained in the use of the Western and the other of Eastern dialect. The Rev. A.L. Long, D.D., of the Methodist Bulgarian mission, aided also in the revision of the New Testament. We felt that the result that could be reached harmoniously by us all would be likely to prove generaly acceptable; and so far as we can judge by the reception which editions of the New Testament, Psalms, Proverbs, and the Pentateuch have met with in all parts of the country, east and west, this hope appears to have been well founded. It is too early to speak of the reception of the entire Bible/ But the orders for it are coming in so rapidly that the depository of the British and Foreign Bible Society here, said to me the other day, “You are knocking us of our feet with your Bulgarian Bible”; and added that two of the orders just received were by telegraph.

The edition just issued is a large 8vo volumes, of 1060 pages, and contain references of our English Bible, with omission of a few which relate only to English words or phrases. An edition in smaller form and type, also with the references, Is already in press. The references are of special value to people who have as yet no Concordances, Bible Dictionaries, or Commentaries.

The first copy of the Bulgarian Bible received from the binders was laid on the table of the mission of European Turkey, at its organization at Eski Zagra, in June last. The readers of the Herald will join us in praying that the Lord of the harvest and of the Bible, that this translation of his precious Word may prove life from the dead to many souls.

Protestantism in Bulgaria

Protestantism


Protestantism is a movement within Christianity that originated in the sixteenth-century Protestant Reformation. It is considered to be one of the three principal traditions of Christianity, together with Roman Catholicism and Eastern Orthodoxy....
 is the fourth largest religious congregation in Bulgaria after Eastern Orthodoxy, Islam

Islam


Islam is a Monotheism, Abrahamic religion originating with the teachings of the Prophets of Islam Muhammad, a 7th century Arab religious and political figure....
 and Roman Catholicism. In the census of 2001, a total of 42,308 people declared themselves to be Protestants of different denominations, up from 21,878 in the previous census in 1992. The marked rise in the number of Protestants in the last decennium is owing to a boom in conversions among the Bulgarian Roma, attributed to the relative poverty of the community and the lavish financing of the Protestant denominations in Bulgaria, mostly from the United States. In 2001, the two largest ethnic group among the Bulgarian Protestants were the Bulgarians

Bulgarians


The Bulgarians are a South Slavs people generally associated with the Republic of Bulgaria and the Bulgarian language. Emigration has resulted in Bulgarian minorities or immigrant communities in a number of other countries....
 and the Roma with some 25,000 members each.

Protestantism

Protestantism


Protestantism is a movement within Christianity that originated in the sixteenth-century Protestant Reformation. It is considered to be one of the three principal traditions of Christianity, together with Roman Catholicism and Eastern Orthodoxy....
 was introduced in Bulgaria by missionaries from the United States

United States


The United States of America is a Federal government constitutional republic comprising U.S. state and a federal district. The country is situated mostly in central North America, where its Contiguous United States and Washington, D.C., the Capital districts and territories, lie between the Pacific Ocean and Atlantic Oceans, Borders of the U...
 in 1857-58, amid the National Revival period. The two main denominations, the Methodists and Congregationalists, divided their areas of influence. The former predominated in northern Bulgaria and the latter in the south. In 1875 the Protestant denominations united in the Bulgarian Evangelical Philanthropic Society, which later became the Union of Evangelical Churches in Bulgaria. Besides setting up churches, the Protestants established schools, clinics, and youth clubs, and they distributed copies of the Bible and their own religious publications in Bulgarian. The Union of Evangelical Churches produced a translation of the entire Bible into contemporary Bulgarian in 1871 and founded the nondenominational Robert College in Constantinople

Constantinople


Constantinople was the empire capital of the Roman Empire , the Byzantine Empire , the Latin Empire , and the Ottoman Empire . Strategically located between the Golden Horn and the Sea of Marmara at the point where Europe meets Asia, Byzantine Constantinople had been the capital of a Christendom empire, successor to ancient ancient Greece...
, where many Bulgarian leaders of the post-independence era were educated. After independence in 1878, the Protestants gained influence because they used the vernacular in services and in religious literature.

The 1871 translation of the Bible was based on the work of ABCFM

American Board of Commissioners for Foreign Missions


The American Board of Commissioners for Foreign Missions was the first United States of America Christian foreign mission agency. It was proposed in 1810 by recent graduates of Williams College and officially chartered in 1812....
 missionary Elias Riggs, Methodist-Episcopelian missionary Albert Long, and Bulgarian intellectuals P.R. Slaveikov and Hristodul Sichan-Niolov. Translation was not sponsored by the Bulgarian Evangelical Union, but by the British and Foreign Bible Society

British and Foreign Bible Society


The British and Foreign Bible Society, often known in England and Wales as simply as the Bible Society, is a non-denominational Christian Charitable organization that exists to make the Bible available throughout the world....
.

The communist regimes subjected Protestants to even greater persecution than the Catholics. In 1946 church funding was cut off by a law curbing foreign currency transactions. Because many ministers had been educated in the West before World War II, they were suspected automatically of supporting the opposition parties. In 1949 thirty-one Protestant clergymen were charged with working for American intelligence and running a spy ring in Bulgaria. All church property was confiscated, and the churches' legal status was revoked. Most of the mainstream Protestant denominations maintained the right to worship nominally guaranteed by the constitution of 1947.

Like the practitioners of the other faiths, Protestants in Bulgaria enjoyed greater religious freedom after the fall of the Zhivkov regime in 1989. Due to the work of new, mostly U.S. missionaries, the number of the Protestants in the country almost doubled by 2001 and is soon to overtake the number of the Roman Catholics in the country.

According to estimates in 1991, the 5,000 to 6,000 Bulgarian Pentecostals made that denomination the largest Protestant group. The Pentecostal movement was brought to Bulgaria in 1921 by Russian emigrants. The movement later spread to Varna, Sliven, Sofia, and Pleven. It gained popularity in Bulgaria after freedom of religion was declared in 1944, and the fall of Zhivkov brought another surge of interest. In 1991 the Pentecostal Church had thirty-six clergy in forty-three parishes, with sufficient concentration in Ruse to petition the government to establish a Bible institute there.

In 2006 the Advent Christian Church

Advent Christian Church


The Advent Christian Church is a "first-day" body of Adventist Christianity founded on the teachings of William Miller ....
 had 7,637 Bulgarian members (*). The Adventist movement began in the Dobruja region of Bulgaria at the turn of the century and then spread to Tutrakan, Ruse, Sofia, and Plovdiv. It gained momentum in Bulgaria after 1944. Under the communist regimes, mainstream Adventists maintained the right to worship. Some twenty parishes with forty pastors remained active through that era, although a breakaway reformed group was banned because of its pacifist beliefs. Some Adventists were imprisoned for refusal of military service.

http://nationalistbg.com/readarticle.php?id=1346

НАЙ-СТАРИЯТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИК "ЗОРНИЦА"НАДХВЪРЛИ ЕДИН ВЕК

Когато списание “Зорница” се появява в Цариград през 1864, то не е първото издание на български език в столицата на Османската империя. През Възрожденския период в Цариград излизат около 20 вестника и 9 списания. От 1862 Високата порта открива Департамент по печата, който има за цел да цензурира пресата. Българските вестници, издавани в Цариград, са ограничени в либералното си съдържание поради тези тенденции, докато вестниците, издавани на север от Дунав, се отличават с по-радикална идеология. Цензурата над българския печат се извършва от етнически българи (или) османски чиновници. Такива са Панов, Манчов, Генович, Ваклидов и Драган Цанков.

Тъй като “Зорница” се радва на западното покровителство, би следвало отношението от страна на държавната цензура към вестника да е по-благосклонно. Но на практика това не е така. Д-р Алберт Лонг счита, че спирането на вестника през 1865 става под йезуитско влияние. Макар че липсват достатъчно данни, възможно е именно Драган Цанков да е наложил цензурното спиране, поради католическото си влияние през този период. Американският мисионерски борд също отбелязва, че основен противник на работата му в Цариград са именно българските йезуити.

Поради голямата си популярност и социалната си насока, “Зорница” придобива и заема изключително важна позиция в българската историография. Негативната коннотация на православни апологети, заклеймяващи “чуждата пропаганда” на протестантите в българските земи по онова време, подминава вестника. В годините след Освобождението “Зорница” е разглеждан от историците като вестникът, оказал най-силно влияние в развитието на българите през Възраждането. В студиите си за протестантската история Стоянов, Христов, Петков, Илков, Мутафова и Пантев споменават заслугите на д-р Алберт Лонг. Георги Генов разкри наскоро и ролята на д-р Елиас Ригс като възможен пръв инициатор на в-к “Зорница”. След преглед на личния дневник на Ригс, който понастоящем е забулен в тайна, Генов цитира, че именно Ригс стартира вестника в отсъствието на Лонг.

Проф. Барбара Рийвс-Елингтън, в своята хабилитация, прави основен преглед на мотивите на Лонг за започването на “Зорница”. Нейното мнение е базирано на обстойния преглед на архивите на Лонг в Америка. Тя също отбелязва взаимния труд на Ригс и Лонг в редактирането на вестника, както и значението на феминистката ориентация на „Зорница” под влиянието на Марта Ригс. В дисертацията си Рийвс-Елингтън разяснява началното действие на методисткото общество в България и динамиката около преместването на Лонг в Цариград. Трябва да се отбележи и публикуваното изследване на българските протестантски издания от Росица Ангелова, преподавател в Шуменския университет (БХСС, 2003).

Мисионерите от Американския борд и Методисткото общество установяват първите си станции сред българите през 1857-58. Първите мисионери тук са д-р Алберт Лонг, Уесли Претимен и Фредерик Флокен. По настояване на Обществото, Претимен се премества в Шумен, където скоро престига и Флокен.

След началния успех, Лонг се премества в Търново, но успехът му там е ограничен. Запознаването му със Славейков и Михайловски са сред основните му мотиви, да търси форма за благовестие и просвета, която по-масово да обхване българското население. Разбирайки тясната връзка между националното самосъзнание на българите и българския език, още през 1857 пише: “взимайки предвид опита (на българите) да възстановят езика си и да поведат образователната си система и литература, трябва да се насочат в правилната насока, за да дойдат и до Христа”.

След 1860 д-р Алберт Лонг търси разрешение от турските власти за отваряне на печатница в Търново, което му е отказано. Лонг подава молбата за преместването си в Цариград, като се аргументира с многобройното българско присъствие и че всяка солидна мисия има нужда от представителство в столицата. По това време между 60-80 000 етнически българи живеят в Цариград.

През 1863 Лонг се премества в Цариград, където помага на Ригс в подготовката за изданието на Българската Библия. Там Лонг превежда и отпечатва религиозни брушури на различни теми, като същевременно подготвя и по издаването на “Зорница”. Първият брой на “Зорница” е отпечатан официално през 1864Главен редактор е Алберт Лонг, въпреки че през 1865 тази отговорност поема Елиас Ригс.

Новият вестник излиза всеки месец на български език в печатницата на А. Минасов и съдържа осем четвъртини страници. Форматът на “Зорница” е моделиран по западните религиозни списания за младежи. Главната цел на Лонг е да достигне подрастващото поколение, което след Кримската война и Тансимат-реформите надминава по образованост родителите си и страни от фанариотски влечения.

Друга цел е адресирането на определени теми във вестника до нуждите на жените. По това време не съществува друг вестник с такъв кръгозор. В тази си дейност д-р Лонг получава помощта на Марта Ригс, съпругата на д-р Елиас Ригс. Тя издава серия от статии под заглавито “Писма до майката” с морално и религиозно съдържание. Идеята е, че майките имат неограничено влияние върху подрастващото поколение. На страниците на “Зорница” се афишира и нуждата от образователни заведения за момичета. Цялостното влияние, което “Зорница” оказва върху българското общество по онова време върху промяната на социалното място на жената и отношението към нея, е неоценимо.

Съдържанието на “Зорница” обхваща библейски истории, морални сказки, протестантски химни в превод на Ригс, природознание (Лонг преподава тази дисциплина впоследствие в Робърт Колеж), естествени науки, география с илюстрации, информация за американски институции и училища като модели от просперираща модерна нация, истории за успели хора, стигнали от бедност до праведно благосъстояние, както и биографии на бележити политически личности като Вашингтон, Франклин и др. В този си формат “Зорница” излиза между 1864-1871, когато Алберт Лонг започва да преподава в Роберт Колеж.

От самото начало, “Зорница” се посреща със съмнение от турските власти. След петия си брой “Зорница” е спрян за периода юни 1864 до май 1865. Лонг смята, че тази цензурна забрана е наложена от българин, завършил йезуитски колеж. Налага се секретарят на Американското посолство да пледира пред Великия везир Али Паша за подновяването на изданието. В разговора, предаден от д-р Едуард Хакел години по-късно, везирът обвинява “Зорница” в републиканизъм, правейки асоциаця между протестантството и републиканската идеология. Допълнително обстоятелство е фактът, че в Цариград през юли 1864 се провежда правителствена офанзива срещу протестантската активност. Покръстилите се мюсюлмани са арестувани, сградите на Американския борд, Британското библейско дружество и Американското библейско дружество са запечатани.

Отпечатването на вестника е подновено през 1865. “Зорница” търси широка публика, като различията между протестантство и православие се разглеждат по деликатен и ненатрапчив начин. Зареди това си качество, вестникът е търсен от православни интелектуалци и свещеници. Като цяло, месечното издание на “Зорница” не е информационен вестник, а по-скоро образователно пособие. Цената му от четири гроша е преднамерено ниска и достъпна за читателите, докато други български вестници струват 40-60 гроша. На много места вестникът е използван вместо скъпите учебни помагала.

Вестникът се отпечатва в Цариград, където можело да се изпрати дописка за абонамент, а после чрез миграционните работници и кираджии се отправял към всички краища на Добруджа, Тракия и Македония. Допълнително с вестника се снабдявали чрез мисионерските станции и под-станции, доставян от служителите на Американското и Британското библейски дружества, обикалящи българските етнически територии. Така „Зорница“ достига внушителен за времето си тираж, надминавайки по брой издания и абонати всички останали български издания.
През 1872 г. на Второто годишно събрание на Мисията за Европейска Турция делегатите натоварват д-р Ригс със задължението да подпомогнe по-нататъшното развитие на вестника. Успешно е приключило отпечатването на българския протестантски превод на Библията и “Зорница” излиза на преден план като основна цел в издателските планове на мисионерите.

След възстановяване издаването на вестника през 1874 г. са направени някои промени - форматът е увеличен от четвърт на половин фолио. Най-важната промяна обаче се явява превръщането на изданието в седмично. Седмичната “Зорница” излиза за първи път през декември 1875 г., като успоредно с нея продължава да излиза и месечно издание на вестника, което е ориентирано специално към читателите в юношеска възраст. Главен редактор в този период е Теодор Баингтън, но спомените на съвременниците свидетелстват, че д-р Ригс има ключова роля - както в подготовката на много от статиите (д-р Ригс е автор на много неподписани публикации в “Зорница”), така и в редакционната политика.

Промяната в издателската политика на “Зорница” се извършва непосредствено преди едно от най-драматичните събития в Българското Възраждане - Априлското въстание. Към момента на въстанието “Зорница” е най-разпространеният български вестник, покривaщ практически всички територии, на които се простира българският етнос, като същевременно си е завоювал завиден авторитет сред българската общественост. Позицията на вестника по време на трагичните събития от 1876 г. показва, че това не е случайно явление, че хората, пишещи вестника, са намерили верния начин да благовестват и същевременно да служат и помагат на българския народ.

Мнозина обективни изследователи еднозначно са признали на протестантските мисионери и тяхното издание заслугата за събуждането на международното внимание и обществена съвест по българския въпрос. От една страна издателите на “Зорница” предават всяка получена информация за ужасите, свързани с потушаването на въстанието, директно на британските и американски правителствени организации и лица, както и на влиятелни издания в тези страни.

От друга, самите мисионери смело и усърдно обикалят опустошените региони, като са и основните съмишленици на разследванията, предизвикани и учредени от британския политик Гладстон. Още по-впечатляващо е смелото и съпричастно отразяване на въстанието на страниците на самия вестник.

“Зорница” се превръща в единствения писмен източник на информация за българския народ в неговите най-отдалечени земи за случващото се във въстаналите територии.

Чрез “Зорница” българският народ съпреживява ужаса и трагедията на Априлското въстание – така, макар бойните действия да обхващат ограничени територии, целият български народ е информиран за случващото се. По този начин “Зорница” дава своя своеобразен принос, събитията от април-юни 1876 г. да се превърнат в общонародна драма и общо преживяване за цялата българска нация.

Още с първите дни на въстанието “Зорница” съобщава за мобилизация на турски войски и тяхното придвижване към Пловдив и Пазарджик. В бр. 18 от 30 април 1876 г., в статия със заглавие “Смущения в България” читателите получават информацията за въстанието в Панагюрско.

В следващия брой от 7 май е публикувана телеграма на Хафуз паша за погрома над въстаналата Стрелча. В същия брой подробно е описано превземането от турските войски на въстаналото Панагюрище, има подробна информация за арестите в Пазарджишко и Одринско. Отделно е разказано за арестите на български свещеници, включително и за епископ от Пловдив.

В броя от 14 май 1876 г. читателите са информирани за черкезки грабежи в Тревненско, Софийско, Севлиевско. Извънредно е отразено опожаряването на 118 села в Пловдивския санджак. Издателите на “Зорница” подсказват на читателите за напрежението, което въстанието произвежда във Високата порта, информирайки ги за изпращането на правителствени анкетьори. “Зорница” разказва за черешовите топчета на въстаниците, изправили се срещу оръдията “Круп” на османската армия.

В броя си от 21 май с.г. “Зорница” съобщава подробно за въстаническите действия в Търновско и тормоза над българите в Битолско. Издателите на “Зорница” показват изключителна информираност, съобщавайки за въстаническите чети в Жеравна и Медвен, както и за башибозушките грабежи в Самоковско.

Авторите стават все по-смели, наричайки „терор „действията на башибозука в Шуменско.

Издателите на “Зорница” окуражават българските читатели, информирайки за пробуждането на общественото мнение в Западния свят. Публикуван е първият от поредицата материали – изказването на лорд Стретфорд за необходимостта от “радикална промяна в Османската империя”.

“Зорница” информира читателите си за пристигането на четата на Христо Ботев, като посочва състава й от 175 въстаници и отразява пристигането й на българския бряг с парахода “Радецки”. Публикувано е и известие за смъртта на въстаническия ръководител Георги Бенковски.

В броя си от 11 юни с.г. “Зорница” публикува дословно текста на “Прокламация на българските въстаници към мюсюлманите”, където изрично се показва, че действията на въстаналите българи са насочени срещу османския деспотичен режим, а мюсюлманското население е наречено събирателно “братя”. По този начин “Зорница” свидетелства за толерантността на въстаналите българи и изгражда нравствения облик на тяхната кауза. Издателите на “Зорница” са наясно, че редом с въстаническите битки тече решаваща битка за световното обществено мнение. И прави всичко възможно да подпомага българската кауза на международната сцена.

Същевременно вестникът окуражава българите, че усилията и жертвите дават своите плодове навън – през юли е публикувана препечатка от британския в. “Икономист” с резултати от анкетата на д-р Уошбърн за българското въстание и остри критики срещу протурската политика на премиера Дизраели. В бр. 30 английският консул в Цариград Ф. Франсин е наречен “приятел на българите” и се разказва за неговата лична дипломатическа намеса, следствие на която са освободени 212 арестувани български въстаници от Одринския затвор.

На 3 септември с. г. е публикувана информация за издадената от Гладстон – ръководителя на опозиционната Либерална партия в Англия, брошура “Българските ужаси и Източният въпрос”. В следващия брой е дадена информация за последвало обръщение на Гладстон и Страдфорд към “съвестта на английското общество”. Освен това се публикува информация за създадените в множество английски градове комитети за събиране помощи за пострадалите българи и за даренията на обърнали сърцето си към българския народ личности като лейди Странгфорд и лорд Мейър.

Междувременно вестникът следи отблизо случващото се във въстаналите региони – читателите са информирани за арестите на комитетските дейци в Македония, както и за зверствата на башибозушкия отряд на Хаджи Мурад. Впоследствие главатарят на отряда и 14 членове са осъдени от турски военен съд. В бр. 39 е публикуван докладът на Берин за “турските жестокости”, последван от целите текстове на “Български мемоар на лорд Дерби” и петицията на Балабанов и Цанков до „английската царица”.

Този кратък обзор на отразяването на събитията от 1876 г. на страниците на “Зорница” показва реалната полза за българската кауза от съществуването на вестника. Трябва да имаме предвид, че споменатите публикации са извършени в условията на силен цензурен контрол и дори спиране на българските издания в Османската империя. Въпреки това протестантските мисионери успяват на дело да послужат на народа, за чието вечно спасение се трудят, и да изградят в драматичните месеци на 1876 г. един модел на обществено поведение, който и днес може да служи за образец. Запазените писма на мисионерите свидетелстват, че тяхното поведение е подплатено с дълбока искреност и истинска загриженост към съдбата на народа, на когото се чувстват призовани да служат.

 


History of the Bulgarian Protestant Bible


When the representatives of the British and Foreign Bible Society (BFBS )was traveling through European Turkey they noticed the easy with which Bible literature was distributed among the Bulgarians. This observation was conveyed to the missionaries in Constantinople and London. The BFBS came in communication with the Greek Bishop in Ohrid, who gave the responsibility of translating the Gospels to two priests from the town of Sliven. Their work however failed. Their translation of the Gospel of Mathew was of poor quality and the BFBS discontinued their arrangement. The first translation of the Gospel was produced by bishop Theodosy from Bistretcki monastery close to Bucuresht, proposed by H. Pinkarton. It was printed in London in 1828, 5000 copies were send directly to St. Petersburg, where it was completely destroyed.

Then BFBS turned to the Bishop of Turnovo Ilarion with the same request. He committed the work on the translation to Neofit Rilski, who knew old Bulgarian, classical Greek, Russian and Serbian. In the mean time Peter Sapunof of Triavna an immigrant in Bucharest together with priest Seraphim of Satara Zagora published in 1828 the New Testament. This lead to Ilarion stopping the work on the translation. Soon it became clear that Sapunoff's translation included only the four Gospels. Of this work only 1100 copies were published, the authors distributed 400 copies the rest were bought and distributed by the Bible Society. The same year BFBS refused to publish Nefit's translation which was made by a mixture of old church Bulgarian and western dialect.

BFBS renewed it's interest in publishing a modern translation on the Bible. They came in communication with Bishop Ilarion, and in 1839 Neofit's translation was published in Smyrna (Ismir) under the guidance of Elias Riggs. This version included only the four Gospels and the Acts of the Apostles. Under the request of the Greek Archbishop of Constantinople this first edition was destroyed. In 1850 a second edition was published in 30 000 copies. It was distributed widely in European Turkey and had great effect on the spiritual and cultural development of the Bulgarian ethnicity. This edition was characteristic with the use of old Slavic words, mix of Turkish words and Samokov dialect. Over all Neofit Rilski work undergoes six editions. Smyrna 1840; Smyrna 1850, Bucharest 1853; London 1853; Bucharest 1857; Bucharest 1859

Next BFBS requested from Dr. Elias Riggs to translate the whole Bible. Riggs was established in Smyrna where he worked over a few decades translating the Bible in Middle Eastern languages and publishing grammatical textbooks for the foreign missionaries. In 1844 he was in contact with Constantine Fotinoff, who was publishing the magazine "Luboslovie" in the missionary publishing house. 1830's Riggs invites Fotinoff to work on translating the Bible. 1855 his translation of Psalms was published, two years later in Constantinople was published Genesis(1857). During his life time the BFBS published Proverbs and Ecclesiastes. Constantine Fotinoff, however passed away in 1858.

After Fotinoff's dead Elias Riggs invited Hristodul Sechanoff of Samokov(teacher in Gabrovo). Their effort was also joined by Dr. Albert Long (former missionary to Bulgaria, and now president of Robert College) in 1863. Another addition to the team was the successful Bulgarian writer and a poet Petko R. Slaveikov.

First they modernized and corrected the Neofit translation of the New Testament and published it in 1866. Same year Dr. Long traveled to New York to supervise the publishing of a larger print version, in two columns, left with Old-church Bulgarian and on the right modern Bulgarian.

In 1871 after 12 years of labor the team published in 36 000 copies their complete translation of the Bible. It was issued in two version(large print and small print) both with references.

 

 

 

 

 Още статии по темата »
М н е н и я

от: Христина Христова, ( christina_christova@abv.bg )
публикувано: 22.05.2010 17:45:55 часа

Здравейте, много бих искала да получа тази статия: Железният мъж , или - принос към биографията на финландеца Казимир Ернрот - участник в освобождението на България, неин военен министър и премиер ( 1877 - 1881 г. ). -В: Исторически архив ,год. ІІ , кн. 6-7 ,септември - октомври 1999 , с. 1-58"
Причината е, че имам приятели във Финландия и със сигурност много ще се зарадват, ако научат такива интересни факти от живота на свой бележит сънародник.


от: Нада Нешева, ( nadanesheva@gmail.com )
публикувано: 06.09.2009 16:26:01 часа

Бих искала да се свържа с г-н Генов, защотото смятам, че България има нужда най-после от подобни съвестни историци, които да пренапишат истината за нашето изкуство. Във възторг съм от неговите статии. Работя върху една енциклопедия на нашите изобазителни изкуства.И з п р а т и   м н е н и е

Име:
E-mail:
Мнение:
Въведи числото в дясно: verification image, type it in the box

  начало   Кои сме ние   история   контакти   връзки   МУЗИКА   история на изуството   Форум МАКЕДОНИЯ   ЕСЕИСТИКА   Литература   Нашата книжарница предлага